Αν ψάχνεις δουλειά σε αυτό το επάγγελμα μάλλον... δεν θα βρεις

Το επάγγελμα με τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων στην Κύπρο - Πού βρήκαν δουλειά 1.062 άλλοι άνεργοι αρχές του 2021

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2021, έφτασε τα 31.287 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2021 μειώθηκε στα 33.816 πρόσωπα σε σύγκριση με 34.074 τον προηγούμενο μήνα.

ανεργοιμαιος    

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2020 σημειώθηκε αύξηση 1.683 προσώπων ή 5,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 840), των κατασκευών (αύξηση 762), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 327), της μεταποίησης (αύξηση 302), της εκπαίδευσης (αύξηση 290) και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (αύξηση 997).

Ωστόσο, ο τομέας στον οποίο παρατηρείται η μεγαλύτερη ανεργία, αν και υπήρξε μείωση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Απρίλιο του 2021, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, είναι ότι έχει να κάνει με Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, αφού τα στοιχεία της Στατιστικής δείχνουν ότι υπάρχουν 6.467, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι κλάδοι Χονδρικού και Λιανικού Εμπόριο αλλά και η Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών με 6.002 ανέργους, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση ο τομέας των Κατασκευών με 2.373 εγγεγραμένους άνεργους.  

Δείτε αναλυτικά στον πίνακα: 

Εγγεγραμένοι άνεργοι ανά Οικονομική Δραστηριότητα

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάιος

2020

Απρίλιος

2021

Μάιος

 2021

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

159

208

217

B

Ορυχεία και Λατομεία

39

47

46

C

Μεταποίηση

1.700

2.034

2.002

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

15

16

16

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

100

98

101

F

Κατασκευές

1.611

2.385

2.373

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

5.162

6.066

6.002

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.405

1.427

1.364

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

9.293

7.100

6.467

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

624

810

824

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.418

1.620

1.598

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

306

298

288

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.373

1.695

1.700

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.211

1.409

1.343

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.202

1.430

1.348

P

Εκπαίδευση

713

941

1.003

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

463

628

614

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

658

638

661

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

632

795

787

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

65

74

76

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

16

23

21

 

Νεοεισερχόμενοι

1.439

2.444

2.436

 

Σύνολο

29.604

32.186

31.287

 

Πόσοι βρήκαν δουλειά τους πρώτους 5 μήνες του 2021 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 1.062 άνεργοι βρήκαν δουλειά σε 9 επαγγελματικές κατηγορίες κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2021. 

Πιο συγκεκριμένα,

  • 300 εργοδοτήθηκαν ως καθαριστές, κλητήρες & ανειδείκευτοι εργάτες.
  • 173 ως προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί,
  • 172 ως υπάλληλοι υπηρεσίων και πωλητές,
  • 151 ως γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες,
  • 132 ως τεχνίτες παραγωγής,
  • 102 ως τεχνικοί βοηθοί,
  • 17 ως χειριστές μηχανών, συναρμολογητές,
  • 13 ως Διευθυντές και διοικητικοί λειτουργοί και τέλος
  • 2 ως γεωργοί και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες

Διαβάστε αναλυτικά:

γρφεαδςα
 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Μεθοδολογικές Λεπτομέρειες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.    

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Brief με πληροφορίες από Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

 
1749