Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να φέρεις από τα κατεχόμενα

Τι προνοεί ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής - Τι ισχύει με την μεταφορά καυσίμων

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Με νομικά μέτρα και προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη μεταφορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, στα άρθρα του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής «δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξαίρεση στους κανόνες που να επιτρέπει την μεταφορά καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές και άρα απαγορεύεται η οποιαδήποτε η προμήθεια καυσίμων από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές», με την μόνη λύση να είναι, σύμφωνα πάντα με τον σύνδεσμο, οι νομικές διαδικασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχόλιο του στην Brief, ο πρόεδρος του συνδέσμου πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, ανέφερε τα εξής:

«Ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής γράφει ξεκάθαρα τι επιτρέπεται. Ότι δεν αναφέρεται στα επιτρέπεται (όπως τα καύσιμα) σημαίνει δεν επιτρέπεται. Παλαιότερα το τελωνείο έκανε στοχοποιημένα ελέγχους στους οδηγούς ταξί, κάτι που ήταν λάθος, είτε κάνεις για όλους είτε για κανένα. Αντίδρασαν οι οδηγοί ταξί και σταμάτησαν οι έλεγχοι. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η μεταφορά καυσίμων από τα κατεχόμενα για ευνόητους λόγους. Δεχόμαστε οικονομικό πόλεμο και δεν αφορά μόνο τον τομέα των καυσίμων, πολλοί τομείς έχουν προβλήματα και θα φανεί στην πορεία. Επηρεάζεται και γενικότερα η οικονομία, θα επηρεάσει και το ίδιο το Κράτος. Απαιτούμε όπως εφαρμοστούν οι κανονισμοί της Πράσινης Γραμμής». 

>>> Διαβάστε επίσης: Πρατηριούχοι: Προχωρούν με νομικά μέτρα λόγω κατεχομένων <<<

Σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών, ο διπλωμάτης Ανδρέας Καζαντές ανέφερε τα εξής:

«Τα προϊόντα πρέπει να έχουν παραχθεί αποκλειστικά ή να έχουν υποστεί την τελευταία τους επεξεργασία ή μεταποίηση από τις κατεχόμενες περιοχές για να μπορούν να μεταφερθούν, ως εκ τούτου τα καύσιμα δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ως ορίζει ο κανονισμός αν τα καύσιμα δεν παραχθήκαν αποκλειστικά ή να έχουν υποστεί την τελευταία τους επεξεργασία ή μεταποίηση από τις κατεχόμενες περιοχές τότε δεν θα έπρεπε  να περνούν από τα οδοφράγματα. Υπάρχει διαφορετική ανάγνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, η οποία λέει ότι τα καύσιμα ανήκουν στα προσωπικά είδη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος στο πλαίσιο του κανονισμού, όταν είναι αξίας μέχρι 260 ευρώ. Θεωρεί  δηλαδή ότι τα καύσιμα εμπίπτουν στον κανονισμό, εμείς όμως λέμε δεν εμπίπτουν. Το ευρύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι οι αδυναμίες στους ελέγχους στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Στα εμπορικής χρήσης οχήματα γίνονται ελέγχοι, αλλά στα ιδιωτικής χρήσης είναι πιο δύσκολο γιατί είναι πολλά (π.χ. 230 χιλιάδες ιδιωτικά οχήματα πέρσι)».

Με αφορμή τα όσα αναφέρονται από τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων και τις αντιδράσεις σχετικά με την μεταφορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, η Brief παρουσιάζει ποια προϊόντα επιτρέπεται και ποια απαγορεύονται να μεταφερθούν από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων.

Τι επιτρέπεται 

Επιτρέπεται να εισέλθουν δια της γραμμής εμπορεύματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:

1/ Εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές. Ως τέτοια προϊόντα θεωρούνται τα ακόλουθα:

 • τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται στις εν λόγω περιοχές, π.χ. αλάτι, άμμος, κιμωλία, ασβεστόλιθοι∙
 • απορρίμματα και απόβλητα που προκύπτουν από βιομηχανικές εργασίες που διεξάγονται στις εν λόγω περιοχές, καθώς και άχρηστα είδη εφόσον έχουν συλλεγεί στις εν λόγω περιοχές και δεν δύνανται να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών∙
 • εμπορεύματα που παράγονται στις εν λόγω περιοχές αποκλειστικά από προϊόντα που καθορίζονται στα πιο πάνω σημεία ή από παράγωγά τους σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, π.χ. τούβλα, μάρμαρα, αμμοχάλικες κ.α.

2/ Εμπορεύματα που έχουν υποστεί την τελευταία ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, π.χ. έπιπλα (ξυλεία, η οποία, αφού έχει υποστεί εργασίες τελειοποίησης, μεταποιείται σε έπιπλα), υποδήματα (δέρματα, σόλες και άλλες πρώτες ύλες, οι οποίες, αφού έχουν υποστεί εργασίες τελειοποίησης, μεταποιούνται σε υποδήματα).

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η διέλευση εμπορευμάτων που αποκτήθηκαν ή προέρχονται από τις ελεύθερες περιοχές και έχουν διακινηθεί από και προς τις ελεύθερες περιοχές μεταξύ των σημείων διέλευσης και διαμέσου των περιοχών στις οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός των τεσσάρων ωρών. Νοείται ότι το πρόσωπο που τα μεταφέρει θα πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση των εμπορευμάτων όπως π.χ. τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς, δελτίο αποστολής κ.α. σε περίπτωση αμφιβολιών.

Προσωρινή είσοδος εμπορευμάτων

Με εξαίρεση τα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, μπορούν να εισέρχονται προσωρινά δια μέσου της γραμμής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την έκδοση του εντύπου CP5, τα πιο κάτω εμπορεύματα:

 • τα προσωπικά είδη των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή, τα οποία λογικά απαιτούνται για το ταξίδι, και εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς·
 • μεταφορικά μέσα·
 • επαγγελματικός εξοπλισμός·
 • εμπορεύματα που προορίζονται για επισκευή·
 • εμπορεύματα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

To έντυπο CP 5 εκδίδεται μόνον για οχήματα με ξένους αριθμούς εγγραφής (όχι του ψευδοκράτους) και μπορούν να διακινηθούν στις ελεύθερες περιοχές από αλλοδαπούς επισκέπτες για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προσωρινής εισόδου να επιστρέψει το εν λόγω όχημα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές.

Δεν εκδίδεται το έντυπο CP 5 για τα πιο κάτω είδη:

 • αυτοκίνητα με αριθμούς εγγραφής του ψευδοκράτους,
 • απόλυτα προσωπικά μεταχειρισμένα είδη όπως ρουχισμός και είδη υπόδησης

Προϊόντα για τα οποία η διέλευση τους απαγορεύεται ή υπόκεινται σε περιορισμούς

Απαγορεύεται η διέλευση εμπορευμάτων και προϊόντων τα οποία έχουν εισαχθεί από τα κλειστά λιμάνια και από το παράνομο αεροδρόμιο, με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται προσωπική απαλλαγή (βλέπε πάρακάτω) και επιπλέον:

1/ Απόβλητα

Απαγορεύεται η μεταφορά αποβλήτων στις ελεύθερες περιοχές εκτός εάν συνοδεύονται από Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για συλλογή και Μεταφορά από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, για το συγκεκριμένο όχημα που μεταφέρει τα απόβλητα και νοουμένου ότι αυτά, θα παραδίδονται αυθημερόν σε εγκαταστάσεις που κατέχουν Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων.

2/ Ζώα και Ζωικά προϊόντα

Απαγορεύεται η μεταφορά ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων διαμέσου της γραμμής. Η απαγόρευση περιλαμβάνει τόσο τα παραγωγικά ζώα όσο και τα ζώα συντροφιάς, είτε πρόκειται για εμπορική πράξη (π.χ. μεταφορά σε σφαγείο για άμεση σφαγή) είτε για ένα ζώο συντροφιάς που συνοδεύει ο ιδιοκτήτης του. Εξαίρεση αποτελεί η διακίνηση νωπών ψαριών για εμπορικούς σκοπούς.

Στην περίπτωση διακίνησης νωπών ψαριών θα πρέπει να παρουσιαστεί έγκυρο συνοδευτικό έγγραφο και η μετακίνηση τους στις ελεύθερες περιοχές θα επιτραπεί μετά από έλεγχο και έγκριση από τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η διέλευση νωπών ψαριών μπορεί να επιτραπεί μόνο από το σημείο διέλευσης του Αγ. Δομετίου. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση περιλαμβάνει: λίπασμα (κόπρι), σαλιγκάρια, ερπετά, κυνήγι.

3/ Εμπορεύματα/Προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων/προϊόντων (έστω και ενός τεμαχίου) που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σχετικό είναι το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1480/2004, σύμφωνα με το οποίο οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που διέρχονται τη γραμμή τηρούν τους κανόνες της ΕΚ καθόσον αφορά την απαγόρευση εισόδου εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών εμπορευμάτων.

4/ Προϊόντα δομικών κατασκευών

Δυνατόν όπως ληφθούν δείγματα για έλεγχο από την Υπηρεσία για την Επιτήρηση της Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών του Υπουργείου Εσωτερικών.

5/ Ραδιοεξοπλισμός

Απαγορεύεται η μεταφορά ραδιοεξοπλισμού για άσκηση ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας εκτός εάν ο κάτοχος του κατέχει σχετική εξουσιοδότηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

6/ Τσιμέντα

Απαγορεύεται η μεταφορά τσιμέντου.

7/ Φαρμακευτικά προϊόντα

Απαγορεύεται η διέλευση ελεγχόμενων φαρμάκων (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων), αναβολικών στεροειδών και άλλων ουσιών που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ντόμπιγκ.

Απαγορεύεται επίσης η διέλευση φαρμάκων για τα οποία δημιουργούνται αμφιβολίες κατά πόσο αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση καθώς επίσης και για όσα δεν φέρουν σήμανση ή ένδειξη ή φέρουν παραπλανητική σήμανση.

Επιτρέπεται ωστόσο η διέλευση φαρμάκων που προορίζονται για προσωπική χρήση με μέγιστη ποσότητα ενός μηνός θεραπείας και το άτομο που τα μεταφέρει υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση όπως στο έντυπο Σ.Δ. 4.

8/Φυτοφάρμακα

Απαγορεύεται η μεταφορά φυτοφαρμάκων.

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια, φωτιστικά κ.λπ)
Πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τις άλλες υποχρεωτικές σημάνσεις (π.χ. την ονομαστική τάση, την ονομαστική απορροφούμενη ισχύ, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή).

Πλαστικά αντικείμενα (δοχεία, πώματα κ.α) για χρήση στη συσκευασία τροφίμων
Απαγορεύεται η μεταφορά πλαστικών αντικειμένων που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται π.χ. σε υπεραγορές, αγορές, περίπτερα, καταστήματα και δεν έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Φυτά και Φυτικά προϊόντα

Επιτρέπεται να εισέλθουν δια της γραμμής, εμπορεύματα φυτικών προϊόντων που παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές εκτός των προϊόντων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις (βλέπε Σημείο Α) και των προϊόντων που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 (Σημείο Β) εκτός και αν αυτά συνοδεύονται από Έκθεση Φυτοϋγειονομικού Επιθεωρητή.

Α. Απαγορεύεται η μεταφορά:

 • Όλων των φυτών προς φύτευση (εξωτερικού και εσωτερικού χώρου), μοσχεύματα και οποιοδήποτε πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Πατατών προς φύτευση (πατατόσπορος).
 • Οποιασδήποτε ποσότητας σανού ή άχυρου.
 • Χώματος και υποστρώματος,

λόγω πιθανού κινδύνου εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ή άλλων μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών.

Β. Φυτά και Φυτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, των οποίων απαγορεύεται η διακίνηση τους διαμέσου της «Πράσινης Γραμμής», εκτός εάν αυτά συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομική Έκθεση Ευρωπαίου Εμπειρογνώμονα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γ. Οποιοδήποτε άλλο φυτικό προϊόν, δεν εμπίπτει στα σημεία Α και Β όπως αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να διακινηθεί σε εμπορική βάση διαμέσου της Πράσινης Γραμμής μόνο με την συνοδεία του εγγράφου του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

 • Η διέλευση μικρών ποσοτήτων, καρπών φρέσκων φρούτων και λαχανικών, δηλαδή μέχρι 3 κιλά ή 3 δέσμες αντίστοιχα και κομμένων ανθέων (π.χ 1 ανθοδέσμη), για προσωπική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα, χωρίς τη συνοδεία οποιωνδήποτε εγγράφων ή έλεγχο από Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας.
 • Η διέλευση μικρών ποσοτήτων καυσόξυλων (μέχρι 25 κιλά), για προσωπική χρήση, πλην της ξυλείας κωνοφόρων (πεύκο, κυπαρίσσι, αόρατος και κέδρος), πλάτανου και καστανιάς νοουμένου ότι εξασφαλιστεί εκ των προτέρων Άδεια Μεταφοράς (Έντυπο: Τ.Δ. 203) από το Τμήμα Δασών ή Δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Α) που εκδίδεται από Αδειούχο Έμπορο καυσόξυλων ή Δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τη μεταφορά καυσόξυλων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές ή από τις ελεύθερες προς τις ελεύθερες περιοχές διαμέσου των κατεχομένων, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 και τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο του 2013, ανεξάρτητα αν αυτά εμπίπτουν ή όχι στον πιο πάνω Πίνακα, θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα ακόλουθα Έντυπα:

 • Άδεια μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 203) που εκδίδεται από το Τμήμα Δασών, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που (α) υλοτομείται στις ελεύθερες περιοχές και μεταφέρεται διαμέσου των κατεχομένων σε άλλη περιοχή των ελεύθερων περιοχών ή/και (β) υλοτομείται στις κατεχόμενες περιοχές και μεταφέρεται στις ελεύθερες περιοχές. Νοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις, η Άδεια αυτή πρέπει να εκδίδεται εκ των προτέρων, από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Δασών ή,
 • Δελτίο μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Α) που εκδίδεται από Αδειούχο Έμπορο καυσόξυλων, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που πωλεί και το οποίο μεταφέρεται από τους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί, διαμέσου των κατεχομένων, προς το χώρο παράδοσης στις ελεύθερες περιοχές ή
 • Δελτίο μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που προέρχεται από ξυλεία η οποία δεν εμπίπτει στα είδη δέντρων και θάμνων που αναφέρονται στους Πίνακες του Περί Δασών Νόμου και υλοτομείται στα όρια της κοινότητας (στις ελεύθερες περιοχές) και μεταφέρεται διαμέσου των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ξυλείας που επιτρέπεται να διακινηθεί, αυτή δεν πρέπει να φέρει οποιαδήποτε νωπά κλαδιά, φύλλα ή καρπούς.

Τονίζεται ότι οι τελωνειακοί λειτουργοί που βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία στα Σημεία Διέλευσης, έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, όπως ελέγχουν για την ύπαρξη της άδειας μεταφοράς Τ.Δ. 203 ή των Δελτίων Μεταφοράς (Τ.Δ. 224Α ή Τ.Δ. 224Β) και προβαίνουν στην παρακράτηση ή και κατάσχεση καυσόξυλων τα οποία μεταφέρονται χωρίς τα εν λόγω έγγραφα.

Κυπριάνα Σταύρου
 
2215