Στα σκαριά διπλή ανάπτυξη κοντά στο Mall και το νέο Jumbo (ΦΩΤΟΣ)

Τα κτίρια θα είναι ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων – Τι θα περιλαμβάνει η όλη ανάπτυξη και που στοχεύει

Δύο πολυώροφα κτίρια 15 και 11 ορόφων, ύψους 55,3 μέτρων και 49,8 μέτρων αντίστοιχα, με την ονομασία «Central» προγραμματίζει να ανεγείρει στην είσοδο της Λευκωσίας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου, η εταιρεία Cyfield Ltd, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Αρχές, με την Περιβαλλοντική Αρχή να θέτει το εν λόγω αίτημα σε δημόσια διαβούλευση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα, η περιοχή που θα ανεγερθεί το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αναπτύξεων. Η παρουσία των αναπτύξεων αυτών στην περιοχή, προστίθεται, δημιουργεί ανάγκες για την παροχή διευκολύνσεων στα άτομα που εργάζονται ή επισκέπτονται την περιοχή (όπως εστιατόρια, γυμναστήρια κλπ.), καθώς επίσης δημιουργεί μεταξύ άλλων, την προσέλκυση ατόμων που θα επιθυμούσαν να επενδύσουν στον τομέα των εμπορικών και γραφειακών επιχειρήσεων. 

α
Χάρτης της άμεσης περιοχής όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Συνεπώς, αναφέρεται, σκοπός του ΠΕ, είναι να καλύψει τις ανάγκες αυτές προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και χώρους διευκολύνσεων, οι οποίοι θα συνοδεύονται από οργανωμένους χώρους δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, κοντά στην περιοχή όπου προωθείται η εν λόγω ανάπτυξη βρίσκεται το Mall of Cyprus, το Leroy Merlyn, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία του νέου καταστήματος Jumbo.

Α
Η ευρύτερη περιοχή όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Το έργο
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) πολυώροφων κτιρίων. Το Κτίριο Α είναι κτίριο 15 ορόφων με ύψος 55,30 μέτρων. Το Κτίριο Β είναι κτίριο 11 ορόφων με ύψος 49,80 μέτρων. 

Τα κτίρια θα προσφέρουν γραφειακούς χώρους, ενιαίους λειτουργικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης με πολλαπλάσιες από τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους, τοπιοτεχνημένη πλατεία με χώρους πρασίνου και παροχές όπως γυμναστήρια, εστιατόρια και εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας.  α

Το συνολικό εμβαδόν των υπό μελέτη τεμαχίων είναι 26.298 τ.μ., ενώ η ανάπτυξη θα καλύπτει έκταση 3.922 τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα, το συνολικό εμβαδόν των χώρων της ανάπτυξης παρουσιάζονται πιο κάτω: 

  • Γραφεία: 26.328 τ.μ.
  • Καταστήματα: 618 τ.μ.
  • Εστιατόρια/καφετέριες/μπαρ: 1700 τ.μ.
  • Γυμναστηρίου: 1.093 τ.μ.
  • Ιδιωτικός χώρος πρασίνου: 17.508 τ.μ.

Βάσει δε του αριθμού των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, οι χρήστες/επισκέπτες του έργου υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στα 1.500 άτομα. Ειδικότερα, το κτίριο Α θα διαθέτει τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης 126, 376 και 364 θέσεων αντίστοιχα και το κτίριο Β θα διαθέτει δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης 287 και 367 χώρων στάθμευσης.

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Το κτιριολογικό πρόγραμμα της ανάπτυξης «Central» φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: α

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ΠΕ εκτιμάται στους 24 μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. 

Φώτο των αρχιτεκτονικών σχεδίων των κτιρίων: <α


Μέτριες έως ασήμαντες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
Αξίζει, πάντως, να τονιστεί πως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών του έργου, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αντιστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. 

Τονίζεται επίσης ότι οι επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησής της. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του έργου, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων και τη μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να περιοριστούν σημαντικά με την εφαρμογή των κατάλληλων και αναγκαίων προληπτικών μέτρων. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις με την εφαρμογή των μέτρων θα κυμαίνονται από χαμηλές έως ασήμαντες. 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συστηματική εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος παρακολούθησης των μέτρων αυτών. Η εκτίμηση ασήμαντων επιπτώσεων δε σημαίνει χαλάρωση των μέτρων, αλλά συνεχής εφαρμογή τους και παρακολούθηση τους. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει πάντα να παρακολουθείται μέσα από δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, οι οποίοι καθορίζονται από προκαθορισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών του Έργου.
 

Μάριος Αδάμου
 
1749