Τα Ευρωπαϊκά Ομόλογα κάλυψαν τις επιπτώσεις του COVID-19

Ακαθάριστες ανάγκες €2,4 δις και €2,1 δις για το 2021 και 2022 - Σε διαχειρίσιμα επίπεδα οι ανάγκες αναχρηματοδότησης
  • Σύντομα η εκταμίευση ποσού περίπου €230 εκ. από το εργαλείο SURE. 

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η απώλεια των δημοσιονομικών εσόδων λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19 καλύφθηκαν κυρίως μέσω των εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ύψους €4,5 δις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούλιο του 2020. 

Τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων αυτών χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς κάλυψης της λήξης χρέους του επόμενου έτους.

Να σημειώσουμε ότι, η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για το 2020 ήταν τα βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημοσίου, τα οποία εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2020, με διάρκεια 52 εβδομάδων και τα οποία απέφεραν ποσό ύψους €1,25 δις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2020 εκταμιεύθηκαν ποσά ύψους €6 εκ., €10 εκ. και €6 εκ. αντίστοιχα από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία θα χρηματοδοτήσουν διάφορα έργα και προγράμματα. Επίσης, προς το τέλος του έτους προβλέπεται η εκταμίευση ποσού περίπου €230 εκ. που αφορά το εργαλείο SURE. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 συνεχίστηκαν οι μηνιαίες εκδόσεις εξαετών κυβερνητικών ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους περίπου €42 εκ., τα οποία φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μειωμένη απόδοση
Οι αποδόσεις
των κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2025, 2028, 2034 και 2049, σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Υπουργείου, παρουσίασαν καθοδική πορεία από την αρχή του έτους μέχρι και τις αρχές Μαρτίου 2020. Η μειωμένη απόδοση οφείλεται στη μεγάλη αβεβαιότητας της πανδημίας Covid -19 η οποία ανατράπηκε από το θετικό κλίμα. 

Η αυξητική πορεία των αποδόσεων των ομολόγων συνεχίστηκε μέχρι και τα τέλη Απριλίου 2020 και στη συνέχεια ακολούθησαν καθοδική πορεία λόγω δυο αποφάσεων:

  • Eξαιτίας των μέτρων που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
  • Λόγω της αντίδρασης της Ε.Ε. για στήριξη των κρατών με παραχώρηση οικονομικής βοήθειας υπό μορφή, προς το παρόν, μακροπρόθεσμου δανείου με χαμηλό επιτόκιο. 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, οι αποδόσεις για τα περισσότερα ομόλογα προσεγγίζουν τα επίπεδα της προεποχής της πανδημίας. 

Σημειώνεται ότι, η μείωση των αποδόσεων επιτρέπει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο μακροοικονομικής πολιτικής, είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα και κυμαίνονται περίπου στο 11% και 7% του ΑΕΠ το 2021 και 2022 και στο 6% του ΑΕΠ το 2023. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2021 και 2022 προβλέπονται περίπου σε €2,4 δις και €2,1 δις αντίστοιχα ενώ για το έτος 2023 οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, υπολογίζονται γύρω στo €1,4 δις. 

Τα χρηματοδοτικά διαθέσιμα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και συνάδουν με τον στόχο της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 9 μηνών. Μέρος των ρευστών διαθεσίμων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρες αποπληρωμές ύψους περίπου €1,2 δις, μειώνοντας έτσι τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του 2021 σε €1,1 δις ή 5,1% του ΑΕΠ.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1765