Στα σκαριά 36όροφος Πύργος στο κέντρο της Λευκωσίας (ΦΩΤΟΣ)

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στην Λευκωσία

Σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή το αίτημα της εταιρείας «Savvas Kakos & Associates LTD», η οποία προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία μικτής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία «Radisson Blu The Capital».

Σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που συνοδεύει το αίτημα της εταιρείας, το κτίριο θα είναι ύψους 148,95 μ. (36 ορόφους) και θα διαθέτει 222 δωμάτια ξενοδοχείου και 65 οικιστικές μονάδες. 

Επίσης, θα διαθέτει 4 υπόγεια επίπεδα και εξωτερικό χώρο πρασίνου.

>>> Διαβάστε ακόμη: Οι 4 μεγάλες αναπτύξεις που εγκρίθηκαν εν μέσω κορωνοϊού (ΦΩΤΟΣ) <<<

Το Προτεινόμενο Έργο θα ανεγερθεί σε τεμάχια (αριθμός τεμαχίων: 342 και 394 με Φύλλο Σχέδιο (Φ/Σχ): 21/470401) που εντάσσονται στην Ανατολική Εμπορική Ζώνη (ΕΖ-α) του αστικού κέντρου της Λευκωσίας, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 70 μ. περίπου από το σύνορο των ιστορικών τειχών. 

α
Τεμάχια ανέγερσης του ΠΕ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας, επιτρέπει Αναπτύξεις Φιλοξενίας σχετιζόμενες με ξενοδοχεία και συναφείς χρήσεις, στον Πυρήνα της Εμπορικής Ζώνης (ΠΕΖ), στις υπόλοιπες εμπορικές ζώνες (ΕΖ) και κατά μήκος των εμπορικών δρόμων και της περιοχής της Τάφρου και των Προμαχώνων.

α
Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ).

Επισημαίνεται πως, σε απόσταση ακτίνας 1 – 1,5 km περίπου από τα τεμάχια που θα φιλοξενήσουν το ΠΕ υφίστανται ή βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής, αντίστοιχου τύπου κτίρια / ξενοδοχεία (σύγχρονης αρχιτεκτονικής).

α
Ξενοδοχειακές μονάδες στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης.
α
Ψηλά Κτίρια στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης.

Συνοπτική περιγραφή του Έργου
Όπως αναφέρεται στην Μελέτη, το προτεινόμενο έργο αποτελεί Μικτή Τουριστική Ανάπτυξη (ΜΤΑ) εντός μιας ενιαίας κτιριακής μονάδας, όπου τα δωμάτια του ξενοδοχείου συνυπάρχουν με τις οικιστικές μονάδες σε διαφορετικά επίπεδα, τύπου Condominium Hotel. 

Η διαχείριση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών (οικιστικών μονάδων) γίνεται με τη μέθοδο του Leasehold, όπου υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οικιστικών μονάδων ισοδύναμη με το 30% του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων. 

Ο αριθμός των προτεινόμενων ξενοδοχειακών μονάδων είναι 222 και ο αριθμός οικιστικών μονάδων 65. Η αναλογία οικιστικών προς ξενοδοχειακών μονάδων είναι της τάξεως του 29.27%.

Η αρχιτεκτονική πρόταση για το έργο αφορά το σχεδιασμό ενός κτιρίου το οποίο εκτείνεται 148,95 μ., καθ’ ύψος, και συγκεκριμένα σε 36 ορόφους πάνω από το χώρο υποδοχής διπλού ύψους, με σταδιακή μείωση της κτιριακής μάζας και της κάλυψης, δημιουργώντας ένα «stacking effect»

>>> Διαβάστε επίσης: Με δύο Αρχαίους Θεούς θα αναπτυχθεί η Λάρνακα (ΦΩΤΟΣ) <<<

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 8 όγκων διαφόρων διαστάσεων οι οποίοι έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να οργανώνεται στρατηγικά σε αυτούς το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η πρόταση του αρχιτέκτονα για διάσπαση μιας ενιαίας κτιριακής μάζας σε 8 μικρότερους όγκους λειτουργεί ως μια προσπάθεια μεταφοράς μιας πιο οικείας κλίμακας προς τη πόλη, της κλίμακας της πολυκατοικίας στον κάθετο άξονα. 

Με αυτό τον τρόπο η έννοια ενός συνεχόμενου ψηλού κτιρίου διασπάται σε μικρότερες μονάδες πολλαπλών χρήσεων, ενώ όλοι οι όγκοι είναι στοιχισμένοι στις στενές πλευρές του κτιρίου, και μειώνονται ή μετακινούνται στον έναν άξονα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις κρεμαστούς κήπους μπροστά από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και σε άλλες περιπτώσεις ελευθέρους υπαίθριους χώρους για να εξυπηρετήσουν τις χρήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. 

Τονίζεται πως, η ίδια στρατηγική μετατόπισης των όγκων γίνεται σε όλες τις όψεις, δημιουργώντας πιο οικείες κλίμακες ογκοπλασίας.

α
Διάταξη όγκων κτιρίου.

Αξίζει να αναφερθεί πως, η κύρια πρόσβαση οχημάτων γίνεται από την ανατολική πλευρά του τεμαχίου 342 (Λεωφόρος Λάρνακος). Στο ισόγειο υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων για διαχείριση των σκυβάλων (χρήση συμπιεστών), ενώ η πρόσβαση στο υπόγειο γίνεται με τη χρήση ράμπας διπλής κατεύθυνσης.

Στο 1ο επίπεδο υπογείου, χωροθετούνται οι υποστηρικτικές χρήσεις του ξενοδοχείου (χώρος φορτοεκφορτώσεων, πλυντήρια, αποθήκες), ο υποσταθμός της ΑΗΚ και ένας αριθμός χώρων στάθμευσης, ενώ τα υπόλοιπα 3 υπόγεια επίπεδα χρησιμοποιούνται κυρίως για χώρους στάθμευσης και για κάποιους μηχανολογικούς χώρους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μπροστά από την κύρια είσοδο του κτιρίου, και επί της οδού Σαλαμίνος, προτείνεται να υπάρχει είσοδος και έξοδος οχημάτων μονής κατεύθυνσης, χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιείται μόνο ως Pick-up/drop-off zone.

Για την ανάπτυξη προτείνονται συνολικά 287 χώροι στάθμευσης. α

Σκοπός και οφέλη από την υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου
Το ΠΕ θα λειτουργήσει ως μια σημαντική αστική σηματοδότηση και θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των δύο οδικών αξόνων του Κέντρου (Σαλαμίνος και Λάρνακος).

Όπως αναφέρεται στην ΜΕΕΠ, η δημιουργία ενός τέτοιου οροσήμου θα δημιουργήσει μια σημαντική ανάπτυξη «μαγνήτη» και μια σημαντική χρήση δημόσιου προορισμού στο ανατολικό άκρο της Τάφρου και των Προμαχώνων, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει το οικοδομικό περιβάλλον, θα αυξήσει τη πυκνότητα και θα προωθήσει αυτή τη περιοχή ως μια ελκυστική και περιζήτητη κεντρική περιοχή, προτεραιότητες που τίθενται και στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας.

Ταυτόχρονα, θα συντελέσει στην ενίσχυση της οικιστικής ανάπτυξης και αύξηση του οικιστικού αποθέματος, αφού η ανάπτυξη θα προσθέσει 65 νέες οικιστικές μονάδες στη περιοχή.  α

Μαζί με το επιπρόσθετο οικιστικό απόθεμα, η προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση ενός αυξημένου ποσοστού επιθυμητών χώρων απασχόλησης στο Κέντρο.

Χρονοδιάγραμμα
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ΠΕ εκτιμάται στους 24 μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.

Σημειώνεται ότι, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, όπου περιγράφονται τα στάδια εκτέλεσης, καθώς και ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης τους, θα ετοιμαστεί από τον εργολάβο του έργου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι θέσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΕ, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. 

Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αντιστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες.  α

Τονίζεται ακόμη ότι οι επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησής της. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων, τη μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου και αέριων εκπομπών από τη διακίνηση των οχημάτων από και προς την ανάπτυξη. 

Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να περιοριστούν σημαντικά με την εφαρμογή των κατάλληλων και αναγκαίων προληπτικών μέτρων. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Εκτιμάται δε ότι οι επιπτώσεις με την εφαρμογή των μέτρων θα κυμαίνονται από χαμηλές έως ασήμαντες. Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συστηματική εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος παρακολούθησης των μέτρων αυτών. 

Τονίζεται, ωστόσο, πως η εκτίμηση ασήμαντων επιπτώσεων δε σημαίνει χαλάρωση των μέτρων, αλλά συνεχής εφαρμογή τους και παρακολούθηση τους. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει πάντα να παρακολουθείται μέσα από δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, οι οποίοι καθορίζονται από προκαθορισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών της ανάπτυξης. α


 

Μάριος Αδάμου
 
1749