Στα σκαριά διπλή ανάπτυξη κοντά στο Mall και το νέο Jumbo (ΦΩΤΟΣ)

Τα κτίρια θα είναι ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων – Τι θα περιλαμβάνει η όλη ανάπτυξη και που στοχεύει

Δύο πολυώροφα κτίρια 15 και 11 ορόφων, ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων αντίστοιχα, με την ονομασία «Central» προγραμματίζει να ανεγείρει στην είσοδο της Λευκωσίας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου, η εταιρεία Cyfield Ltd, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Αρχές, με την Περιβαλλοντική Αρχή να θέτει το εν λόγω αίτημα σε δημόσια διαβούλευση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα, η περιοχή που θα ανεγερθεί το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αναπτύξεων. Η παρουσία των αναπτύξεων αυτών στην περιοχή, προστίθεται, δημιουργεί ανάγκες για την παροχή διευκολύνσεων στα άτομα που εργάζονται ή επισκέπτονται την περιοχή (όπως εστιατόρια, γυμναστήρια κλπ.), καθώς επίσης δημιουργεί μεταξύ άλλων, την προσέλκυση ατόμων που θα επιθυμούσαν να επενδύσουν στον τομέα των εμπορικών και γραφειακών επιχειρήσεων. 

α
Χάρτης της άμεσης περιοχής όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Συνεπώς, αναφέρεται, σκοπός του ΠΕ, είναι να καλύψει τις ανάγκες αυτές προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και χώρους διευκολύνσεων, οι οποίοι θα συνοδεύονται από οργανωμένους χώρους δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, κοντά στην περιοχή όπου προωθείται η εν λόγω ανάπτυξη βρίσκεται το Mall of Cyprus, το Leroy Merlyn, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία του νέου καταστήματος Jumbo.

Α
Η ευρύτερη περιοχή όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Το έργο
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) πολυώροφων κτιρίων. Το Κτίριο Α είναι κτίριο 15 ορόφων με ύψος 55,30 μέτρων. Το Κτίριο Β είναι κτίριο 11 ορόφων με ύψος 49,80 μέτρων. 

Τα κτίρια θα προσφέρουν γραφειακούς χώρους, ενιαίους λειτουργικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης με πολλαπλάσιες από τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους, τοπιοτεχνημένη πλατεία με χώρους πρασίνου και παροχές όπως γυμναστήρια, εστιατόρια και εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας.  α

Το συνολικό εμβαδόν των υπό μελέτη τεμαχίων είναι 26.298 τ.μ., ενώ η ανάπτυξη θα καλύπτει έκταση 3.922 τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα, το συνολικό εμβαδόν των χώρων της ανάπτυξης παρουσιάζονται πιο κάτω: 

  • Γραφεία: 26.328 τ.μ.
  • Καταστήματα: 618 τ.μ.
  • Εστιατόρια/καφετέριες/μπαρ: 1700 τ.μ.
  • Γυμναστηρίου: 1.093 τ.μ.
  • Ιδιωτικός χώρος πρασίνου: 17.508 τ.μ.

Βάσει δε του αριθμού των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, οι χρήστες/επισκέπτες του έργου υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στα 1.500 άτομα. Ειδικότερα, το κτίριο Α θα διαθέτει τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης 126, 376 και 364 θέσεων αντίστοιχα και το κτίριο Β θα διαθέτει δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης 287 και 367 χώρων στάθμευσης.

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Το κτιριολογικό πρόγραμμα της ανάπτυξης «Central» φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: α

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ΠΕ εκτιμάται στους 24 μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. 

Φώτο των αρχιτεκτονικών σχεδίων των κτιρίων: <α


Μέτριες έως ασήμαντες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
Αξίζει, πάντως, να τονιστεί πως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του έργου, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αντιστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. 

Τονίζεται επίσης ότι οι επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησής της. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του έργου, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων και τη μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να περιοριστούν σημαντικά με την εφαρμογή των κατάλληλων και αναγκαίων προληπτικών μέτρων. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις με την εφαρμογή των μέτρων θα κυμαίνονται από χαμηλές έως ασήμαντες. 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συστηματική εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος παρακολούθησης των μέτρων αυτών. Η εκτίμηση ασήμαντων επιπτώσεων δε σημαίνει χαλάρωση των μέτρων, αλλά συνεχής εφαρμογή τους και παρακολούθηση τους. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει πάντα να παρακολουθείται μέσα από δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, οι οποίοι καθορίζονται από προκαθορισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών του Έργου.
 

Μάριος Αδάμου
 
705
Thumbnail

Όλο και αυξάνεται η δυναμική του τουρισμού για τη χώρα μας ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν αφορούν σε περιόδους τουριστικής αιχμής παρουσιάζοντας και πάλι αύξηση στις αφίξεις των τουριστών.

Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις των τουριστών τον Ιανουάριο του 2020 τόσο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 όσο και με τον Ιανουάριο του 2018.
 
Οι αφίξεις των τουριστών για τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθαν σε 85,622 χιλιάδες σε σύγκριση με 81,970 χιλιάδες τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% . Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο  του 2018 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση αφού τότε οι τουρίστες που μας έφτασαν ήταν 75,867 χιλιάδες.  

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επί τούτου αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος  ήταν ο πλέον παραγωγικός τουριστικά αφού αναφορικά με τις αφίξεις επρόκειτο για το μήνα Ιανουάριο με τις περισσότερες αφίξεις.
 
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των τουριστών, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν κατά 58,0% τον Ιανουάριο 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 ενώ παρατηρήθηκε και 91,9% αύξηση από την Ουκρανία. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 4,7% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, 18,1% μείωση από την Ελλάδα και 4,6% από τη Ρωσία.

Για τον Ιανουάριο του 2020, οι περισσότεροι τουρίστες έφτασαν από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μόνο για τον εν λόγω μήνα έφτασαν στην Κύπρο 22,350 χιλιάδες τουρίστες και αποτελούσαν το 26,1% ενώ ακολουθούσε το Ισραήλ με 13,720 χιλιάδες τουρίστες και ποσοστό 16%. Στην επόμενη θέση βρισκόταν η Ελλάδα με 9,174 χιλιάδες και ποσοστό 10,7%, η Ρωσία με 7,512 χιλιάδες και ποσοστό 8,8% καθώς και η Ουκρανία με 3,989 χιλιάδες και ποσοστό 4,7%.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζουν η Ουκρανία με 91,9%, ο Λίβανος με 83%,  το Ισραήλ με 58%, η Γαλλία με 45% και το Βέλγιο με 41%.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασαν η Φινλανδία με 84,8%, η Νορβηγία με 72,1%, η Ελβετία με 57,5%, η Γερμανία με 49% και η Ελλάδα με 18,1%. 

ΑΦΙΞΕΙΣ

 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι πιο υποσχόμενες αγορές
Αναφορικά, τώρα, με τις πιο υποσχόμενες αγορές από όπου η Κύπρος αντλεί τον τουρισμό της αυτές δεν είναι άλλες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες στέλνουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο στην Κύπρο και οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον τουρισμό μας. 

2015
Το 2015 έφτασαν στη χώρα μας 2,6 εκατ. τουρίστες,
εκ των οποίων το 1.041.208 των τουριστών προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Ρωσία από όπου και μας έφτασαν 524.853 ενώ ακολουθούσαν η Ελλάδα με 139.539, η Γερμανία με 112.291 και η Σουηδία με 108.605. 

2016
Το 2016 έφτασαν στην Κύπρο 3,1 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούσαν 1.157.978 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 781.634, η Ελλάδα με 160.254, η Γερμανία με 124.030 και η Σουηδία με 115.019.

2017
Το 2017 έφτασαν στην Κύπρο 3,6 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.253.839 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 824.494, η Ελλάδα με 169.712, η Γερμανία με 188.826 και η Σουηδία με 136.725.

2018
Το 2018 ταξίδεψαν προς την Κύπρο 3,9 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να μας έρχεται και πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.327.805 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 783.631, η Ελλάδα με 186.370, η Γερμανία με 189.200 και η Σουηδία με 153.769.

Αγορές που έρχονται από την εξωτερική

Πέρα από τις γνωστές αγορές που αναπτύξαμε πιο πάνω υπάρχουν και πέντε πολλά υποσχόμενες αγορές
οι οποίες παρουσιάζουν- όπως είδαμε πιο πάνω- άνοδο στα ποσοστά τους. Αυτές δεν είναι άλλες από την Ουκρανία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

2015
Το 2015 από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36,469 χιλιάδες τουρίστες,
από το Βέλγιο 22.668 τουρίστες, από την Ουκρανία 50.644 τουρίστες, από το Λίβανο 36.981 και από το Ισραήλ 98.597 τουρίστες.

2016
Το 2016, από τη Γαλλία έφτασαν στη χώρα μας 42.576 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28,238 τουρίστες, από την Ουκρανία 62.292, από το Λίβανο 50.361 και από το Ισραήλ 148.739 τουρίστες.

ad2mobile

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

2017
Το 2017, από τη Γαλλία μας έφτασαν 35.931 τουρίστες,
από το Βέλγιο 27.089 τουρίστες, από την Ουκρανία 48,190 χιλιάδες, από το Λίβανο 58.273 και από το Ισραήλ 261.966 τουρίστες.

2018
Το 2018, από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36.500 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28.231 τουρίστες, από την Ουκρανία 69.619, από το Λίβανο 62.255 και από το Ισραήλ 232.561 τουρίστες.

article 1