Σημαντική αύξηση στις εγγραφές νέων εταιρειών τον Φεβρουάριο

Πόσες εταιρείες εγγράφηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους / Τι καταδεικνύουν στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εγγραφές νέων εταιρειών στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Μάλιστα, οι εγγραφές νέων εταιρειών τον δεύτερο μήνα του έτους ήταν σχεδόν υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον Ιανουάριο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Φεβρουάριο εγγράφηκαν 1.073 νέες εταιρείες σε σχέση με 563 τον Ιανουάριο (αύξηση 91%) και 944 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (αύξηση 14%).

Ως εκ τούτου, οι εγγραφές νέων εταιρειών το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθαν στις 1.636 σε σχέση με 1.600 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2,25%.

Άλλα στοιχεία
Σύμφωνα, εξάλλου, με τα ίδια στοιχεία, τον Φεβρουάριο εγγράφηκαν στην Κύπρο και 14 συνεταιρισμοί εταιρειών σε σχέση με 6 τον Ιανουάριο (αύξηση 133%) και 12 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (αύξηση 16,7%), καθώς και 15 αλλοδαπές εταιρείες σε σχέση με 4 τον Ιανουάριο (αύξηση 275%) και 21 τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 28,6%).

Επίσης, τον Φεβρουάριο εγγράφηκαν 232 νέες εμπορικές επωνυμίες σε σχέση με 148 τον Ιανουάριο (αύξηση 56,8%) και 160 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (αύξηση 45%).

ΓΡΑΦΙΚΟ 1: Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων μέχρι τις 28/2/21. α

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, την 28η Φεβρουαρίου 2021 το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο ανήλθε στις 231.206 και των εγγεγραμμένων συνεταιρισμών στις 6.642.

Παράλληλα, το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών εταιρειών ανήλθε στις 1.073, των Ευρωπαϊκών εταιρειών στις 17 και των Ευρωπαϊκών Ομίλων οικονομικού σκοπού στις 11.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Επιπρόσθετα, το σύνολο των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ανήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου στις 43.015.  

ΓΡΑΦΙΚΟ 2: Σύνολο Εγγεγραμμένων Επιχειρηματικών Οντοτήτων κατά τις 28/2/21. α

Κυριότερες καταχωρίσεις στο Μητρώο και Υπηρεσίες
Βάσει, εξάλλου, των στατιστικών στοιχείων του Τμήματος, κατά το πρώτο δίμηνο του έτους υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών 63.928 ηλεκτρονικά αιτήματα (e-filing submissions), 51.612 αιτήματα για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων και 4.468 αιτήματα για έγκριση ονόματος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καταχωρίστηκαν στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών 30.975 Ετήσιες Εκθέσεις Εταιρειών, ενώ εγκρίθηκαν 18.168 αιτήματα για πραγματοποίηση έρευνας στο Μητρώο του Εφόρου και 20.786 αιτήματα για επικαιροποίηση του Μητρώου.

ΓΡΑΦΙΚΟ 3: Κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες μέχρι τις 28/2/21. α

 

Μάριος Αδάμου
 
1748