Θεοχαρίδης στην Brief: Αιτήθηκαν 18 εταιρείες crypto–Εγκρίθηκαν 2

Μεταξύ αυτών και η Revolut - Ποιες άλλες εταιρείες έχουν λάβει τη απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ

18 αιτήσεις από Παρόχους Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων που θα προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτογράφησης σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με 2 από αυτές να εγκρίνονται - ανάμεσα τους και η Revolut - σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην Brief ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης. 

Όπως ανέφερε ο Δρ. Θεοχαρίδης οι 2 αυτές εταιρείες έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Services Providers), ενώ η ΕΚΚ διατηρεί στην ιστοσελίδα της και Μητρώο Παρόχων Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων που είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα άλλων ευρωπαϊκών εθνικών εποπτικών Αρχών και έχουν ζητήσει να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ήδη, η ΕΚΚ ενέκρινε το αίτημα 5 τέτοιων εταιρειών

Ειδικότερα, στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων έχουν καταχωρηθεί 2 εταιρείες, η Just2Trade Online Ltd και η RT Digital Securities Cyprus Ltd (Revolut). 

>>> Έρχεται φορολογία και για τα crypto <<<

Στο Μητρώο Παρόχων Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων που είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα άλλων ευρωπαϊκών εθνικών εποπτικών Αρχών έχουν καταχωρηθεί 5 εταιρείες και πρόκειται για την BTCBIT OÜ (Εσθονία), η BTCBIT sp. z o.o. (Πολωνία), η Dream Finance OU (Εσθονία), η Foris Dax MT Limited (Μάλτα) και η Teroxx Worldwide OU

Τι εποπτεύει η ΕΚΚ σε τέτοιου είδους εταιρείες 

Τώρα, όσον αφορά αυτά τα μητρώα και τις εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί σε αυτές, ο Δρ. Θεοχαρίδης ξεκαθαρίζει πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η αρμόδια εποπτική Αρχή για τους Παρόχους Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων, τους οποίους εποπτεύει μόνο σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές 

Όπως τονίζει ο Δρ. Θεοχαρίδης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επενδυτές να γνωρίζουν ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουν δυνατότητα προσφυγής ή προστασίας, καθώς τα κρυπτοστοιχεία και τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο πεδίο προστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

«Πρόσφατα ως ΕΚΚ συμμετείχαμε στην κοινή εκστρατεία των ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα που αφορούσε σειρά προειδοποιήσεων στους καταναλωτές για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκστρατεία της ΕΚΚ με απώτερο στόχο την ενημέρωση και προστασία των επενδυτών», κατέληξε ο Πρόεδρος της Αρχής.   

 

Χαράλαμπος Ζάκος
 
2134