Θες καινούργιο ή ηλεκτρικό όχημα; Απόσυρε το παλιό με χορηγία

Μέχρι ποιο ποσό και πόσα κυβικά καλύπτει το σχέδιο; Αναλυτικά όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου που αρχίζει σήμερα

Σε εφαρμογή τίθενται σήμερα (4/2) το σχέδιο για απόσυρση παλαιού οχήματος και αγοράς καινούργιου, καθώς και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος (αναλυτικά εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου), για το οποίο θα δίδεται χορηγία από το κράτος έως και €7.000 σε περίπτωση απόσυρσης παλαιού οχήματος και αγοράς ηλεκτρικού οχήματος.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, η Brief συνομίλησε με τον Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Πέτρο Ξενοφώντος, και απαντά σε βασικά ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω σχέδιο.

Όπως εξήγησε, όσοι επιθυμούν να αποσύρουν το όχημά τους για να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο ή σκοπεύουν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα και επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο, θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η αίτηση, είπε, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://rtd.mcw.gov.cy/ από σήμερα στις 10.00 π.μ. έως και την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, στις 12.00 το μεσημέρι, σημειώνοντας πως θα ληφθεί υπόψην κατά την εξέταση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής τους και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, πρόσθεσε ο κ. Ξενοφώντος, θα αρχίσει η αξιολόγησή τους και όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση θα ενημερωθούν στην συνέχεια εάν εγκρίθηκαν ή όχι.

Ερωτηθείς πόσο χρόνο θα πάρει η εξέταση των αιτήσεων είπε πως, η εξέταση θα γίνει τάχιστα. «Στόχος μας είναι μία βδομάδα μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων να έχουμε καταλήξει στο ποιοι θα εγκριθούν και ποιοι όχι», υπογράμμισε.

Αφότου ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, συμπλήρωσε, «θα μπούμε στο σύστημα και θα πάρουμε τους πρώτους 1.250 που έκαναν αίτηση για απόσυρση αυτοκινήτου και τους πρώτους 100 που έκαναν αίτηση για αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Θα εξετάσουμε εάν πληρούν τα κριτήρια και αν ναι, τότε θα αρχίσει η αποστολή των ενημερωτικών επιστολών. Εάν κάποιος από τους πρώτους 1.250 για απόσυρση οχήματος ή τους πρώτους 100 για αγορά ηλεκτρικού οχήματος δεν πληροί τα κριτήρια τότε θα πάμε στους επόμενους μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός-στόχος που έχει καθοριστεί», επεσήμανε.

Συνεπώς, είπε ο κ. Ξενοφώντος, όσοι θα εγκριθούν για να λάβουν επιχορήγηση μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα γνωρίζουν ότι έχουν εγκριθεί, προκειμένου να κινήσουν τις διαδικασίες για αγορά καινούργιου οχήματος ή ηλεκτρικού οχήματος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τι θα γίνει μετά την έγκριση της αίτησης
Όσοι εγκριθούν, συμπλήρωσε ο κ. Ξενοφώντος, θα έχουν στην διάθεσή τους 7 μήνες για να προβούν σε αγορά καινούργιου ή ηλεκτρικού οχήματος και αφότου το αγοράσουν, αποσύροντας, ταυτόχρονα, το παλαιό όχημά τους, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα στο ΤΟΜ, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για καταβολή της επιχορήγησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε περίπτωση, ωστόσο, υπογράμμισε, που παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών, δηλαδή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, και άτομο που εγκρίθηκε για συμμετοχή στο Σχέδιο δεν προβεί σε αγορά καινούργιου ή ηλεκτρικού οχήματος -αναλόγως της αίτησής του-, τότε αυτόματα αποκλείεται από το Σχέδιο και δεν θα λάβει καμία επιχορήγηση.

Ερωτηθείς για τα ποσά της επιχορήγησης ο κ. Ξενοφώντος είπε πως, για απόσυρση παλαιού οχήματος και αγορά καινούργιου θα δίδεται επιχορήγηση €2.000, ενώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος €5.000, νοουμένου ότι η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τις €40.000. Σε περίπτωση, συνέχισε, που γίνει απόσυρση παλαιού οχήματος με αγορά ηλεκτρικού οχήματος συνδυαστικά, τότε το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στις €7.000.

Το Σχέδιο
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως, το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του Ηλεκτρικού Οχήματος, στα πλαίσια μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000. Εάν οι αιτήσεις σε μία από τις Κατηγορίες Χορηγίας που καθορίζονται πιο κάτω είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, το ποσό που θα παραμείνει αδιάθετο από την κατηγορία αυτή, θα κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.

Σε περίπτωση, δε, που το πιο πάνω ποσό των €3.000.000 δεν διατεθεί στα πλαίσια της πρώτης ανακοίνωσης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα, ανάλογα με το ποσό που θα μείνει συνολικά αδιάθετο, δύναται να ανακοινώσει δεύτερη περίοδο αποδοχής αιτήσεων για το ίδιο Σχέδιο ή να επεκτείνει την περίοδο αποδοχής αιτήσεων που θα έχει ανακοινωθεί.  

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία
Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000

Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήματος που καθορίζεται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω (Κριτήρια Σχεδίου) με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήματος κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι:

(ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχημα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σημείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή μεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτημα 6 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347, και

(ιι) ο κυβισμός του κινητήρα του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί (ο αριθμός που καταγράφεται, σε κυβικά εκατοστά (cm3), στο σημείο 25 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ), είναι μικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3), και

(ιιι) η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθμός που καταγράφεται, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/km), ως «Συνδυασμένος» (Combined), στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί, είναι μικρότερη ή ίση των 160 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (gr/Km).

(β) Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000

Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. 

Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήματος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Κριτήρια Σχεδίου
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται μία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει:
(i)
να είναι φυσικό πρόσωπο,
(ii) κατά την ημερομηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α).

(β) Το όχημα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει:
(i) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή:

  • Κατηγορία Μ1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς.
  • Κατηγορία Ν1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα μικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,

(ii) να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(iii) να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(iv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, και

(v) να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία
Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων (μέχρι τις 5 Μαρτίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι).

Τονίζεται πως, ο αιτητής υποβάλει αίτηση μέσω του διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) και την Κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Τονίζεται, δε, πως για κάθε όχημα που δηλώνεται προς απόσυρση μπορεί να υποβάλλεται μόνο μία αίτηση, καθώς και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε μία από τις κατηγορίες χορηγίας.

Διευκρινίζεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για την Κατηγορία Απόσυρσης - Χορηγία Α και για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β. Σε τέτοια περίπτωση, εάν εγκριθεί και για τις δύο Χορηγίες θα δικαιούται να λάβει και τις δύο Χορηγίες (συνολικού ύψους €7.000), νοουμένου ότι αποσύρει το όχημα που δηλώθηκε και εγγράψει ηλεκτρικό όχημα, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου.

Επισημαίνεται, δε, πως στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήματα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται μόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα. Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα θεωρούνται αυτόματα άκυρες. 

Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα στην περίπτωση της Κατηγορίας Απόσυρσης – Χορηγία Α και μόνο μία αίτηση στην περίπτωση της Κατηγορίας Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β.  

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Εάν υπάρξει ενδιαφέρον μπορεί να επεκταθεί
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, ερωτηθείς ο Ανώτερος Λειτουργός του ΤΟΜ σε σχέση με ενδεχόμενη προκήρυξη σχεδίου για απόσυρση παλαιού οχήματος και αγοράς μεταχειρισμένου οχήματος, ανέφερε ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζοντας πως το ΤΟΜ υλοποιεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ερωτηθείς, ακόμη, εάν υπάρχει πρόθεση παράτασης ή επανακήρυξης του σχεδίου ή προκήρυξης νέου μετά την ολοκλήρωση του παρόντος σχεδίου, ο κ. Ξενοφώντος τόνισε ότι, «εάν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον θα γίνει εισήγηση για επέκταση του ή επανακήρυξή του». 

«Οι τελικές αποφάσεις, όμως, θα ληφθούν αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αξιολογηθούν και εξαντληθεί το συνολικό κονδύλι που αφορά τα σχέδια που τίθενται σε ισχύ από σήμερα», κατέληξε. 

Μάριος Αδάμου
 
1414
Thumbnail