Πτώση 12% στις εγγραφές νέων εταιρειών το 2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ

Τι καταδεικνύουν τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και ποιο το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών

Στα επίπεδα του 2015 επέστρεψαν οι εγγραφές νέων εταιρειών στην Κύπρο την περσινή χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών που εξασφάλισε και αναλύει η Brief.

Βάσει των στοιχείων, οι εγγραφές νέων εταιρειών το 2019 σημείωσαν πτώση 12% και περιορίστηκαν στις 12.781 σε σχέση με 14.526 το 2018. Αυτή ήταν και η πρώτη χρονιά μετά το 2013 που οι εγγραφές καταγράφουν μείωση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η πορεία εγγραφής νέων εταιρειών από το 2013 κι εντεύθεν φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Α

Ο καλύτερος και ο χειρότερος μήνας
Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, προκύπτει πως ο καλύτερος μήνας για τις εγγραφές νέων εταιρειών ήταν ο Δεκέμβριος, μήνα κατά τον οποίο εγγράφηκαν 1.252 νέες εταιρείες, ενώ ο χειρότερος ήταν ο Αύγουστος με 863 εγγραφές.

Οι εγγραφές νέων εταιρειών κατά μήνα το 2019 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Α

Η συνολική εικόνα
Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο, στο τέλος του 2019 αυτός ανήλθε στις 223.282. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με 2018 χρονιά κατά την οποία υπήρχαν εγγεγραμμένες 216.239 εταιρείες.

Η πορεία των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο από το 2013 μέχρι το 2019 φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: α


 

Μάριος Αδάμου
 
1749