Σε εξονυχιστικό έλεγχο διαδικασίες, πρακτικές για αγορές φαρμάκων

Ο Πρόεδρος ΟΑΥ έδωσε σαφές μήνυμα στους τεχνοκράτες του οργανισμού

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

  • Αυστηρές οδηγίες Προέδρου ΟΑΥ Σταύρου Μιχαήλ 
  • Ένταξη καινούργιων σκευασμάτων στο ΓεΣΥ 
  • Ετοιμάζονται πρωτόκολλα και νέες οδηγίες

Ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Σταύρος Μιχαήλ αναλαμβάνει πρωτοβουλία, κατόπιν των συστάσεων και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Βουλής, ώστε να περιοριστούν οι κακές πρακτικές στις παραγγελίες και στην τιμολόγηση των φαρμάκων.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι ο Σταύρος Μιχαήλ έδωσε σαφές μήνυμα στους τεχνοκράτες του οργανισμού ότι θα πρέπει να τεθούν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για την πρόληψη, κυρίως των αθέμιτων πρακτικών, κατά την προμήθεια φαρμάκων.

Ειδικότερα,  θα μελετηθεί ξανά η διαδικασία ώστε να περιορίζεται προσπάθεια δόλου και να ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες κατά την αγορά φαρμάκων. 
Κύριος στόχος του Προέδρου του ΟΑΥ είναι να πετύχει την ένταξη καινούργιων σκευασμάτων στο ΓεΣΥ τα οποία σήμερα χορηγούνται από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων του Υπουργείου Υγείας μετά την ετοιμασία των σχετικών πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων οδηγιών.

Ακόμη, στις άμεσες προσπάθειές του είναι:

Πρώτο, να διασφαλίζεται η προμήθεια φαρμάκων κατόπιν διαφανών και ανταγωνιστικών διαδικασιών  κυρίως για θεραπείες με φάρμακα που παρέχουν ισοδύναμες θεραπείες.

Δεύτερο, να πραγματοποιηθούν εκ νέου διαπραγματεύσεις για βελτίωση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας με τις εταιρείες φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα του καθορισμού ελάχιστου όγκου προϊόντων και της φυσικής παρουσίας των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Τρίτο, να εξεταστεί το θέμα της αναθεώρησης των πρωτοκόλλων των φαρμάκων, για να ενταχθούν τα καινοτόμα φάρμακα στον κατάλογο.

Ο Γενικός Ελεγκτής σε παλαιότερη έκθεσή του με θέμα «Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων και το σύστημα τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύει στην Κύπρο και σύγκριση/αξιολόγηση των τιμών που προκύπτουν με τις αντίστοιχες τιμές άλλων ευρωπαϊκών χωρών» αναφέρει ότι οι τιμές φαρμάκων στην Κύπρο, υπολογίζονται με βάση τις τιμές της Σουηδίας, Αυστρίας, Γαλλίας και Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι η 4η ακριβότερη χώρα ανάμεσα σε Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Δανία και Ελλάδα στα 100 περισσότερο συνταγογραφημένα φάρμακα του ιδιωτικού τομέα.

 
2278