Τα ποσά που διατεθούν για ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες το '20

Σημαντικά ποσά στήριξης από το κράτος σε άτομα με αναπηρίες- Δείτε αναλυτικά τα ποσά και πως θα χορηγηθούν τα επιδόματα

Ποσά εκατομμυρίων αναμένεται να δαπανήσει το κυπριακό κράτος για τα άτομα με αναπηρίες και το 2020, αφού σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό τα ποσά ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια σε μιαν προσπάθεια ανακούφισης των συνανθρώπων μας. Το συνολικό ποσό για το 2020 ανέρχεται στα 41,220,000 ευρώ και είναι αυξημένο από το 2019 όπου και ήταν 38,955,000 ευρώ.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα ποσά περιλαμβάνουν τόσο τα σχέδια επαγγελματικής στήριξης των ανάπηρων συνανθρώπων μας όσο και τα μηνιαία επιδόματα που τους δίνονται από το κυπριακό κράτος. 

Ας δούμε αναλυτικά
Το 2020 θα δοθούν €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας σχεδίων για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 350 τουλάχιστον αναπήρων, ως ακολούθως:

 • €425.000 που αφορούν έξοδα για την παροχή στήριξης σε περίπου 335 άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας στα πλαίσια του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη.
 • €25.000 που αφορούν έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 15 ατόμων με αναπηρίες για σκοπούς εργοδότησης τους ή ανέλιξης στην εργασία τους στα πλαίσια του Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παράλληλα, θα δοθούν: 

 • €9.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους €344,68 σε περίπου 2150 άτομα με βαριά κινητική αναπηρία για τη λειτουργία του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, 
 • €8.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίας χορηγίας €322,94 σε 2.050 περίπου τυφλά άτομα, 
 • €9.324.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας ύψους €900 σε 830 περίπου τετραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €200 σε 150 περίπου από αυτούς, 
 • €1.400.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για περίπου  500 άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους, 
 • €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας ύψους €400 σε 1200 περίπου παραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €500 σε περίπου 200 από αυτούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα.

 
Επίσης, μέσα στον προϋπολογισμό του 2020 περιλαμβάνονται €1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας (ύψους €3.500, €4.500 ή €9.000) σε συνολικά περίπου 550 άτομα με αναπηρίες για την απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου, €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για περίπου 1000 άτομα με αναπηρίες μέσω του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων στα άτομα με αναπηρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και  ποσά 300 χιλιάδων που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή χορηγιών σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρίες ή την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων στα άτομα με αναπηρίες. 

Οι πιστώσεις αφορούν:

 • στη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών όπου και υπάρχει πρόνοια €220.000 που αφορά την αύξηση των προγραμμάτων κοινωνικών συνοδών για: (α) περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές αναπηρίες που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία και θα ενταχθούν σε προγράμματα κέντρων ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό (β) περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ή αλλού απομονωμένα και θα ενταχθούν σε κέντρα ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό.
 • στην επιχορήγηση προγραμμάτων που λειτουργούν εθελοντικές οργανώσεις και δεν επιχορηγούνται από άλλες κρατικές πηγές σύμφωνα με το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες με το ποσό των €80.000. 

Επίσης, περιλαμβάνεται ποσό της τάξης των €70.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κρατικής χορηγίας προς την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.). 

Εν κατακλείδι περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.976.000 για να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου Επιδόματος Διακίνησης, ως εξής:

 • €75 μηνιαίως σε 350 περίπου άτομα με κινητική αναπηρία πέραν του 39% ή με παραπληγία που εργάζονται ή σπουδάζουν 
 • €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 120 περίπου άτομα με οπτική οξύτητα μικρότερη των 6/36 στον καλύτερο οφθαλμό με διορθωτικούς φακούς που εργάζονται ή σπουδάζουν
 • €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 830 περίπου τετραπληγικά άτομα (λήπτες Επιδόματος Φροντίδας Τετραπληγικών) 
 • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 595 περίπου Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς
 • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 650 περίπου θαλασσαιμικούς (το επίδομα αυξήθηκε από €51 και €102 αντίστοιχα)
 • €75 μηνιαίως σε 1910 περίπου τυφλούς (λήπτες Χορηγίας Τυφλών), ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή φοιτούν (νέο επίδομα από Ιούλιο 2019).
Αντρέας Πολυκάρπου
 
2171