Θα ανοίξεις κέντρο; Πόσες χιλ. ευρώ πληρώνεις μόνο για τις άδειες

Όλες οι άδειες που χρειάζεται να εκδοθούν για να λειτουργεί ένα κέντρο αναψυχής και πόσο κοστίζουν / Τι άλλαξε με την άδεια για μουσική και τι ισχύει

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Το άνοιγμα ενός κέντρου αναψυχής είναι κάτι περισσότερο από απλά μια εργασία πλήρους απασχόλησης, είναι τρόπος ζωής. Το να ανοίξεις και να κρατήσεις στην ζωή ένα εστιατόριο απαιτεί πολύ κόπο, να αντιμετωπίσεις πολλές προκλήσεις και φυσικά χρήματα.

Ιδιαίτερα, λόγω της πανδημίας, οι  προκλήσεις αυξήθηκαν αφού, όπως φάνηκε, η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τα κέντρα, με πολλά να είχαν αναστείλει την λειτουργία τους ενώ αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν ανοικτοί, έπρεπε να αντιμετωπίσουν θέματα όπως την απώλεια εσόδων, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τους συνεχώς μεταβαλλόμενους περιορισμούς λόγω του COVID-19, κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Ένα μεγάλο κομμάτι στην λειτουργία των κέντρων αναψυχής είναι και οι άδειες που χρειάζονται να εκδίδονται για να μπορούν τα κέντρα να είναι ανοικτά νόμιμα και με βάση την νομοθεσία.

Σε επικοινωνία της Brief με τον Παγκύπριο Σύνδεσμό Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), μας έγινε γνωστό ότι οι απαιτούμενες άδειες για ανανέωση λειτουργίας των κέντρων αναψυχής έχουν ως εξής:

 • Υγειονομικό Πιστοποιητικό Επιχείρησης 
 • Άδεια Λειτουργίας από ΚΟΤ 
 • Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 
 • Άδεια Έκπομπής Ήχου 
 • Διάφορες υποχρεώσεις στου Δήμους

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Λεπτομέρειες για τις άδειες και πόσο κοστίζουν

1. Υγειονομικό Πιστοποιητικό Επιχείρησης:

Για το Υγειονομικό Πιστοποιητικό Επιχείρησης, πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για Έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Επιχείρηση Τροφίμων και απαιτούνται:

 • Έγκυρα Πιστοποιητικά Υγείας Προσωπικού (Χειριστές τροφίμων) . Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας μια τους χειριστές τροφίμων απαιτούνται τα εξής: ανάλυση (καλλιέργεια) κοπράνων (κόστος €10-15), έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας από Κυβερνητικό Γιατρό (Νοσοκομείο ή Ιατρικά Κέντρα), κόστος για ξένους υπαλλήλους (€15 εγγραφή + €22 έκδοση πιστοποιητικού), κόστος για ήδη κάτοχους κάρτας νοσοκομείου (€3 εγγραφή + €22 έκδοση πιστοποιητικού) ενώ επίσης αν εργοδοτούνται πέντε χειριστές τροφίμων σε ένα εστιατόριο, ένα συνολικό κόστος για πιστοποιητικά (€ 260).
 • Ανάλυση Νερού (κόστος βάσης συμφωνίας με χημείο - € 23.80)
 • Ανάλυση Πάγου (κόστος βάσης συμφωνίας με χημείο - € 23.80)
 • Ανάλυση Φαγητού (κόστος βάσης συμφωνίας με χημείο - € 41.65)
 • Pest control υποστατικού (€ 300.00) 
 • Τέλη με την υποβολή της αίτησης (€ 50)

2. Άδεια Λειτουργίας από ΚΟΤ :

Για την έκδοση της άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) χρειάζεται το Υγειονομικό Πιστοποιητικό του κέντρου σε ισχύ. Τα Τέλη Άδειας υπολογίζονται αναλόγως τάξης (Α' τάξη €1170, Β' τάξη €85, Γ’ τάξη €51) ενώ οι απαραίτητες προϋποθέσεις του κέντρου αναψυχής έχουν ως εξής:  

 • Πολεοδομική Άδεια για χρήση υποστατικού ως εστιατόριο 
 • Οικοδομική Άδεια βάση Πολεοδομικής Άδειας
 •  Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του κτηρίου/υποστατικού
 •  Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας (όπου ζητείται - ατελώς) 
 •  Πιστοποιητικό Ηλεκτρομηχανικής Υπηρεσίας (συμπληρώνεται σχετική αίτηση προς Ηλεκτρομηχανική Υπηρεσία) - €30,50

3. Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών:

Η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών εκδίδεται από τον Τοπικό Δήμο ή Έπαρχο και απαιτεί:

 • Συμπληρωμένη σχετική αίτηση στον Τοπικό Δήμο ή Έπαρχο.
 •  Άδεια Λειτουργίας Κέντρου από ΚΟΤ (ή ανανέωση κατάταξης ή βεβαίωσης) 
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (Καλού Χαρακτήρα) του Διευθυντή του Εστιατορίου (€ 20) 
 • Υγειονομικό Πιστοποιητικό της Επιχείρησης σε ισχύ (Τέλη Άδειας Ποτού €136,69 +€0,85 χαρτόσημο και Τέλος Εξέτασης Άδειας €20, το οποίο ζητείται μόνο από Δήμο Λευκωσίας) 
 • Αντίγραφο προηγούμενης Άδειας Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών. 

4. Άδεια Εκπομπής Ήχου:

Πρόκειται για την Άδεια Μετάδοσης Ήχου (Μεγαφώνων) η οποία μετονομάστηκε και πλέον είναι γνωστή ως Άδεια Εκπομπής Ήχου. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΙΚΑ Φάνο Λεβέντη, αυτή η άδεια πλέον καθυστερεί να εκδοθεί από τους Δήμους και έχει τεράστια έξοδα όπως για παράδειγμα ακουστικές μελέτες.

Όπως σημείωσε ο κ. Λεβέντης, το κόστος αυτής της άδειας δεν είναι σταθερό και υπολογίζεται ανάλογα με το υποστατικό, για παράδειγμα κάποιου κέντρου μπορεί να κοστίσει 500 ευρώ η ακουστική μελέτη ενώ κάποιου άλλου 5000 ευρώ. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

5. Διάφορες υποχρεώσεις στους Δήμους

Εκτός από τις προαναφερθέντες άδειες, τα κέντρα αναψυχής πρέπει να κατέχουν άδειες για:

 • Χρήση Επαγγελματικού Χώρου (200 ευρώ στον Δήμο Λευκωσίας) 
 • Επαγγελματικό Φόρο για άνω των δέκα εργοδοτουμένων (€ 1,450 στον Δήμο Λευκωσίας)
 • Ετήσια Φορολογία Σκυβάλων (€ 2,000 μέσος όρος)
 • Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας όταν ζητηθεί από Πυροσβεστική, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ή Υγειονομική Υπηρεσία (€ 1,000 μέσος όρος)
 • Πνευματικά Δικαιώματα Μουσικής (PRS, GRΑΜΜO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΛΩΝ κα.) - περίπου €600

Πάντως, το συνολικό κόστος για αυτές τις άδειες ανέρχεται σε πάνω από 6 χιλιάδες ευρώ, κόστος όμως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η άδεια εκπομπής ήχου, η οποία, όπως προαναφέραμε, καθορίζεται ανάλογα με το υποστατικό και μπορεί να φτάσει μέχρι και μερικές χιλιάδες ευρώ από μόνη της.

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τον ΓΓ του ΠΑΣΙΚΑ, έγινε μια τροποποίηση στον περί Δήμων και Κοινοτήτων νόμο και στον περί κέντρων αναψυχής νόμο και έτσι πλέον οι άδειες έχουν τριετή ισχύ. 

Όπως τόνισε ο κ. Λεβέντης, οι Δήμοι μέχρι πριν λίγες μέρες αρνούνταν να τις εκδώσουν με ισχύ για 3 χρόνια και έτσι είναι θετική αυτή η αλλαγή αφού, αν και δεν μειώνεται το κόστος για την έκδοση των αδειών και απαιτούνται τα ίδια λεφτά που θα απαιτούνταν για 3 χρόνια (πολλαπλασιάζεται το κόστος x3), γλιτώνουν τουλάχιστο οι ιδιοκτήτες την δύσκολη γραφειοκρατία κάθε χρόνο.

Κυπριάνα Σταύρου
 
1729