Στεγαστικά δάνεια: Από σήμερα οι αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου

Σε ποιες 10 τράπεζες μπορείτε να αποταθείτε - Τι πρέπει να γνωρίζετε για το σχέδιο

Της Άννης Χαραλάμπους

Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα (29/6), οι αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια. Υπενθυμίζεται πως, σκοπός του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια που εξήγγειλε το Υπ. Οικονομικών, είναι η παροχή στήριξης σε νοικοκυριά, για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω της κρίσης που προκάλεσε ο COVID-19.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως, το σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020, ή θα εγκριθούν μέχρι 31/12/20 εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα χρόνια.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επίσης, το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και ανέγερσης πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας η της αγοράς / ανέγερσης εξοχικής κατοικίας. Παράλληλα, εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

>>>Διαβάστε ακόμη: Πετρίδης: Όλα έτοιμα: Χορηγίες, Στεγαστικά & επιδότηση επιτοκίου <<<

Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών για συμμετοχή στο σχέδιο. Η έγκριση παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Δικαιούχοι στο σχέδιο είναι: 

  • Φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν στεγαστικό δάνειο. 
  • Εξαιρούνται οι αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων. 
  • Οι αιτητές έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι κύριες πρόνοιες του Σχεδίου:
1/
Αφορά νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης (πρώτης κατοικίας)
2/ Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 – 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) – 10 πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνω ότι εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης.
3/ To ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000
4/ Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης) 
5/ Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ.

Ο προϋπολογισμός για το Σχέδιο:
Η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού, ο οποίος φτάνει μέχρι τα 45 εκατομμυρίων ευρώ για δάνεια φυσικών προσώπων. 

Όπως αναφέρεται στις προϋποθέσεις του Σχεδίου, το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται να ανέλθει γύρω στα 730 εκ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων στεγαστικών δανείων για το 2019 (73 εκ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αυτές είναι οι 10 τράπεζες που συμμετέχουν στο σχέδιο

Έτοιμες δηλώνουν οι τράπεζες  να δεχθούν τις πρώτες αιτήσεις για επιδότηση στεγαστικού επιτοκίου. 

Συγκεκριμένα οι τράπεζες στις οποίες μπορείτε να αποταθείτε είναι οι ακόλουθες 10:

1/
Ancoria Bank Limited
2/ Astrobank Public Company Limited
3/ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ
4/ Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ
5/ Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
6/ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ
7/ RCB BANK LTD
8/ Αlpha Bank Cyprus Ltd
9/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤΔ
10/ Eurobank Cyprus Ltd 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Oι 19 διευκρινήσεις για επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων:

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβει σε 19 ερωτοαπαντήσεις για να ξεκαθαρίσει όλα τα ερωτήματα που πιθανόν να δημιουργούνται ως εξής:

1. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσον τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο είναι αυτά που συνάφθηκαν ή αυτά που εκταμιεύθηκαν από 1/3/2020 – 31/12/2020.

Απάντηση: Αφορά δάνεια τα οποία εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από τα ΑΠΙ ΑΠΟ 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του από το ΑΠΙ.

2. Ερώτηση: Το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια ή και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς κλπ.

Απάντηση: Καλύπτει μόνο δάνεια τακτής αποπληρωμής.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

3. Ερώτηση: Ο καθορισμός του Euribor ως το βασικό επιτόκιο των επιλέξιμων δανείων δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα σε αριθμό Τραπεζών που τα βασικά επιτόκια τους δεν συνδέονται με το Euribor. Υπάρχει περίπτωση για χρήση του βασικού επιτοκίου της τράπεζας; 

Απάντηση: Για σκοπούς ομοιομορφίας και καλύτερης διαχείρισης, δικαιούχα θα είναι τα δάνεια με βασικό επιτόκιο το Euribor 6 μηνών πλέον ανώτατο περιθώριο επιτοκίου 230 μονάδες βάσης .

4. Ερώτηση: Επιδότηση μη εξυπηρετούμενων δανείων: Σε περίπτωση που ένα δάνειο κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης είναι μη εξυπηρετούμενο, θα χάνει το δικαίωμα επιδότησης για ολόκληρη την περίοδο, ή θα καταβάλλεται ποσοστιαία για την περίοδο που ήταν εξυπηρετούμενο;

Απάντηση: Η υποχρέωση της επιχορήγησης επιτοκίου τερματίζεται από την ημέρα που οι καθυστερήσεις υπερβούν τις 90 ημέρες.

5. Ερώτηση: Η επιδότηση θα πιστώνεται στο δάνειο και στον υπολογισμό της δόσης θα λαμβάνεται υπόψη η επιδότηση ή θα πιστώνεται η επιδότηση στον τρεχούμενο του πελάτη;. Η υλοποίηση της πρώτης επιλογής είναι τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη, επίσης λειτουργικά είναι σύνθετη, π.χ. σε περίπτωση που πελάτης χαρακτηρίζεται / αποχαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενος μέσα στην ίδια περίπτωση αναφοράς.

Απάντηση: Η κατάθεση της επιδότησης θα γίνεται στο Λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό. Το ΓΛ θα εμβάζει το συνολικό ποσό της επιδότησης σε έκαστο ΑΠΙ και το ΑΠΙ θα το κατανέμει στους λογαριασμούς των δανείων.

6. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσο το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια αφορά μόνο αγορά πρώτης κατοικίας ή και κατασκευή πρώτης κατοικίας, ανακαίνιση πρώτης κατοικίας, αγορά οικοπέδου για άμεση κατασκευή κατοικίας κτλ.

Απάντηση: Αφορά μόνο νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και κατασκευή πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας ;ή της αγοράς / κατασκευής εξοχικής κατοικίας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

7. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσο το συνολικό ποσό του δανείου δύναται να υπερβαίνει το ύψος του δανείου που επιχορηγείται για νέα στεγαστικά δάνεια.

Απάντηση: Το ανώτατο ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300 χιλ.

8. Ερώτηση: Στο σχέδιο επιδότησης δεν γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα των δικαιούχων όπως αιτηθούν δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα. Παρακαλώ όπως επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα.

Απάντηση: Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για το επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο να λαμβάνεται πέραν του ενός ΑΠΙ.

9. Ερώτηση: Σε περίπτωση δανείων πολλαπλών σκοπών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και στεγαστικούς σκοπούς παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο η επιδότηση θα αφορά μόνο το μέρος του δανείου που αφορά την ιδιοκατοίκηση.

Απάντηση: Η επιδότηση θα αφορά μόνο νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και κατασκευή πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας η της αγοράς / κατασκευής εξοχικής κατοικίας.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

10. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί πως να υπολογίζεται η παροχή επιδότησης σε περίπτωση όπου στην διάρκεια των 4 χρόνων ο δανειολήπτης έχει μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες τακτοποιούνται.

Απάντηση: Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα τερματίζεται από την ημερομηνία που το επιδοτούμενο δάνειο παρουσιάσει καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών. Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα επαναρχίζει όταν οι καθυστερήσεις μειωθούν κάτω από τις 90 ημέρες. Η επιδότηση επιτοκίου συνεχίζεται και σε περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες ρυθμίζονται και ο δανειολήπτης ακολουθεί τη νέα ρύθμιση.

11. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσον αίτηση για τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μπορούν να υποβάλουν μόνο μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και να έχουν κυπριακή υπηκοότητα. 

Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός.

12. Ερώτηση: Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν για τα νέα δάνεια με βάση τιμολόγησης το 6 months Euribor, το 6 months Euribor θα περιορίζεται στο μηδέν (zero floor), εφ όσον είναι αρνητικό;

Απάντηση: Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με το περιθώριο του επιτοκίου να μην υπερβαίνει τις 230 μονάδες βάσης για τα στεγαστικά δάνεια. Το βασικό επιτόκιο θα είναι το Eurιbor 6 μηνών ως εκάστοτε ανακοινώνεται (σήμερα με βάση το Euribor στις 2/1/2020 αυτό ανέρχεται στο - 0,323%).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

13 Ερώτηση: Στην περίπτωση δανείων τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί μετά τις 01/03/2020, πως θα ελεγχθεί εάν εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου και πως θα αξιολογηθούν οι πελάτες για να δικαιούνται την επιδότηση του επιτοκίου; Τέτοια δάνεια, φέρουν άλλους όρους. Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι τέτοια δάνεια εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των συμβάσεων;

Απάντηση: Το ΑΠΙ θα εξετάσει αν το υφιστάμενο δάνειο εμπίπτει στους όρους του Σχεδίου. Αν χρειάζονται τροποποιητικές συμβάσεις για να εμπίπτει στο Σχέδιο αυτές θα πρέπει να υπογραφούν μέχρι την 31/12/2020.

14. Ερώτηση: Η αποπληρωμή των δανείων αφορά καταβολή κεφαλαίου και τόκου. Θα επιτρέπεται περίοδος χάριτος ή εφ άπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου;

Απάντηση: Το δάνειο θα πρέπει να είναι τακτής αποπληρωμής και δύναται να περιλαμβάνει περίοδο χάριτος ή εφάπαξ αποπληρωμή Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα καταβάλλεται επί το εκάστοτε υπόλοιπο του επιδοτούμενου δανείου. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.

15. Ερώτηση: Οι νομικές συμβάσεις καθώς και οι σχετικοί όροι των συμβάσεων, θα πρέπει να ετοιμαστούν από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά, ή θα ετοιμάζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης;

Απάντηση: Το Σχέδιο δεν προνοεί την δημιουργία Φορέα Χρηματοδότησης. Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν, οι πρόνοιες του Σχεδίου, οι πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου το κάθε ΑΠΙ θα ετοιμάσει τις δικές του συμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες του Σχεδίου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

16. Ερώτηση: Απαιτείται στο Σχέδια όπως το ΑΠΙ εξετάζει αν ο αιτητής δανείου έχει ρυθμίσει τις φορολογικές του οφειλές προς το Κράτος με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. Ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να γίνεται από την Τράπεζα αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών κατά την προσκόμιση της αίτησης για επιδότηση του επιτοκίου, αφού το Υπουργείο έχει τους μηχανισμούς για να κάνει όλους τους σχετικούς ελέγχους που απαιτούνται. Σε περίπτωση που η υποχρέωση αυτή παραμείνει, τότε θα πρέπει να 4 ΥΠΟΙΚ/ΔΔ/ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟ διευκρινιστεί τι καλύπτεται από τον όρο φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις, αμυντική εισφορά, ΦΠΑ σε περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου κτλ.) το είδος της βεβαίωσης που πρέπει να προσκομίζουν οι αιτητές και τη διαδικασία λήψης αυτής καθώς θα υπάρχουν ερωτήματα από τους πελάτες.

Απάντηση: Επιπρόσθετα οποιονδήποτε άλλων εγγράφων, δηλώσεων δυνατόν να ζητηθούν από τα ΑΠΙ, οι αιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους. Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πιο πάνω βεβαίωση, θα αποστέλλεται από τα ΑΠΙ στο ΥΠΟΙΚ/ΓΛ μαζί με την Συμφωνία Δανείου.

17. Ερώτηση: Το ΑΠΙ απαιτείται όπως αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών αντίγραφο της δανειακής σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις δανείων περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία (εξασφαλίσεις, ειδικοί όροι) που δεν άπτονται των προϋποθέσεων για λήψη της επιδότησης, αυτές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, δημιουργείται και θέμα προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις παρουσίας παρόχων εξασφάλισης άλλων από τους αιτητές του δανείου.

Απάντηση: Θα αποστέλλονται μόνο οι συμβάσεις δανείων. Να ζητηθεί μέσω των ΑΠΙ από τους δανειολήπτες η έγκριση για αποστολή των συμβάσεων τους καθώς και προσωπικών τους δεδομένων κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των δανείων από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ.

>>>Διαβάστε ακόμη: Ranking: Οι 5 πιο καταστροφικές οικονομικές κρίσεις & ο COVID-19 <<<

18. Ερώτηση: Το Αρχείο που θα στείλει το ΑΠΙ θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλα τα ΑΠΙ για ομοιομορφία. Τα αρχείο θα πρέπει να υποβάλλεται encrypted ή μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας όπως με το ΕΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστέλλεται το αρχείο.

Απάντηση: Ετοιμάζεται από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ κοινό αρχείο για όλα τα συμμετέχουσα στο Σχέδια ΑΠΙ και το οποίο θα υποβάλλεται κρυπτογραφημένο

19. Ερώτηση: Για στεγαστικά δάνεια, ο αιτητής να μην έχει πέραν των 30 ημερών καθυστερήσεις οποιοδήποτε ΑΠΙ κατά την υποβολή της αίτησης.

Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο Σχέδιο. Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες του Σχεδίου, της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Άννη Χαραλάμπους
 
1067
Thumbnail
  • Αυστηρές συστάσεις στο οικονομικό της δελτίο 
  • Το δημοσιονομικό και νομισματικό πακέτο να είναι συνετό
  • Η ΚΤΚ ζητά σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Αυστηρές προειδοποιήσεις για τη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών συμπεριλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο οικονομικό της δελτίο, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του 2020. Το δελτίο κυκλοφόρησε χθες Παρασκευή (3/7)

Η ΚΤΚ επισημαίνει πως «η ύπαρξη τυχόν στρατηγικών κακοπληρωτών που δύναται να εκμεταλλευτούν την κρίση προβάλλοντάς την ως δικαιολογία, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτείας.

Επίσης επισημαίνει πως «αναμένει ότι οι τράπεζες θα αξιολογούν συνεχώς τα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δανειολήπτες με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο». 

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως αναφέρει έχει εκδώσει «σύσταση προς τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων με τις οποίες τις καλεί όπως, σε συνεργασία με τους βιώσιμους δανειολήπτες, ολοκληρώνουν με ταχύτητα αναδιαρθρώσεις οι οποίες να προνοούν τέτοιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα δίνει τη δυνατότητα στο βιώσιμο δανειολήπτη να επανέλθει σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα». 

Εξηγεί πως «στις εγκυκλίους συστήνεται όπως οι αναδιαρθρώσεις ολοκληρώνονται χωρίς την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων ενώ σημειώνεται ότι η επεξήγηση και η κατανόηση των προνοιών των αναδιαρθρωμένων συμβάσεων από μέρους των δανειοληπτών είναι ιδιαίτερα σημαντική». 

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση
Η ΚΤΚ θεωρεί πως «από την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ίσως να προκύψουν και συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες θα χρειαστούν χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους ως οι διαμεσολαβητές της παροχής κεφαλαίων από τους αποταμιευτές προς τους επενδυτές». 

Επίσης συστήνει ότι «θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και στα επιχειρηματικά και κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών ούτως ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες». 

«Η υγειονομική κρίση είναι σύνθετη και η εξέλιξη και η διάρκειά της παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη. Τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και η πραγματική οικονομία καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από έκτακτες συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας», υποστηρίζει. 

«Στο πλαίσιο αυτό»,  παρατηρεί, «είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα νομισματικά μεγέθη και στη μέχρι τώρα θετική πορεία των ΜΕΧ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Με δεδομένο λοιπόν το ότι η ανάπτυξη της οικονομίας μας βασίζεται καθοριστικά στο τραπεζικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την οικονομία, θα πρέπει συνολικά να διασφαλίζεται ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται επενεργούν ισορροπημένα στην εύρυθμη λειτουργία της πιο πάνω αμφίδρομης σχέσης». 

ad2mobile

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί
Καταληκτικά αναφέρει πως «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι λόγω της κρίσης του 2013 έχουμε ακόμα συγκεκριμένους δημοσιονομικούς περιορισμούς καθώς και περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα.

Επομένως, το δημοσιονομικό αλλά και νομισματικό πακέτο στήριξης θα πρέπει να είναι συνετά και να προσαρμόζονται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και το νομικό πλαίσιο. Ο δρόμος επομένως προς τα εμπρός απαιτεί σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό».

article 1