Τα 10 καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις απαιτήσεις του μέλλοντος

Υπάρχουν πολλές απόψεις, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στους ειδικούς είναι πάντοτε έντονες οι συζητήσεις, αναφορικά με το τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζουν τα ιδιωτικά σχολεία σε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή επίσης κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία θα πρέπει να κρίνονται βάση των βαθμολογιών, των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας ή με κάποιο άλλο μέτρο. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και μια θέση για την οποία επικρατεί συναίνεση ανάμεσα στους ειδικούς. Θέση η οποία θέλει τα εκπαιδευτικά συστήματα να προετοιμάζουν τους μαθητές/φοιτητές για τις προκλήσεις που τους περιμένουν στο μέλλον, δηλαδή, στον χώρο εργασίας, καθώς και στην κοινωνία. 

Προς τούτο υπάρχει, σχεδόν απόλυτα κοινή προσέγγιση ότι ζωτικό και καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η επιχειρηματικότητα καθώς και άλλες δεξιότητες με μελλοντικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δυνατοτήτων, βοηθώντας τους μαθητές/φοιτητές να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Εκπαίδευσης όπως αυτός καταρτίστηκε από το economist intelligence unit, λαμβάνει υπόψιν αυτές τις παραμέτρους, διότι οι εθνικές εκπαιδευτικές στρατηγικές αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία αυτών των ικανοτήτων. Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ήδη προσανατολιστεί στο μοντέλο αυτό, στο πρόγραμμα δηλαδή δεξιοτήτων, υπογράψει το μελλοντικό πρόγραμμα δεξιοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια μέσω αλλαγών στις εκπαιδευτικές πολιτικές τους.

Φυσικά, η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής, δεν αρκεί για να αλλάξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εμπειρογνώμονες του θέματος συμφωνούν ότι η εφαρμογή των αλλαγών πολιτικής δεν είναι από μόνη της ικανοποιητική για όλες τις χώρες. Αυτή η κατεύθυνση μόλις έχει ξεκινήσει στις περισσότερες χώρες, και είναι μια αποστολή στην οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθώς όμως και οι εκπαιδευτικοί. στα πλαίσια αυτά απαιτείτε παράλληλα, η επιτάχυνση της προόδου για την προσαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης, των πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στις διάφορες χώρες είναι διαφορετικό και μάλιστα αυτό εξαρτάται και από την γεωγραφική περιοχή της χώρας.

gh


Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του economist intelligence unit, οι χώρες με την καλύτερη εκπαίδευση στα πλαίσια που έχουν προ αναφερθεί είναι ως εξής:

ω

 

10. Ιαπωνία

hhb
Η Ιαπωνία έρχεται στη θέση νούμερο 10. Ο κύριος δείκτης που συνέβαλε στην επιτυχία της ήταν - η ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών μεταξύ 5 και 14 ετών.

Βαθμολογία κατάταξης: 74.2
 

9. Γερμανία

d
 

Η Γερμανία είναι γνωστή για την κοινωνική και οικονομική της δικαιοσύνη παγκοσμίως. Η χώρα έχει εργαστεί σκληρά για να φτάσει στους 10 κορυφαίους γι’ αυτό και βρίσκεται στην θέση νούμερο 9. 

Αυτή τη στιγμή, η χώρα δίνει μάχη για να διατηρήσει μια θέση στα 10 πρώτα μέλη, αλλά φαίνεται πως απαιτούνται κι άλλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα.

Βαθμολογία κατάταξης: 74.9

8. Αυστραλία

φ


Το αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι διασυνδεδεμένη σε όλη τη χώρα.

Η σχολική εκπαίδευση είναι παρόμοια σε όλη την Αυστραλία με μικρές μόνο διαφορές μεταξύ των περιοχών.  Η σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) είναι υποχρεωτική μεταξύ έξι και δεκαέξι ετών (Έτος 1 έως Έτος 9 ή 10). Η σχολική εκπαίδευση είναι 13 έτη και διαιρείται σε:

  • Δημοτικό σχολείο - Διαρκεί επτά ή οκτώ χρόνια, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο/Προπαρασκευαστικό μέχρι το Έτος 6 ή 7.
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Διαρκεί τρία ή τέσσερα χρόνια, από τα Έτη 7 έως 10 ή 8 έως 10.
  • Γυμνάσιο - Διαρκεί δύο χρόνια, 11 και 12.


Βαθμολογία κατάταξης: 77.8

7. Ελβετία

d

Τα μαθήματα διδάσκονται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την περιοχή της οποία κατοικεί κάποιος, με τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ιταλικά να είναι οι πιο κοινές γλώσσες διδασκαλίας. Από τη δευτεροβάθμια και μετά οι μαθητές χωρίζονται ανάλογα με τις ικανότητές τους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Βαθμολογία κατάταξης: 78.5

6. Καναδάς

kj


Το εκπαιδευτικό σύστημα στον Καναδά περιλαμβάνει τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων: κοινοτικά κολέγια/ τεχνικά ινστιτούτα, κολέγια σταδιοδρομίας, γλωσσικά σχολεία, δευτεροβάθμια σχολεία, πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια. 
 

Βαθμολογία κατάταξης: 79.1

5. Ολλανδία 

δ

Τα σχολεία στην Ολλανδία, συνήθως δεν δίνουν πολλές εργασίες στο σπίτι μέχρι το επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές αναφέρουν πως δεν έχουν άγχος και δεν δέχονται πίεση. Τα σχολεία χωρίζονται μεταξύ θρησκευτικών σχολείων και «ουδέτερων» δημόσιων, με μόνο ένα μικρό αριθμό ιδιωτικών σχολείων.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.2


4. Σιγκαπούρη

fg

Γνωστή ως η χώρα με τις καλύτερες δοκιμασίες παγκοσμίως, η Σιγκαπούρη είχε την υψηλότερη κατάταξη στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διεθνείς δοκιμασίες σε θέματα όπως τα μαθηματικά, η επιστήμη και η ανάγνωση τα προηγούμενα χρόνια.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Αργότερα, το σκορ κάπου "τακτοποιήθηκε" και έκανε τη χώρα να παλέψει για να πάρει πίσω την υψηλότερη θέση.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.7
 

3. Νέα Ζηλανδία

φω


Το σχολείο είναι υποχρεωτικό για τις ηλικίες 6-16. Υπάρχουν τρεις τύποι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Ζηλανδία: Τα δημόσια σχολεία στα οποία φοιτά το 85% των μαθητών, τα ιδιωτικά σχολεία που έχουν ενσωματωθεί στο κράτος, αλλά διατηρούν οικονομική αυτονομία (στα οποία φοιτά το 12% των μαθητών), και τα ιδιωτικά σχολεία με μόλις το 3% των μαθητών της χώρας.

Βαθμολογία κατάταξης: 79.9


2. Σουηδία

σ


Η πρόοδος της Σουηδίας τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε εντυπωσιακή. Το σουηδικό σχολικό σύστημα χρηματοδοτείται από φόρους και ρυθμίζεται μέσω του νόμου για την εκπαίδευση, ο οποίος ορίζει δέκα χρόνια σχολικής φοίτησης για όλα τα παιδιά από την μέρα που γίνονται έξι.

Βαθμολογία κατάταξης: 84.3


1. Φινλανδία

fc

Σύμφωνα με την έρευνα, η Φινλανδία διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως. 

Μάλιστα, όταν το 2017 προστέθηκαν πέντε νέες παράμετροι για την κατηγοριοποίηση των συστημάτων βέλτιστης εκπαίδευσης παγκοσμίως, η Φινλανδία κατάφερε να τα πάει πολύ καλά . Η χώρα ήταν υψηλότερη μεταξύ άλλων και στους δείκτες:

  • Αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές
  • Αριθμός διερχόμενων μαθητών στα δημοτικά σχολεία
  • Αριθμός διερχομένων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογία κατάταξης: 84.8

Tags
 
705
Thumbnail

Όλο και αυξάνεται η δυναμική του τουρισμού για τη χώρα μας ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν αφορούν σε περιόδους τουριστικής αιχμής παρουσιάζοντας και πάλι αύξηση στις αφίξεις των τουριστών.

Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις των τουριστών τον Ιανουάριο του 2020 τόσο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 όσο και με τον Ιανουάριο του 2018.
 
Οι αφίξεις των τουριστών για τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθαν σε 85,622 χιλιάδες σε σύγκριση με 81,970 χιλιάδες τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% . Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο  του 2018 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση αφού τότε οι τουρίστες που μας έφτασαν ήταν 75,867 χιλιάδες.  

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επί τούτου αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος  ήταν ο πλέον παραγωγικός τουριστικά αφού αναφορικά με τις αφίξεις επρόκειτο για το μήνα Ιανουάριο με τις περισσότερες αφίξεις.
 
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των τουριστών, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν κατά 58,0% τον Ιανουάριο 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 ενώ παρατηρήθηκε και 91,9% αύξηση από την Ουκρανία. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 4,7% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, 18,1% μείωση από την Ελλάδα και 4,6% από τη Ρωσία.

Για τον Ιανουάριο του 2020, οι περισσότεροι τουρίστες έφτασαν από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μόνο για τον εν λόγω μήνα έφτασαν στην Κύπρο 22,350 χιλιάδες τουρίστες και αποτελούσαν το 26,1% ενώ ακολουθούσε το Ισραήλ με 13,720 χιλιάδες τουρίστες και ποσοστό 16%. Στην επόμενη θέση βρισκόταν η Ελλάδα με 9,174 χιλιάδες και ποσοστό 10,7%, η Ρωσία με 7,512 χιλιάδες και ποσοστό 8,8% καθώς και η Ουκρανία με 3,989 χιλιάδες και ποσοστό 4,7%.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζουν η Ουκρανία με 91,9%, ο Λίβανος με 83%,  το Ισραήλ με 58%, η Γαλλία με 45% και το Βέλγιο με 41%.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασαν η Φινλανδία με 84,8%, η Νορβηγία με 72,1%, η Ελβετία με 57,5%, η Γερμανία με 49% και η Ελλάδα με 18,1%. 

ΑΦΙΞΕΙΣ

 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι πιο υποσχόμενες αγορές
Αναφορικά, τώρα, με τις πιο υποσχόμενες αγορές από όπου η Κύπρος αντλεί τον τουρισμό της αυτές δεν είναι άλλες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες στέλνουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο στην Κύπρο και οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον τουρισμό μας. 

2015
Το 2015 έφτασαν στη χώρα μας 2,6 εκατ. τουρίστες,
εκ των οποίων το 1.041.208 των τουριστών προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Ρωσία από όπου και μας έφτασαν 524.853 ενώ ακολουθούσαν η Ελλάδα με 139.539, η Γερμανία με 112.291 και η Σουηδία με 108.605. 

2016
Το 2016 έφτασαν στην Κύπρο 3,1 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούσαν 1.157.978 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 781.634, η Ελλάδα με 160.254, η Γερμανία με 124.030 και η Σουηδία με 115.019.

2017
Το 2017 έφτασαν στην Κύπρο 3,6 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.253.839 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 824.494, η Ελλάδα με 169.712, η Γερμανία με 188.826 και η Σουηδία με 136.725.

2018
Το 2018 ταξίδεψαν προς την Κύπρο 3,9 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να μας έρχεται και πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.327.805 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 783.631, η Ελλάδα με 186.370, η Γερμανία με 189.200 και η Σουηδία με 153.769.

Αγορές που έρχονται από την εξωτερική

Πέρα από τις γνωστές αγορές που αναπτύξαμε πιο πάνω υπάρχουν και πέντε πολλά υποσχόμενες αγορές
οι οποίες παρουσιάζουν- όπως είδαμε πιο πάνω- άνοδο στα ποσοστά τους. Αυτές δεν είναι άλλες από την Ουκρανία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

2015
Το 2015 από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36,469 χιλιάδες τουρίστες,
από το Βέλγιο 22.668 τουρίστες, από την Ουκρανία 50.644 τουρίστες, από το Λίβανο 36.981 και από το Ισραήλ 98.597 τουρίστες.

2016
Το 2016, από τη Γαλλία έφτασαν στη χώρα μας 42.576 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28,238 τουρίστες, από την Ουκρανία 62.292, από το Λίβανο 50.361 και από το Ισραήλ 148.739 τουρίστες.

ad2mobile

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

2017
Το 2017, από τη Γαλλία μας έφτασαν 35.931 τουρίστες,
από το Βέλγιο 27.089 τουρίστες, από την Ουκρανία 48,190 χιλιάδες, από το Λίβανο 58.273 και από το Ισραήλ 261.966 τουρίστες.

2018
Το 2018, από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36.500 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28.231 τουρίστες, από την Ουκρανία 69.619, από το Λίβανο 62.255 και από το Ισραήλ 232.561 τουρίστες.

article 1