Τα τρία σημεία που κρίνουν τον μειωμένο ΦΠΑ 5% στα ακίνητα

Νέες διαβουλεύσεις μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και ΕΤΕΚ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ


Ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων θα εγκαινιάσουν το προσεχές διάστημα το υπουργείο Οικονομικών με το ΕΤΕΚ, με στόχο να διαμορφώσουν το τελικό, ενδεχομένως πλαίσιο που θα διέπει την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα ακίνητα. Μετά και την τελευταία συνεδρία της επιτροπής οικονομικών της Βουλής κατά την οποία εκφράστηκαν εκ νέου αντιδράσεις στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίστηκε όπως κωδικοποιηθούν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και μέσα από τις επαφές του υπουργείου Οικονομικών με το ΕΤΕΚ να βρεθούν οι λύσεις εκείνες που θα καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο πληθυσμό.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στην Brief ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή σημείωσε ότι στις διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών θα εστιάσουν σε τρία σημεία τα οποία κρίνονται ως τα πλέον σημαντικά. Ειδικότερα: (α) Θα καταβληθεί προσπάθεια να επεκταθεί η μεταβατική περίοδος. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντή, θα εξηγήσουμε τόσο στο υπουργείο Οικονομικών και αν μας ζητηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καταβληθεί το ΦΠΑ είναι χρονοβόρα και έτσι απαιτείται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος.

(β) Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία όσον αφορά στα εμβαδά που αφορούν στις κατοικίες, ωστόσο, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τα εμβαδά των διαμερισμάτων. Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή Οικονομικών, καταγράφεται αυξητική τάση για αγορά διαμερισμάτων και θα πρέπει να προνοήσουμε για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Έτσι εκφράστηκε η άποψη ότι η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή για τα πρώτα 90 τ.μ. διαμερισμάτων με συνολικό εμβαδό 110 τ.μ. δεν θα καλύπτει μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και έτσι θα γίνει προσπάθεια το 110 τ.μ. να αυξηθεί μέχρι τα 130 – 140 τ.μ.

(γ) Επικαιροποίηση με τις νέες πραγματικότητες που διαμορφώνονται φαίνεται ότι χρειάζεται και το ποσό της οροφής που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες στην οικοδομική βιομηχανία και έτσι το ποσό της οροφής για τον μειωμένο ΦΠΑ θα πρέπει να αναθεωρηθεί, όπως αναφέρθηκε. Ειδικά για τα διαμερίσματα όπου υπολογίστηκε στις €200.000 οι βουλευτές κρίνουν ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι πολύ μικρό και θα πρέπει να αυξηθεί αφού όπως προαναφέρθηκε η τάση ακόμα και οικογενειών είναι να προτιμούν την αγορά διαμερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, δικαιολογείται η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για τα πρώτα 170 τετραγωνικά μέτρα κατοικιών με συνολικό εμβαδό 220 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €350.000. Όσον αφορά στα διαμερίσματα για τα οποία γίνεται διαχωρισμός από τις κατοικίες, προτείνεται μειωμένος συντελεστής για τα πρώτα 90 τ.μ. διαμερισμάτων με συνολικό εμβαδό 110 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €200.000 Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, εισάγεται διάταξη που προβλέπει ότι για τα άτομα ΑΜΕΑ δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του συνολικού εμβαδού κατοικίας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
2167