Προς ψήφιση οι κατάλογοι για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία

Στην Ολομέλεια της Βουλής οι κατάλογοι των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τις Α7 και Α8 – Δείτε τους αυτούσιους

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για το 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, αναμένεται να ψηφίσει σήμερα (22/9) η Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, η ψήφιση των συγκεκριμένων καταλόγων έχει ως σκοπό την έγκριση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

Ποιες κλίμακες αφορούν οι κατάλογοι

Στην Ολομέλεια της Βουλής βρίσκονται για ψήφιση οι εξής κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία:

  • Ο κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
  • Ο κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
  • Ο  κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους,

>>> Διαβάστε επίσης: Αλλάζει και απλοποιείται η διαδικασία εισδοχής στην Κλίμακα Α9 <<<

Δείτε τους καταλόγους των θέσεων εισδοχής στην δημόσια υπηρεσία:

YTD

YT

TR

GF

RE

MU

OHP

UI

IG

IO;

G87O

HG

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής των καταλόγων

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Θεσμών, διεξάγονται ετησίως δύο διαφορετικού επιπέδου γενικές κυβερνητικές εξετάσεις για την πλήρωση των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, με την ευθύνη της διεξαγωγής των γενικών κυβερνητικών εξετάσεων να ανατίθεται σε Ειδική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον πρόεδρο ή μέλος της ΕΔΥ ως πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, τον διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τον διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως σημειώνεται, οι επιτυχόντες στις γενικές γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχίας και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων της αντίστοιχης γραπτής εξέτασης, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται του έτους των εξετάσεων και νοουμένου ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. 

Επιπλέον τονίζεται ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων, γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, σύμφωνα με τα οποία καθοριστικής σημασίας είναι η σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, στην οποία επίσης αποδίδεται βαρύνουσα σημασία με 100 μονάδες σε σύνολο 138 μονάδων.

 
2134