Στα σκαριά διπλή ανάπτυξη κοντά στο Mall και το νέο Jumbo (ΦΩΤΟΣ)

Τα κτίρια θα είναι ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων – Τι θα περιλαμβάνει η όλη ανάπτυξη και που στοχεύει

Δύο πολυώροφα κτίρια 15 και 11 ορόφων, ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων αντίστοιχα, με την ονομασία «Central» προγραμματίζει να ανεγείρει στην είσοδο της Λευκωσίας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου, η εταιρεία Cyfield Ltd, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Αρχές, με την Περιβαλλοντική Αρχή να θέτει το εν λόγω αίτημα σε δημόσια διαβούλευση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα, η περιοχή που θα ανεγερθεί το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αναπτύξεων. Η παρουσία των αναπτύξεων αυτών στην περιοχή, προστίθεται, δημιουργεί ανάγκες για την παροχή διευκολύνσεων στα άτομα που εργάζονται ή επισκέπτονται την περιοχή (όπως εστιατόρια, γυμναστήρια κλπ.), καθώς επίσης δημιουργεί μεταξύ άλλων, την προσέλκυση ατόμων που θα επιθυμούσαν να επενδύσουν στον τομέα των εμπορικών και γραφειακών επιχειρήσεων. 

α
Χάρτης της άμεσης περιοχής όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Συνεπώς, αναφέρεται, σκοπός του ΠΕ, είναι να καλύψει τις ανάγκες αυτές προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και χώρους διευκολύνσεων, οι οποίοι θα συνοδεύονται από οργανωμένους χώρους δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, κοντά στην περιοχή όπου προωθείται η εν λόγω ανάπτυξη βρίσκεται το Mall of Cyprus, το Leroy Merlyn, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία του νέου καταστήματος Jumbo.

Α
Η ευρύτερη περιοχή όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Το έργο
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) πολυώροφων κτιρίων. Το Κτίριο Α είναι κτίριο 15 ορόφων με ύψος 55,30 μέτρων. Το Κτίριο Β είναι κτίριο 11 ορόφων με ύψος 49,80 μέτρων. 

Τα κτίρια θα προσφέρουν γραφειακούς χώρους, ενιαίους λειτουργικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης με πολλαπλάσιες από τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους, τοπιοτεχνημένη πλατεία με χώρους πρασίνου και παροχές όπως γυμναστήρια, εστιατόρια και εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας.  α

Το συνολικό εμβαδόν των υπό μελέτη τεμαχίων είναι 26.298 τ.μ., ενώ η ανάπτυξη θα καλύπτει έκταση 3.922 τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα, το συνολικό εμβαδόν των χώρων της ανάπτυξης παρουσιάζονται πιο κάτω: 

  • Γραφεία: 26.328 τ.μ.
  • Καταστήματα: 618 τ.μ.
  • Εστιατόρια/καφετέριες/μπαρ: 1700 τ.μ.
  • Γυμναστηρίου: 1.093 τ.μ.
  • Ιδιωτικός χώρος πρασίνου: 17.508 τ.μ.

Βάσει δε του αριθμού των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, οι χρήστες/επισκέπτες του έργου υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στα 1.500 άτομα. Ειδικότερα, το κτίριο Α θα διαθέτει τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης 126, 376 και 364 θέσεων αντίστοιχα και το κτίριο Β θα διαθέτει δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης 287 και 367 χώρων στάθμευσης.

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Το κτιριολογικό πρόγραμμα της ανάπτυξης «Central» φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: α

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ΠΕ εκτιμάται στους 24 μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. 

Φώτο των αρχιτεκτονικών σχεδίων των κτιρίων: <α


Μέτριες έως ασήμαντες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
Αξίζει, πάντως, να τονιστεί πως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του έργου, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αντιστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. 

Τονίζεται επίσης ότι οι επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησής της. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του έργου, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων και τη μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να περιοριστούν σημαντικά με την εφαρμογή των κατάλληλων και αναγκαίων προληπτικών μέτρων. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις με την εφαρμογή των μέτρων θα κυμαίνονται από χαμηλές έως ασήμαντες. 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συστηματική εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος παρακολούθησης των μέτρων αυτών. Η εκτίμηση ασήμαντων επιπτώσεων δε σημαίνει χαλάρωση των μέτρων, αλλά συνεχής εφαρμογή τους και παρακολούθηση τους. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει πάντα να παρακολουθείται μέσα από δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, οι οποίοι καθορίζονται από προκαθορισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών του Έργου.
 

Μάριος Αδάμου
 
1062
Thumbnail

Γράφει 
Ξένια Προδρόμου

ad1mobile

Κρίσιμη η σημερινή (3/7) ημέρα για τους δικαιούχους του Σχεδίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς αναμένεται αν θα ψηφιστεί ο νόμος για νέα παράταση πληρωμής των οφειλών, αλλά και η αποφυγή αυτοδίκαιης ακύρωσης, για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν δόσεις για συγκεκριμένη περίοδο (μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 2020)

Μετά από δύο συνεδριάσεις που προηγήθηκαν στις 22 και στις 29 Ιουνίου 2020, η πρόταση για τροποποιήσεις για το Σχέδιο στο τμήμα φορολογίας, σήμερα (3/7) οδηγείται στη Βουλή για να ληφθούν οι αποφάσεις, που αφορά τους φορολογούμενους και δικαιούχους του σχεδίου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Με την ψήφιση του νόμου, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι της νέας παράτασης υποβολής αιτήσεων, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε σχέδιο και δεν κατέστει δυνατό να καταβάλουν τις δόσεις τους, να μπορέσουν τώρα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές τους, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Βουλευτή Ηλία Μυριάνθους, στην συζήτηση της πρότασης νόμου.

Τις παραπάνω θέσεις αναγνώρισε το Υπ. Οικονομικών και το Τμήμα φορολογίας, αλλά εισηγήθηκε τροποποιήσεις. Για παράδειγμα σε περίπτωση προώθησης της πρότασης νόμου προς ψήφιση, θα ήταν προτιμότερο, όπως είχε υπογραμμιστεί από την πλευρά τους, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και φορολογικών δηλώσεων να μη συμπίπτουν με την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γιατί δύναται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα.

Σκοπός της πρότασης νόμου:

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ στις 19 Ιουνίου 2020, είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε:

1.να επεκταθεί η περίοδος καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 

2.να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη ακύρωση ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν δόσεις μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 30ής Ιουνίου 2020.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τι περιλάμβανε η πρόταση που συζητήθηκε στις συνεδριάσεις:
Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, αναλύοντας περαιτέρω τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:
1.επεκτείνεται η περίοδος υποβολής αίτησης εκ μέρους δικαιούχων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 αντί μέχρι τη 14η Αυγούστου 2020, που ισχύει σήμερα,  

2. επανακαθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία θα θεωρούνται υποβληθείσες οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες απαιτούνται για σκοπούς εξέτασης από τον Έφορο Φορολογίας αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 αντί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 και

3.δε θα λαμβάνονται υπόψη δόσεις οι οποίες δεν καταβλήθηκαν από πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2020 για σκοπούς ακύρωσης του σχεδίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι λόγω των έκτακτων μέτρων που έλαβε η Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση από τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους της ήδη παραχωρηθείσας με νόμο παράτασης υποβολής αιτήσεων, αλλά ούτε ήταν δυνατό τα πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών να καταβάλουν τις δόσεις τους, με αποτέλεσμα να επίκειται η αυτοδίκαιη, βάσει του νόμου, ακύρωση υφιστάμενων σχεδίων στις περιπτώσεις που οι μη καταβληθείσες δόσεις υπερβαίνουν τις πέντε. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σε σχέση με την πρόνοια της πρότασης νόμου για μη συνυπολογισμό των μη καταβληθεισών δόσεων στις καθυστερήσεις δόσεων για σκοπούς ακύρωσης σχεδίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, δήλωσε ότι αυτή βασίζεται σε παρόμοιες ρυθμίσεις που έχει ήδη εγκρίνει μέσω της ψήφισης σχετικών νομοθεσιών η Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν στην αναστολή δόσεων δανείων για σκοπούς προστασίας των δανειοληπτών, καθώς και δόσεων οφειλετών που είναι ενταγμένοι σε σχέδια ρύθμισης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. 

Τέλος, επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις φορολογικές οφειλές που δυνατό να ενταχθούν σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, με βάση τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.  

Συμφώνησαν το ΥΠΟΙΚ και Τμήμα φορολογίας αλλά αντιπρότεινα ημερομηνίες:

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας, οι οποίοι έδωσαν το παρόν τους στις συνεδριάσεις, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, επισήμαναν ότι για την ορθότερη απόδοση των σκοπών και των επιδιώξεών της, σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο εισηγητής της, το κείμενό της πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να περιληφθεί πρόνοια σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας.  

Περαιτέρω, δήλωσαν ότι, σε περίπτωση προώθησης της πρότασης νόμου προς ψήφιση, θα ήταν προτιμότερο οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και φορολογικών δηλώσεων να μη συμπίπτουν με την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθότι ο καθορισμός των εν λόγω προθεσμιών εντός της περιόδου αυτής δημιουργεί πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Φορολογίας ως προς την εφαρμογή του νόμου.  

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.
Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε επίσης η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για σκοπούς εξέτασης αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, η οποία έληξε την 30ή Ιουνίου 2020, και το κατά πόσο θα ήταν δυνατή η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου μετά την παρέλευση της εν λόγω ημερομηνίας.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για σκοπούς του νόμου, ακόμα και μετά τη λήξη της, δεν επηρεάζει την ισχύ του νόμου.  Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι, σε περίπτωση που η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίσει, ακόμα και μετά την 30ή Ιουνίου 2020, να επεκτείνει την εν λόγω προθεσμία, τότε για την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δε θα παρέχεται η δυνατότητα ένταξης οφειλετών σε σχέδια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.  
 
Η επιτροπή, στη βάση των όσων διημείφθησαν, εξουσιοδότησε τον εισηγητή του προτεινόμενου νόμου όπως, σε συνεργασία με τη γραμματεία της επιτροπής και τους αρμόδιους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, μελετήσει και υποβάλει στην επιτροπή νέο κείμενο πρότασης νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω.
Συναφώς, στις 29 Ιουνίου 2020 κ
ατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής νέο κείμενο πρότασης νόμου, με το οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.    Υποβολή αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι τη 14η Ιανουαρίου 2021.

2.    Υποβολή φορολογικών δηλώσεων για σκοπούς εξέτασης από τον Έφορο Φορολογίας αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020.

3.    Μη συνυπολογισμός των δόσεων που δεν καταβλήθηκαν από πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2020 για σκοπούς ακύρωσης της ρύθμισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπούμενων σε αυτήν πλευρών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

ad2mobile

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Στην Βουλή σήμερα (3/7) αναμένεται να δώσουν το παρόν τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Άγγελος Βότσης, και οι βουλευτές Άριστος Δαμιανού,    Μαρίνος Μουσιούττας     Αντρέας Καυκαλιάς, Σάβια Ορφανίδου (εκπροσωπώντας τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου), Γιώργος Λιλλήκας, Μιχάλης Γιωργάλλας , Μάριος Μαυρίδης, Γιώργος Περδίκης,Ονούφριος Κουλλά, Άννα Θεολόγου και Στέφανος Στεφάνου

article 1