Τα 4 σημεία που αλλάζουν στην Σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ποιες αλλαγές προωθούνται στην Συλλογική Σύμβαση για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία – Τα 4 σημεία

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ


Τέσσερις αλλαγές στην Συλλογική Σύμβαση για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, η οποία υπογράφηκε στις 18/12/2019 μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, με ισχύ από 1/1/2019 έως 31/12/2022, προωθεί η Κυβέρνηση μέσω τροποποιητικών Κανονισμών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και προώθησε στην Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

>>> Διαβάστε ακόμη: Ανοίγουν εκατοντάδες θέσεις στο Δημόσιο <<<

Οι εν λόγω τροποποιητικοί Κανονισμοί θα τεθούν επί τάπητος κατά την αυριανή (29/9) συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών -Υπουργείο Εργασίας, συντεχνίες και εργοδοτικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που τους συνοδεύει, με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς Κανονισμούς αναμένεται η υιοθέτηση των πιο κάτω ρυθμίσεων:

1/ Η κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στο δικαίωμα υπηρεσίας 

2/ Η τροποποίηση της αποζημίωσης για εργασία κατά τις γιορτές/αργίες, έτσι ώστε να αποζημιώνεται με επιπλέον μισό ημερομίσθιο (επιπλέον 1,5 ημερομίσθιο αντί του 1 που ισχύει σήμερα) από 01.01.2022.

3/ Η τροποποίηση των ρυθμίσεων για την προθεσμία ένταξης των εργαζομένων στο Ταμείο Προνοίας.

4/ Η προσθήκη νέου Κανονισμού με τον οποίο να ρυθμίζεται η καταβολή από πλευράς των εργοδοτών ποσοστού 1% για σκοπούς ευημερίας των εργαζομένων.

>>> Διαβάστε επίσης: Ταξίδια εν μέσω πανδημίας: Που πήγαν οι Κύπριοι το καλοκαίρι <<<

Αναλυτικά οι προωθούμενες αλλαγές
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με το κείμενο της συλλογικής σύμβασης, προβλεπόταν:

1/ η ενσωμάτωση δικαιώματος υπηρεσίας σε όλους τους μισθούς των υπαλλήλων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας με την ακόλουθη μέθοδο:

 • Στον τελευταίο μισθό (βασικός μισθός + ΑΤΑ) του κάθε υπαλλήλου προστίθεται ο μέσος όρος του δικαιώματος υπηρεσίας που ο ίδιος λάμβανε κατά τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη και πλέον ο μισθός αυτός είναι προσωπικός μισθός του συγκεκριμένου υπαλλήλου
 • Στον υπολογισμό του μέσου όρου της μονάδας για τον κάθε υπάλληλο λαμβάνονται υπόψη οι μήνες κατά τους οποίους ο υπάλληλος λάμβανε δικαίωμα υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση.

2/ Η αναθεώρηση όλων των κλιμάκων μισθοδοσίας με την ενσωμάτωση του δικαιώματος υπηρεσίας στον βασικό μισθό και με την προσθήκη της ΑΤΑ. 

Σημειώνεται πως, για σκοπούς εφαρμογής του μέρους αυτού της συλλογικής σύμβασης, το δικαίωμα υπηρεσίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον βασικό μισθό και ΑΤΑ της αντίστοιχης κλίμακας με ποσοστό 27,5%. 

Πλέον, με τους τροποποιητικούς Κανονισμούς, η διάταξη αυτή καταργείται και θα υπάρχει μόνο βασικός μισθός και ΑΤΑ.

Όσον την αποζημίωση κατά τις αργίες και τις γιορτές, από 1/1/2021 η εργασία θα αποζημιώνεται επιπλέον με μισό ωρομίσθιο, δηλαδή η συνολική αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι θα είναι 1 προς 2,5. Για παράδειγμα, εάν εργαστεί 8 ώρες θα αποζημιωθεί ωσάν να έχει εργαστεί 20 συνολικά ώρες.

Σημειώνεται, πάντως, πως βάσει του αναθεωρημένου κειμένου της συλλογικής σύμβασης, η εργασία κατά την Κυριακή, από 1.1.2022 θα αποζημιώνεται με 25% επιπλέον ωρομίσθιο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ταμείο Προνοίας και Ταμείο Ευημερίας
Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας, με την προωθούμενη αλλαγή, υπάλληλος που θέλει να ενταχθεί σε αυτό, δικαιούται, πλέον, να γνωστοποιήσει την πρόθεση του για ένταξη, εντός 2 μηνών για κάθε χρόνο, αφού έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέραν των 6 μηνών, στην Ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Όσον αφορά, δε, το Ταμείο Ευημερίας, με την ψήφιση των νέων κανονισμών ο εργοδότης θα υποχρεούται να εισφέρει για κάθε υπάλληλο με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, ποσοστό 1% επί του (νέου) βασικού μισθού για σκοπούς ευημερίας των εργαζομένων.

Τονίζεται, επίσης, πως η διαχείριση των εισφορών, προϋποθέτει τη συγκατάθεση του εργαζομένου και η κατανομή, θα γίνεται όπως συμφωνηθεί από τα δύο μέρη.

Συμφωνούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα πιο πάνω έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο μνημονίου συμφωνίας για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το εν λόγω μνημόνιο υπέγραψαν στις 18.12.2019 οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΕΞΕΚ-ΣΤΕΚ και οι Συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ενώπιον της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ως εκ τούτου, αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η ενημέρωση και συζήτηση των τροποποιητικών Κανονισμών με τους κοινωνικούς εταίρους ολοκληρώθηκε, δεδομένου ότι κατά τη διαπραγμάτευση και υπογραφή του πιο πάνω μνημονίου παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, στις οποίες ανήκουν οι προαναφερόμενοι σύνδεσμοι και συντεχνίες.

Σημειώνεται, ακόμη, πως οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 24.6.2020, μετά από Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι νέοι μισθοί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Αξίζει, εξάλλου, πως κατά την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης καθορίστηκαν και οι νέοι βασικοί μισθοί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανά επαγγελματική κατηγορία.

Ειδικότερα οι νέοι μισθοί έχουν ως εξής:

 • Για πόρτερ/υπάλληλο βαλιτσών με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €870 και ο ωριαίος σε €5,28, ενώ για υπηρεσία πέραν των έξι μηνών ο μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα €935 και ο ωριαίος στα €5,68.
 • Για βοηθό υπάλληλο υποδοχής με υπηρεσία μέχρι 3 μηνών ο μηνιαίως μισθός καθορίστηκε στα €870 και ο ωριαίος στα €5,28.
 • Για γκρουμ/υπάλληλο υποδοχής ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €935 και ο ωριαίος στα €5,68.
 • Για υπάλληλο υποδοχής Β ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €1.070 και ο ωριαίος στα €6,50.
 • Για βοηθό τραπεζοκόμο μπαρ με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €900 και ο ωριαίος στα €5,47, ενώ για υπηρεσία πέραν των 6 μηνών στα €1.040 και €6,32, αντίστοιχα.
 • Για υπάλληλο μίνιμπαρ ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €1.070 και ο ωριαίος στα €6,50.
 • Για βοηθό τραπεζοκόμο με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €900 και ο ωριαίος στα €5,47, ενώ για υπηρεσία πέραν των 6 μηνών ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €1.040 και ο ωριαίος στα €6,32.
 • Για μαθητευόμενο κουζίνας ή ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €900 και ο ωριαίος στα €5,47, ενώ για υπηρεσία πέραν των 6 μηνών ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €1.040 και ο ωριαίος στα €6,32.
 • Για καμαριέρα/η με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €920 και ο ωριαίος στα €5,59, ενώ για υπηρεσία πέραν των 3 μηνών στα €970 και €5,89, αντίστοιχα.
 • Για καθαρίστρια/η ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €970 και ο ωριαίος στα €5,89
 • Για υπάλληλο πλυντηρίου ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €960 και ο ωριαίος στα €5,83
 • Για υπάλληλο πισίνας ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στα €960 και ο ωριαίος στα €5,83.
Μάριος Αδάμου
 
1955