Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια μειώθηκαν

Ανέβηκαν οι τιμές σε ρεύμα, νερό και ενοίκια – Δείτε αναλυτικά

Αυξήσεις παρουσίασαν και πάλι συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πρώτους δέκα μήνες του 2019. Αυξήσεις υπήρξαν τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο  και στα ενοίκια και στα εγχώρια προϊόντα ενώ για την ίδια περίοδο σημαντική μείωση παρουσίασαν οι τιμές στα πετρελαιοειδή.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 0,40 μονάδες και έφτασε στις 101,29 μονάδες σε σύγκριση με 100,89 μονάδες το Σεπτέμβρη του 2019. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1%. 

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2018 –Οκτωβρίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2017 - Οκτωβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,6% ενώ κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξηθεί κατά 1%.
 
Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 υπήρξε αύξηση στις τιμές των εγχώριων προϊόντων κατά 2,4% με τη μεγαλύτερη αύξηση σε αυτήν την κατηγορία να παρουσιάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό κατά 9,7% καθώς και τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα κατά 3,7%. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ίδια κατηγορία των εγχώριων προϊόντων παρατηρήθηκε μείωση κατά 0,4% στα εγχώρια βιομηχανικά προϊόντα. 

Για την ίδια περίοδο στα εισαγόμενα προϊόντα υπήρξε μείωση της τάξης του 1,1%
με τη μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από τα εισαγόμενα γεωργικά κατά 4,1% ενώ ακολουθούσαν τα εισαγόμενα βιομηχανικά με μείωση 1,1%. 

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Παράλληλα, μεγάλη μείωση μέσα σε ένα χρόνο παρατηρήθηκε στα πετρελαιοειδή – των οποίων οι τιμές συνέχισαν την καθοδική τους πορεία- όπου και η μείωση έφτασε στο 7,1% με το δείκτη να φτάνει τις 96,27 μονάδες το 2019 από τις 97,30 το 2018. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των υπηρεσιών για την ίδια χρονική περίοδο παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στις τιμές η οποία ανήλθε στο 1,6% με τη μεγαλύτερη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο να παρουσιάζουν τα ενοίκια κατά 3,4% αλλά και οι μεταφορές κατά 3,6% καθώς και η Συντήρηση και Επισκευή κατοικιών κατά 3%. 

Μικρή αύξηση επίσης για την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε στις Ασφάλειες κατά 0,2%, στις Υπηρεσίες από κρατικούς φορείς κατά 1%, στην εκπαίδευση κατά 1,8%, στην Ιατρική περίθαλψη κατά 0,8%, στα εστιατόρια και στα καφενεία κατά 1,7% και στις προσωπικές και οικιακές φροντίδες κατά 2,7%. 

Μείωση των τιμών στην κατηγορία των Υπηρεσιών είχαμε σε μία περίπτωση, αυτή των επικοινωνιών όπου και οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,5%. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Συγκρίνοντας, τις τιμές του Οκτωβρίου του 2019 με τον Οκτώβριο του 2018 υπήρξε μεγάλη μείωση στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά που έφτασε τις 3,12 μονάδες όπως και στις μεταφορές όπου η μείωση έφτασε τις 5,04 μονάδες. Μείωση στις τιμές υπήρξε, επίσης, στην κατηγορία της Επίπλωσης και του Οικιακού εξοπλισμού κατά 0,16 όπως επίσης και στην υγεία κατά 0,27 μονάδες.

Για τον Οκτώβριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018
η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις επικοινωνίες κατά 2,70 μονάδες, στην εκπαίδευση κατά 1,70 μονάδες καθώς και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία κατά 1,16 μονάδες.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
2130