Τα 21 έργα αξίας €237 εκατ. για προώθηση της e-διακυβέρνησης

Η αξία των έργων κυμαίνεται από €62.625 έως και τα €50 εκατ. – Τι προωθείται

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Μία σειρά από σημαντικά έργα προώθησης και ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-διακυβέρνησης) στην Κύπρο, αναμένεται πως θα «τρέξουν» το 2021.

Σύμφωνα με συνοδευτικό πίνακα που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021, το εκτιμώμενο κόστος για τα 21 κυριότερα έργα e-διακυβέρνησης υπολογίζεται στα €237 εκατ.

Ανάμεσα σ’ άλλα, το 2021 θα προωθηθεί προς υλοποίηση το έργο της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (eJustice), όπως επίσης το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, η αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Φορολογίας.

>>> Διαβάστε ακόμη: Οι 50 αναπτύξεις που θα προωθήσει το κράτος το 2021 <<<

Τα 5 ακριβότερα έργα
Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στον πίνακα των κυριότερων έργων e-διακυβέρνησης, τα 5 ακριβότερα είναι:

1/ Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Πρόκειται για ένα έργο το κόστος του οποίου εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα €50 εκατ. (€49.750.000) και θα υλοποιηθεί με Service Level Agreement, δηλαδή μέσω της αγοράς υπηρεσιών.

2/ Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου: Το έργο, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα και θα υποστηρίξει τις λειτουργίες της λογιστικής, των μισθολογίων και του Προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται πως θα αγγίξει τα €34 εκατ. Σύμφωνα, δε, με τα όσα καταγράφει στην ιστοσελίδα του το Γενικό Λογιστήριο, το σύστημα ERP αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1.1.2022.

3/ Παροχή Υπηρεσιών Στενοτύπησης για κάλυψη αναγκών των Δικαστηρίων (13 χρόνια): Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €22,4 εκατ. 

4/ Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Το εκτιμώμενο κόστος για την ΦΑΣΗ Α που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του GIS & την Φάση Β (Legal / Fiscal) ανέρχεται στα €21,8 εκατ.

5/ Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Φορολογίας: Το έργο αναμένεται να κοστίσει €20,3 εκατ.

>>> Διαβάστε επίσης: Οι 13 δράσεις για τον Τουρισμό το 2021 <<<

Άλλα έργα
Πέραν των πιο πάνω, κατά το 2021 αναμένεται η προώθηση και υλοποίηση των έργων Union Customs Code Work Plan για το Τμήμα Τελωνείων με εκτιμώμενο κόστος €15,2 εκατ. και Ανάπτυξης, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης μητρώων (New Integrated Registry Platform Solution) στους Κλάδους Εταιρειών και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του οποίου το κόστος εκτιμάται στα €14 εκατ.

Επίσης, €10 εκατ. αναμένεται πως θα στοιχίσει το έργο Επέκτασης της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), ενώ άλλα €9,5 εκατ. θα διατεθούν για Ψηφιοποίηση των Φυσικών Φακέλων Ασθενών και €6,7 εκατ. για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» για το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Ακόμη, €6 εκατ. θα διατεθούν για επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (e-OASIS) σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και €6 εκατ. για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, περίπου €6 εκατ. (€5,8 εκατ.) για προώθηση της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (eJustice) μέσω της αγοράς υπηρεσιών και €5,5 εκατ. για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Ποσό €2,8 εκατ. θα διατεθεί για τη Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Δεδομένων για το Υπουργείο Εργασίας, €2,7 εκατ. για το Σύστημα Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και €1,5 εκατ. για αναβάθμιση του Συστήματος «Αριάδνη» και ανάπτυξη νέων η-υπηρεσιών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τα μικρότερα έργα
Το 2021 θα προωθηθούν προς υλοποίηση και άλλα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των οποίων το εκτιμώμενο κόστος δεν ξεπερνά το €1 εκατ.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

  • Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου για το Κρατικό Χημείο με κόστος €994.553.
  • Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις του Υπ. Εξωτερικών (1ο Στάδιο – Προπαρασκευαστικές δράσεις) με κόστος €850.000.
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σειράς Προτεραιότητας και Εξυπηρέτησης για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ) με κόστος €673.500.
  • Μελέτη για την Ενοποίηση των Μηχανογραφικών Κέντρων της Δημόσιας Υπηρεσίας και υλοποίηση Κυβερνητικού Υπολογιστικού Σύννεφου με κόστος €62.625.

Σημειώνεται πως στα προαναφερθέντα ποσά για όλα τα έργα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ στο κόστος συντήρησης για κάποια από τα έργα περιλαμβάνεται και το κόστος για τη λειτουργία του συστήματος.

Επίσης, κάποια από τα προαναφερθέντα έργα δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Μάριος Αδάμου
 
1818