Στεγαστικό σχέδιο εκτοπισθέντων: Πότε θα πάρουν τα χρήματα

Το ΥΠΕΣ ξεκαθαρίζει στην Brief για το τι ισχύει για την οικονομική ενίσχυση για ανέγερση/αγορά κατοικίας

Μεγάλη σύγχυση προκλήθηκε αναφορικά με το Σχέδιο παροχής οικονομικής ενίσχυσης για τη στέγαση εκτοπισθέντων και παθόντων και ειδικά για το αν η πανδημία του κορωνοϊου, «παγώσει» την οικονομική ενίσχυση που έδινε το κράτος στους δικαιούχους.

Η Brief επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να ξεκαθαριστεί το τι ισχύει με τις αιτήσεις που έχουν πάρει έγκριση και βρίσκονται σε αναμονή της χρηματικής βοήθειας αλλά και για τις αιτήσεις που σκοπεύουν να υποβάλουν οι δυνητικά δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, δεν έγινε καμία «παγοποίηση» για όσους έχουν ήδη εγκριθεί και πρόσθεσε ότι θα πληρωθούν κανονικά το ποσό που τους αναλογεί εντός του 2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως ανέφερε αρμόδιο πρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό που αλλάζει αφορά τους αιτητές που ακόμη η αίτηση τους εξετάζεται. Ειδικότερα, όπως είπε στην Brief, αν και εφόσον κάποιου η αίτηση πάρει το «πράσινο φως» και εγκριθεί, θα λάβει ένα επίσημο έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει την έγκριση της αίτησης και τη δέσμευση του κράτους ότι η οικονομική ενίσχυση θα περιέλθει σε αυτόν/ην μέσα στην επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2021.

Θυμίζουμε ότι το σχέδιο για το οποίο γίνετια λόγος, αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε εκτοπισθέντες και παθόντες για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Επίσης, το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση Δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Οικονομική Ενίσχυση: 
Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας. 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. 
Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

κ

Εισοδηματικά κριτήρια
Το μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα* θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου:

κ

Κριτήρια Αξιολόγησης Αίτησης

 • Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων Οικιστικής Ζώνης/Περιοχής.  Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής 

 • Το μέγιστο ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας** δεν ξεπερνά τα 200 τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας** τα 250 τ.μ.  Δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού: 
  (α) Ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός εάν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν

  (β) Καλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου. Για επιβεβαίωση του ωφέλιμου εμβαδού, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ιδιώτη μελετητή 

 • Σημειώνεται ακόμη ότι, για ανέγερση ή αγορά νέας κατοικίας το ωφέλιμο εμβαδόν να μην ξεπερνά τα 200 τ.μ., ενώ για αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας ή απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας να μην ξεπερνά τα 250 τ.μ. 

 • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, απορρίπτονται 

 • Αιτητής που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους αποτάθηκε ή/και έχει επωφεληθεί από την «Επιτροπή Αποζημιώσεων» των κατεχομένων, αποκλείεται από το Σχέδιο

 • Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας 

 • Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, είναι αναγκαία η προσκόμιση προσυμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων 

 • Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει να αναφερθεί ότι, την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου έχει το Υπουργείο Εσωτερικών ως Φορέας Διαχείρισης, το οποίο ετοιμάζει και προκηρύσσει το Σχέδιο και μεριμνά για την συνολική παρακολούθηση και διαχείρισή του, και η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) καθώς και οι Επαρχιακές Διοικήσεις που ενεργούν ως Φορείς Υλοποίησης.

Θυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από τα Επαρχιακά Γραφεία της ΥΜΑΠΕ, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για τη Στέγαση Εκτοπισθέντων και Παθόντων Εσωτερικών (www.moi.gov.cy) και της ΥΜΑΠΕ (http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/page47_gr/page47_gr?OpenDocument).

Τέλος, το Σχέδιο είναι σε ισχύ και παραμένει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων για κάθε έτος εγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού κάθε έτους. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ξένια Προδρόμου
 
1660