Συστάσεις στις τράπεζες: Σύνεση και παρακολούθηση των κινδύνων

• ΕΚΤ επιζητά αυστηρή τήρηση όσων συστήνει
• «Αναπτύξτε αξιόπιστα σχέδια κεφαλαίου, ρευστότητας και χρηματοδότησης»
• «Μετριάστε γρήγορα τυχόν συσσώρευση κινδύνων στις εκθέσεις σας»

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Με αυστηρή προειδοποίηση απευθύνεται προς τις τράπεζες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ακολουθώντας τις οδηγίες που έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief,  το μήνυμα που στάλθηκε είναι όπως «τα εποπτευόμενα ιδρύματα πρέπει να είναι συνετά κατά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών τους στρατηγικών, να παρακολουθούν στενά τους κινδύνους που συνδέονται με το ταχέως μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη διαχείριση κινδύνων κατά το 2023»

>>> Διαβάστε επίσης: Το Ισραήλ ενημερώθηκε για το σχέδιο εργασίας στο «Αφροδίτη» <<<

Ειδικότερα, ζητείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναπτύξουν υγιή και αξιόπιστα σχέδια κεφαλαίου, ρευστότητας και χρηματοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ ενημερώνει ότι «κατά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. του 2023, που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και θα τροφοδοτήσει τα αποτελέσματα του επόμενου κύκλου SREP, συμβάλλοντας στις εποπτικές προτεραιότητες για το 2023». 

Οι τράπεζες καλούνται να διορθώνουν αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές ελλείψεις στον κύκλο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, από τη χορήγηση δανείων έως τον μετριασμό και την παρακολούθηση του κινδύνου, και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις εποπτικές προσδοκίες. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να μετριάζουν γρήγορα τυχόν συσσώρευση κινδύνων στις εκθέσεις τους σε τομείς που είναι πιο ευαίσθητοι στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα χαρτοφυλάκια ακινήτων.

Ανησυχίες για τη χρηματοδότηση

Ειδικότερα, εκφράζονται ανησυχίες για τους αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης και τον αυξανόμενο κίνδυνο ύφεσης που έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις πιστωτικές συνθήκες στην Ευρώπη. Όπως αναφέρεται «αυτό θα έχει αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αν και σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το επίπεδο του χρέους τους ή τις δυσμενείς ευαισθησίες τους στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον». 

«Παρά τις επίμονες ενδείξεις υπερτίμησης στη ζώνη του ευρώ, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022, διευρύνοντας περαιτέρω το χάσμα στις τιμές των ενοικίων. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής, τη μείωση των πραγματικών μισθών και την αύξηση των επιτοκίων, προκαλεί ανησυχίες, ειδικά για τις τράπεζες που λειτουργούν σε χώρες στις οποίες μεγάλο μερίδιο στεγαστικών δανείων έχουν κυμαινόμενα επιτόκια», αναφέρει η ΕΚΤ.

>>Διαβάστε επίσης: Σε εξονυχιστικό έλεγχο διαδικασίες, πρακτικές για αγορές φαρμάκων<<

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εποπτικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν από το ξέσπασμα της πανδημίας με στόχο την αντιμετώπιση διαρθρωτικών ελλείψεων στο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, παραμένουν επίσης σε μεγάλο βαθμό σημαντικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από το τρέχον περιβάλλον. 

Η ΕΚΤ θεωρεί πως «οι τράπεζες σημείωσαν κάποια πρόοδο τα τελευταία χρόνια εντούτοις η άσκηση SREP του 2022 επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στους ελέγχους κινδύνου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων κυρίως σε σχέση με τη δημιουργία και την παρακολούθηση δανείων και την ταξινόμηση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα».
 

 
2278