Πώς να κάνεις εγγραφή, τι στοιχεία χρειάζεσαι και τι αλλάζει για το φορολογικό έτος 2018

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρακτικής ήταν και η δημιουργία του Taxis Net. Σ' έναν κόσμο που καλείται να αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι μονόδρομος, αφού ο έντυπος τρόπος υποβολής των δηλώσεων είναι, πλέον, ξεπερασμένος.

Η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρέχει τη δυνατότητα 24ώρης εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου, διασφαλίζει την ορθότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του κράτους και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης με τη μειωμένη χρήση χαρτιού.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Με αφορμή την έναρξη εγγραφής και υποβολή αίτησης φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2018, η Brief παραθέτει πιο κάτω κάποια βασικά στοιχεία για την χρήση του TaxisNet.

Η υπηρεσία TAXISnet είναι η σημαντικότερη ηλεκτρονική υπηρεσία του Τμήματος Φορολογίας, μέσω της οποίας ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 σε εθελούσια βάση.

Η φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου από το έτος 2017 και έπειτα, μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TaxisNet. Το Τμήμα Φορολογίας δεν αποδέχεται πλέον φορολογικές δηλώσεις σε έντυπη μορφή, εκτός από την περίπτωση αναθεωρήσεων .

sd

Στο σύστημα TAXISnet μπορούν να έχουν πρόσβαση και να το χρησιμοποιούν:

(α) Φορολογούμενοι – Φυσικά πρόσωπα που:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Αρχείο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και έχουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας.
  • Έχουν συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει προσωπικά στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων την Αίτηση για Εγγραφή στο σύστημα TAXISnet (Έντυπο Ε.Πρ. 66) 2004, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους (και τις δύο όψεις). Κατά την παράδοση του εντύπου αίτησης εγγραφής θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται η ταυτότητα.
  • Έχουν λάβει από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Κωδικό Πρόσβασης, που μαρτυρεί την αποδοχή από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της Αίτησης Εγγραφής του φορολογούμενου.
  • Έχουν λάβει και / ή έχουν δημιουργήσει το Απόρρητο Σύνθημα (ΠΙΝ) σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας.

(β) Πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος TAXISnet και έχουν εξουσιοδοτηθεί από φορολογούμενους – Φυσικά Πρόσωπα όπως υποβάλλουν για λογαριασμό τους Δηλώσεις Εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet.

Εγγραφή ατόμων στο TaxisNet 
Το TaxisNet είναι ένας ιστότοπος / πύλη που διατηρεί το Τμήμα Φορολογίας, μέσω της οποίας κατατίθενται διάφορες φορολογικές δηλώσεις. Για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω του TaxisNet, κάθε φορολογούμενος πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία αυτή.

Πώς να εγγραφείτε στο TaxisNet
Για να εγγραφείτε στο TaxisNet, πρέπει πρώτα να λάβετε από το Τμήμα Φορολογίας τον Mοναδικό Αριθμό Εγγραφής σας (ΜΑΕ).

Εάν δεν τον έχετε ήδη λάβει, θα τον παραλάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γράμματος τις επόμενες μέρες /εβδομάδες. Εάν είστε νέος φορολογούμενος, ο αριθμός αυτός θα σας δοθεί κατά την εγγραφή.

Μόλις λάβετε αυτόν τον αριθμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του TaxisNet. Πατήστε το σύνδεσμο ”Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας” και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωσή του.

Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής;

1. Α.Φ.Τ του φορολογούμενου
2. Όνομα και Επίθετο
3. Διεύθυνση Αλληλογραφίας
4. Ένα τουλάχιστο αριθμό Τηλεφώνου είτε κατοικίας, εργασίας ή κινητού.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Επιλογή Δήλωσης εισοδήματος

sd

Εξουσιοδότηση προς δεύτερους
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για να υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση εκ μέρους σας, αφού προχωρήσετε με την πιο πάνω εγγραφή, επισκεφθείτε την ενότητα ”ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” κάτω από την αρχική σελίδα χρήστη. Στη συνέχεια, εισάγετε το ΑΦΜ του ατόμου στο πεδίο ”Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων” και πατήστε “δημιουργία εξουσιοδότησης”.

Πώς μπορούν να διορθώνουν τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου;
Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Ε.Πρ. 163/2007, για τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος του, μέσω του συστήματος TAXISnet.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ως ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης της στο σύστημα TAXISnet, µε απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου 2019 και Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Για οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολή της φορολογικής δήλωσης εδώ.

Τι αλλάζει στο TaxisNet
Στο σύστημα TaxisΝet παρέχεται πλέον η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης δήλωσης από «Δημιουργίας» σε «Προσωρινή Παραλαβή» για τις Φορολογικές Δηλώσεις ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες VIES, Δηλώσεις Intrastat και Έντυπα ΦΠΑ4Β. Η μεταβολή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον Φορολογούμενο επιλέγοντας «Διαχείριση Δηλώσεων» ακολούθως στην οθόνη Διαχείρισης Δηλώσεων πρέπει να επιλέξει Προβολή και μετά τον αριθμό δήλωσης. Στην οθόνη προβολής της δήλωσης υπάρχει η επιλογή «Μεταβολή σε Προσωρινή».

Επίσης σημαντικό είναι ότι πλέον το τμήμα φορολογίας δεν θα εκδίδει πλέον «Φορολογική Βεβαίωση» με το έντυπο Τ.Φ.Ε.Πρ. 190Φ. Ο πολίτης με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του μέσω του συστήματος TaxisNet μπορεί να εκτυπώνει και να προσκομίζει στα ενδιαφερόμενα τμήματα, αντίγραφο της δήλωσης που έχει υποβάλει οριστικά μαζί με την οθόνη επιβεβαίωσης της παραλαβής. Η οριστική υποβολή επιβεβαιώνεται μόνο με την ένδειξη «Σε Παραλαβή» ή «Αποδεκτή».

Ευαγόρας Προκοπίου
 
192
Thumbnail
  • Καθαρό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όμως υπάρχουν και άλλοι…
  • Ο νέος Διοικητής ΚΤΚ ρίχνεται στη μάχη για να «καθαρίσει» την εικόνα της Κύπρου
,

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

ad1mobile

Η Κύπρος δέχεται συστηματικά τα πυρά των ξένων, κυρίως των Αμερικανών, για περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, φαινόμενο το οποίο αφορά και επηρεάζει ανεξαιρέτως όλα τα κράτη παγκόσμια. Παρά τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του, η έμμεση παρουσία ολιγαρχών από τη Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία κυρίως, αλλά και από τρίτες χώρες, βρίσκει το νησί στο στόχαστρο των ΗΠΑ και άλλων διεθνών οργανισμών. Κύριος στόχος τους, παρά τις περί αντιθέτου επίσημες δηλώσεις της Κύπρου ότι η χώρα πατάσσει το  φαινόμενο του ξεπλύματος, είναι να συνεχίσουν να «ενοχλούν» το νησί για το θέμα καλώντας τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ο  νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου, που επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, καθώς συμμετείχε κατ’ επανάληψη σε αποστολές και συναντήσεις με ξένους οργανισμούς και χώρες που πρόβαλλαν αιτήματα για περαιτέρω καταπολέμηση του φαινομένου, φαίνεται πως δεν τα βάζει κάτω. Θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της μάχης για να πειστούν όλοι ότι, η Κύπρος έχει ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες για χρησιμοποίησή της ως παράδεισος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και δεν θα διστάσει, όπως μαθαίνει η Brief, να ζητήσει ακόμη και άλλα μέτρα ώστε να «καθαρίσει» και η παραμικρή κηλίδα.

Κοινή συνεργασία

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Έφορο Ασφαλίσεων, το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων καθώς επίσης και με τη συνδρομή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και την Εθνική    Αρχή Παιγνίων    και    Εποπτείας Καζίνο, θα αναληφθούν στοχευμένες δράσεις. Ήδη, υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις προς την Τρόικα και πρόνοιες στο μνημόνιο με τους δανειστές, οι οποίες κατά ένα μεγάλο μέρος έχουν υλοποιηθεί.

Η άφιξη της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αξιολογεί το σύστημα της Κύπρου, είναι η ευκαιρία για να βγουν προς τα έξω τα σωστά μηνύματα. Ακόμη, κι αν η αντιπροσωπεία εντόπισε και θα ζητήσει και επισήμως περαιτέρω μέτρα, με τη συγγραφή και κοινοποίηση της έκθεσής της, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Γενικά η Moneyval, κατά τις συναντήσεις με διάφορες πλευρές, διαπίστωσε ενδιαφέρον, ετοιμότητα και προθυμία για βελτιώσεις και την κοινή δήλωση ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στο χρηματοπιστωτικό τουλάχιστον σύστημα.

Άλλες οντότητες

Ωστόσο, πέραν από τις τράπεζες, οι οποίες τυγχάνουν αυστηρής εποπτείας και δεν μπορούν να ενεργούν κατά το δοκούν, υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο σύστημα, άλλες οικονομικές οντότητες και ομάδες επαγγελματιών, οι οποίοι πιθανόν να είναι πιο ελαστικοί στην τήρηση του γράμματος του νόμου και των οδηγιών. Χωρίς να «φωτογραφίζεται» οποιοδήποτε Σώμα, ανάμεσα στις οντότητες που διερευνώνται, είναι μέλη της κοινότητας των φορολογικών συμβούλων ή ακόμη και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες άσκησης καθηκόντων αξιωματούχων σε αυτές και παροχής διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εμπιστευματοδόχου σε trust, πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και κτηματομεσίτες.        

Αυτές τις ομάδες και τη συμπεριφορά τους έναντι των κανόνων συμμόρφωσης εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσει από κοντά η Moneyval και θα ζητήσει αυστηρότερη παρακολούθηση των συναλλαγών και εμπορικών πράξεων που γίνονται από πελάτες τους. 

Να σημειωθεί ότι, η Κύπρος είναι μέλος της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από της ίδρυσής της το 1997. 

Απανωτές αξιολογήσεις

Το σύστημα της Κύπρου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αξιολογήθηκε τέσσερις φορές από την Επιτροπή Moneyval, τον Απρίλιο του 1998, τον Σεπτέμβριο του 2001, τον Απρίλιο του 2005 και τον Ιούνιο του 2010. 

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 1998, τον Ιούνιο του 2002, τον Μάρτιο του 2006 και τον Σεπτέμβριο του 2011, αντίστοιχα. Όλες οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η Κύπρος πρέπει να επαινεθεί για τον περιεκτικό τρόπο με τον οποίο υιοθέτησε μέτρα τα οποία συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα και για το περιεκτικό νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή».

Η τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου από την Ολομέλεια της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Μετά από σχετικό αίτημα του Eurogroup στις 9 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή πραγματοποίησε «ειδική» αξιολόγηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας των πελατών στον κυπριακό τραπεζικό τομέα. 

Από την πλευρά της η Κύπρος ανέθεσε στη Deloitte Ιταλίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα, να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με την κείμενη νομοθεσία ως προς την επίδειξη δέουσας επιμέλειας. Οι εκθέσεις με τις δύο ειδικές αξιολογήσεις παρουσιάστηκαν στην Τρόικα στις 24 Απριλίου 2013.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Καμία ένδειξη για συστημικές ανεπάρκειες

ad2mobile

Σύμφωνα με τα πορίσματα, δεν υπάρχει αναφορά ή ένδειξη συστημικών ανεπαρκειών. Οι εκθέσεις καταδεικνύουν ότι τα βασικά δομικά στοιχεία του πλαισίου AML/CFT της Κύπρου είναι επαρκή, ότι τα αποτρεπτικά μέτρα και οι διαδικασίες στα πιστωτικά ιδρύματα είναι γενικά σε υγιή βάση, και ότι, γενικά, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Μάλιστα, τονίζεται ότι σε ορισμένα θέματα είναι πιο απαιτητικές από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις εκθέσεις, ορισμένοι τομείς απαιτούν προσοχή και επιδέχονται προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.

Οι κυπριακές αρχές δηλώνουν με κάθε ευκαιρία ότι παραμένουν πλήρως δεσμευμένες να προβούν στις απαραίτητες βελτιώσεις και διορθώσεις.

article 1