«Θύμα» του κορωνοϊού και οι start-up επιχειρήσεις

Η τελική αναφορά της παγκόσμιας έρευνας WBAF 2020 για τις startups – Ποια στοιχεία κατατίθενται σε αυτή

Το πλήγμα που επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού απειλεί σοβαρά, μεταξύ άλλων και την επιβίωση των νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups), των οποίων ο ρόλος καθίσταται βασικός στις οικονομίες των χωρών, αφού έχουν αναδυθεί ως βασικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και συχνά αποτελούν καταλύτη για ριζική καινοτομία.

Η κρίση του COVID-19 αφενός μειώνει τη δημιουργία των start-up επιχειρήσεων και αφετέρου περιορίζει την ανάπτυξή τους. Οι εγγραφές επιχειρήσεων μειώθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ήδη υφιστάμενες προσπαθούν να επιβιώσουν αναζητώντας περαιτέρω χρηματοοικονομική στήριξη καθώς προβλέπουν να έρχονται σύντομα αντιμέτωπες με προβλήματα ρευστότητας.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

  • Πώς μπορεί η καινοτομία και η αλληλεγγύη να αποτελέσουν κίνητρο για να κινηθεί γρηγορότερα η οικονομία;

Το World Business Angels Investment Forum (WBAF), ένας σύνδεσμος που σκοπό έχει την ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης του κόσμου προωθώντας καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα για νεοσύστατες επιχειρήσεις, καινοτόμους επιχειρηματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και την προώθηση της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, πραγματοποίησε μια έρευνα τον Μάιο 2020, στην οποία συμμετείχαν 81 χώρες από όλο τον κόσμο και αφορά ως επί το πλείστον τις προσδοκίες νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) και επιχειρηματιών για την παγκόσμια οικονομία μετά την πανδημία.

Στην έρευνα αναφέρεται πως πέντε από τις κορυφαίες βιομηχανίες που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι συμβουλευτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες (29,02%), πληροφορική (13,33%), τομείς υγείας (8,24%), τρόφιμα, φαγητό-ποτό και γεωργία (7,06%) και χρηματοδότηση (7,45%).

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων για την επιβίωσή τους είναι απαραίτητος. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται στην έρευνα, σχεδόν το 38% των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις που αυτές έδωσαν, αφορά σε χρηματοδότηση, ζήτηση και εργατικό δυναμικό. Το 63,1% από αυτές σχεδιάζουν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στον μετα-πανδημικό κύκλο επιχειρήσεων και το 36,1% των ερωτηθέντων έχουν συγκεκριμένα σχέδια για την περιστροφή της επιχείρησής τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος επιχειρηματικού κύκλου.

Το 52,2% των νεοσύστατων επιχειρήσεων ανέμενε ότι τα χρήματά τους θα διαρκούσαν 3-6 μήνες χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση ενώ το 29,6% πίστευε ότι τα τρέχοντα κεφάλαιά τους θα διαρκούσαν περισσότερο από 3 μήνες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με το WBAF, οι νέοι συνδυασμοί ταλέντων και τεχνολογίας θα προσφέρουν καθοριστική πρόοδο στην εμπειρία των πελατών, τη λειτουργική αποδοτικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μετα-πανδημικούς καιρούς. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων θα είναι απαραίτητος για όλες τις επιχειρήσεις, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

«Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι μια φθηνή διαδικασία. Κοστίζει. Εάν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υποφέρουν οικονομικά και δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη και τα βασικά τους έξοδα βραχυπρόθεσμα, πώς μπορούμε να περιμένουμε να διαθέσουν έναν προϋπολογισμό για μετασχηματισμό επιχειρήσεων τώρα;

Στις απαράμιλλες συνθήκες του σήμερα, οι οργανισμοί συζητούν τρόπους για την επιβράδυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη διατήρηση του κεφαλαίου. Ωστόσο, η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι εταιρείες που υιοθέτησαν μια στρατηγική επενδυτική προσέγγιση στο μέλλον ήταν έτοιμες όταν η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε».

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης WBAF 2020 αναφέρει πως το 39.90% των ερωτηθέντων δήλωσαν πτώση στην αποτίμηση της επιχείρησής τους αλλά το 21,67% ανέφερε αύξηση.

Σύμφωνα με το WBAF πρέπει να αναπτυχθούν έξυπνες πολιτικές για τη μετατροπή πόλεων σε έξυπνες πόλεις, να διευκολύνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, να αναπτύξουν καλύτερο εύρος ζώνης για ταχύτερες συνδέσεις στο διαδίκτυο, να διευκολύνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό κοινοτήτων, καλύτερα συστήματα στον τομέα της υγείας, περισσότερη οικονομική ένταξη και περισσότερες ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Δόθηκε επίσης έμφαση στην αύξηση της δημιουργικότητας των πολιτών με ιδέες έτσι ώστε η πανδημία COVID-19 να μετατραπεί μακροπρόθεσμα σε κοινωνικό καλό.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους δημιουργίας περιβάλλοντος για τους πολίτες όπου μπορούν να αναπτύξουν έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο σκέψης για τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους άτομα και ομάδες συνεισφέρουν πολύτιμες ιδέες και υπηρεσίες και αγαθά σε κοινότητες με κοινό ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι η ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων είναι τρία σημαντικά συστατικά της δημιουργίας ενός υγιούς περιβάλλοντος για τους πολίτες, το οποίο με τη σειρά του ανοίγει το δρόμο για δημιουργική σκέψη».

«Σε μετα-πανδημικούς καιρούς, θα χρησιμοποιούμε ολοένα και περισσότερο τρεις σημαντικούς όρους όταν συζητάμε τις αγορές μετοχών και κεφαλαίων πρώιμου και μετα-πρώιμου σταδίου: υπεύθυνη χρηματοδότηση, επένδυση αντίκτυπου και ψηφιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση».

Καθώς η ανάκαμψη των χωρών από τον κορωνοϊό θα απαιτήσει δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναβιώσει θέσεις εργασίας και αλυσίδες αξίας, αυτό θα παρουσιάσει σημαντικές ευκαιρίες για τους επενδυτές να καινοτομήσουν και να χρηματοδοτήσουν έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι υπεύθυνοι επενδυτές χρηματοδότησης και αντίκτυπου θα είναι η κινητήρια δύναμη αυτού του νέου επενδυτικού οικοσυστήματος. Οι δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις θα αποτελέσουν βασικό δρόμο για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανακαλύψουν καινοτόμους τρόπους για να προσεγγίσουν ιδιώτες επενδυτές (angel investors), να προωθήσουν και να κλείσουν συμφωνίες ψηφιακά. Η διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών θα είναι το «νέο φυσιολογικό» για την εκκίνησης της οικονομίας και το βήμα για να αναμορφωθεί το επιχειρηματικό οικοσύστημα για τις μελλοντικές γενιές.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο;

«Η προσέγγιση που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμηση της πανδημίας αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική λόγω των αυστηρών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση, της καλής θέλησης των πολιτών να τα ακολουθήσουν και του γεγονότος ότι το νησί δεν έχει σκληρά σύνορα με άλλες χώρες της ηπείρου», αναφέρει η Γερουσιαστής του WBAF και Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Core Values ​​Consulting I, Αλεξάνδρα Λουντ σε έκθεσή της.

Ωστόσο, το αρνητικό αντίκτυπο του COVID-19 στις προοπτικές ανάπτυξης στο νησί ήταν αξιοσημείωτο, καθώς όπως η ίδια αναφέρει, «ο αντίκτυπος του κορωνοϊού μεταδόθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω της επιβράδυνσης σε μεγάλες εξαγωγές και περιφερειακές αγορές, στη μείωση των διεθνών ταξιδιών και των ξένων ροών και σε διαταραχές στον τομέα των υπηρεσιών, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα κοινωνικής απόκλισης».

«Η αναδυόμενη κρίση που προκαλείται από τον κορωνοϊό είναι παγκόσμια και θα συνεχίσει να προκαλεί οικονομική παρακμή, αβεβαιότητα και σοβαρή συστολή», συμπληρώνει η κα. Λουντ και πως «όντας μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, η Κύπρος θα συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από αυτήν την κατάσταση. Ο χρηματοοικονομικός και οικονομικός αντίκτυπος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι βαθύς και αυτό θα επηρεάσει το δημόσιο τομέα και τα έσοδα».

«Έχοντας πληγεί από τη δεύτερη οικονομική κρίση σε λιγότερο από 10 χρόνια, οι κυπριακές επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμοστούν γρήγορα στη νέα κανονικότητα. Ωστόσο, παρόλο που η πανδημία έχει επαναφέρει δραστικά ορισμένες αγορές, έχει επίσης δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για άλλες αγορές να κάνουν ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός… Ως εκ τούτου, μπορούν να δημιουργηθούν νέα, συναρπαστικά και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες, διευκολύνοντας τη σταθεροποίηση της οικονομίας».

Τα στελέχη του WBAF εκτιμούν ότι οι επιχειρηματίες που θα διακρίνουν ταχύτερα τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των πελατών, εντοπίσουν εγκαίρως τα προβλήματα αλλά και τα κενά της αγοράς και ενταχθούν ανάλογα στα νέα πραγματικότητα, θα αναλάβουν πιο ενεργό και κερδοφόρο ρόλο στο μετα-πανδημικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μάριαν Ανδρέου
 
2049