Πώς να κάνεις εγγραφή, τι στοιχεία χρειάζεσαι και τι αλλάζει για το φορολογικό έτος 2018

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρακτικής ήταν και η δημιουργία του Taxis Net. Σ' έναν κόσμο που καλείται να αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι μονόδρομος, αφού ο έντυπος τρόπος υποβολής των δηλώσεων είναι, πλέον, ξεπερασμένος.

Η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρέχει τη δυνατότητα 24ώρης εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου, διασφαλίζει την ορθότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του κράτους και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης με τη μειωμένη χρήση χαρτιού.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Με αφορμή την έναρξη εγγραφής και υποβολή αίτησης φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2018, η Brief παραθέτει πιο κάτω κάποια βασικά στοιχεία για την χρήση του TaxisNet.

Η υπηρεσία TAXISnet είναι η σημαντικότερη ηλεκτρονική υπηρεσία του Τμήματος Φορολογίας, μέσω της οποίας ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 σε εθελούσια βάση.

Η φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου από το έτος 2017 και έπειτα, μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TaxisNet. Το Τμήμα Φορολογίας δεν αποδέχεται πλέον φορολογικές δηλώσεις σε έντυπη μορφή, εκτός από την περίπτωση αναθεωρήσεων .

sd

Στο σύστημα TAXISnet μπορούν να έχουν πρόσβαση και να το χρησιμοποιούν:

(α) Φορολογούμενοι – Φυσικά πρόσωπα που:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Αρχείο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και έχουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας.
  • Έχουν συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει προσωπικά στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων την Αίτηση για Εγγραφή στο σύστημα TAXISnet (Έντυπο Ε.Πρ. 66) 2004, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους (και τις δύο όψεις). Κατά την παράδοση του εντύπου αίτησης εγγραφής θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται η ταυτότητα.
  • Έχουν λάβει από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Κωδικό Πρόσβασης, που μαρτυρεί την αποδοχή από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της Αίτησης Εγγραφής του φορολογούμενου.
  • Έχουν λάβει και / ή έχουν δημιουργήσει το Απόρρητο Σύνθημα (ΠΙΝ) σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας.

(β) Πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος TAXISnet και έχουν εξουσιοδοτηθεί από φορολογούμενους – Φυσικά Πρόσωπα όπως υποβάλλουν για λογαριασμό τους Δηλώσεις Εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet.

Εγγραφή ατόμων στο TaxisNet 
Το TaxisNet είναι ένας ιστότοπος / πύλη που διατηρεί το Τμήμα Φορολογίας, μέσω της οποίας κατατίθενται διάφορες φορολογικές δηλώσεις. Για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω του TaxisNet, κάθε φορολογούμενος πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία αυτή.

Πώς να εγγραφείτε στο TaxisNet
Για να εγγραφείτε στο TaxisNet, πρέπει πρώτα να λάβετε από το Τμήμα Φορολογίας τον Mοναδικό Αριθμό Εγγραφής σας (ΜΑΕ).

Εάν δεν τον έχετε ήδη λάβει, θα τον παραλάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γράμματος τις επόμενες μέρες /εβδομάδες. Εάν είστε νέος φορολογούμενος, ο αριθμός αυτός θα σας δοθεί κατά την εγγραφή.

Μόλις λάβετε αυτόν τον αριθμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του TaxisNet. Πατήστε το σύνδεσμο ”Εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος/Άμυνας” και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωσή του.

Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής;

1. Α.Φ.Τ του φορολογούμενου
2. Όνομα και Επίθετο
3. Διεύθυνση Αλληλογραφίας
4. Ένα τουλάχιστο αριθμό Τηλεφώνου είτε κατοικίας, εργασίας ή κινητού.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Επιλογή Δήλωσης εισοδήματος

sd

Εξουσιοδότηση προς δεύτερους
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για να υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση εκ μέρους σας, αφού προχωρήσετε με την πιο πάνω εγγραφή, επισκεφθείτε την ενότητα ”ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” κάτω από την αρχική σελίδα χρήστη. Στη συνέχεια, εισάγετε το ΑΦΜ του ατόμου στο πεδίο ”Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων” και πατήστε “δημιουργία εξουσιοδότησης”.

Πώς μπορούν να διορθώνουν τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου;
Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Ε.Πρ. 163/2007, για τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος του, μέσω του συστήματος TAXISnet.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ως ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης της στο σύστημα TAXISnet, µε απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου 2019 και Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Για οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολή της φορολογικής δήλωσης εδώ.

Τι αλλάζει στο TaxisNet
Στο σύστημα TaxisΝet παρέχεται πλέον η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης δήλωσης από «Δημιουργίας» σε «Προσωρινή Παραλαβή» για τις Φορολογικές Δηλώσεις ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες VIES, Δηλώσεις Intrastat και Έντυπα ΦΠΑ4Β. Η μεταβολή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον Φορολογούμενο επιλέγοντας «Διαχείριση Δηλώσεων» ακολούθως στην οθόνη Διαχείρισης Δηλώσεων πρέπει να επιλέξει Προβολή και μετά τον αριθμό δήλωσης. Στην οθόνη προβολής της δήλωσης υπάρχει η επιλογή «Μεταβολή σε Προσωρινή».

Επίσης σημαντικό είναι ότι πλέον το τμήμα φορολογίας δεν θα εκδίδει πλέον «Φορολογική Βεβαίωση» με το έντυπο Τ.Φ.Ε.Πρ. 190Φ. Ο πολίτης με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του μέσω του συστήματος TaxisNet μπορεί να εκτυπώνει και να προσκομίζει στα ενδιαφερόμενα τμήματα, αντίγραφο της δήλωσης που έχει υποβάλει οριστικά μαζί με την οθόνη επιβεβαίωσης της παραλαβής. Η οριστική υποβολή επιβεβαιώνεται μόνο με την ένδειξη «Σε Παραλαβή» ή «Αποδεκτή».

Ευαγόρας Προκοπίου
 
305
Thumbnail
  • Φαίδων Καλοζώης, ο τεχνοκράτης που προειδοποιούσε για την oικονομική κατρακύλα της Κύπρου
  • Γιώργος Παντελή, ο ανώτερος λειτουργός που συνέδεσε το όνομά του με τα νομοσχέδια του «κουρέματος»

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ad1mobile

Δυο πρωτοκλασάτα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο Φαίδων Καλοζώης και ο Γιώργος Παντελή, διεκδικούν την «καυτή καρέκλα» του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την αφυπηρέτηση τού επί 17 χρόνια Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστου Πατσαλίδη, ο οποίος βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι, παρόλο που στον κατάλογο των υποψηφίων βρίσκονται συνολικά 30 άτομα από τη Δημόσια Υπηρεσία και τον ιδιωτικό τομέα, η επικράτηση τού ενός εκ των δυο στελεχών του Υπουργείου φαίνεται να είναι δεδομένη, παρόλο που στο «παιγνίδι» μπαίνει συχνά πυκνά και το όνομα του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Θεοδόση Τσιόλα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα δυο τεχνοκρατικά στελέχη έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περίοδο πριν και μετά την κρίση του 2013.

Οι προειδοποιήσεις Καλοζώη
Ο Φαίδων Καλοζώης, ως Επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ)
του Υπουργείου Οικονομικών, είναι γνωστός για τις συνεχείς παραινέσεις, εισηγήσεις και υποδείξεις του για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η κυπριακή οικονομία προ της κρίσεως, με κύρια την εισήγησή του, το 2011, ότι η Κύπρος θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο μηχανισμό στήριξη. 

Είναι χαρακτηριστική η κατάθεσή του ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την οικονομία με την οποία δήλωνε ότι «είναι ανορθόδοξο ένα κράτος να μην έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία για ένταξη στον μηχανισμό και ο βασικότερος λόγος ήταν ότι η Κύπρος δεν προλάβαινε να προσφύγει στον μηχανισμό καθώς η διαδικασία της προετοιμασίας του Μνημονίου θα έπαιρνε χρόνο, ενώ η χρεοκοπία της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν θέμα εβδομάδων». Τότε, μιλώντας έξω από τα δόντια είχε δηλώσει ότι «η Κύπρος είναι παγκόσμιο φαινόμενο καθώς όταν αποκλείστηκε από τις αγορές η αξιολόγηση ήταν κατηγορίας Α, που σημαίνει υψηλής ποιότητας πιστοληπτική ικανότητα». 

Το «κούρεμα» του Παντελή
Ο Γιώργος Παντελή, Οικονομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
, ως ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου, το 2013, έδωσε οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία, κατ’ εντολή του Μιχάλη Σαρρή και εν γνώσει του Πανίκου Δημητριάδη, να ετοιμαστεί νομοσχέδιο με πρόνοιες για αποκοπή ποσοστών (haircut) «κουρέματος» από τις καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες.

Η ενέργεια αυτή έγινε χωρίς να τύχει ενημέρωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, και ο προϊστάμενος του Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Χρίστος Πατσαλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Παντελή είχε λάβει οδηγίες από τον Μιχάλη Σαρρή πριν από τις εργασίες του Eurogroup της 15ης Μαρτίου 2013, στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός με τη διαπραγματευτική του ομάδα. Τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρξαν σοβαρές υπόνοιες και σχετικές καταγγελίες με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι το θέμα του «κουρέματος» των καταθέσεων ήταν ήδη γνωστό ότι θα παρουσιαζόταν έντονα και αμετάκλητα κατά τη Σύνοδο του Eurogroup. 

Μάλιστα, ο Νίκος Αναστασιάδης σε επιστολή του στις 20 Μαρτίου 2013 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κ. Πατσαλίδη, έξω φρενών με τις ενέργειες των κυβερνητικών τεχνοκρατών, είχε ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας με κύριο αντικείμενο: «Ποιος εκ των λειτουργών που συνόδευαν τον Υπουργό Οικονομικών έδωσε οδηγίες το πρωί της 15ης Μαρτίου 2013, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της Συνόδου του Eurogroup, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για να ετοιμαστεί νομοσχέδιο με πρόνοιες αποκοπής ποσοστών (haircut) από τις καταθέσεις στις τράπεζες;».

Πρώτου διορισμού και προαγωγής
Σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας, η θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ένα βασικό κριτήριο, εκτός των ακαδημαϊκών προσόντων, είναι η πείρα πέραν των 10 ετών σε συναφή καθήκοντα. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

ad2mobile

Επίσης έχουν κενωθεί και βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Παιδείας και Γεωργίας και του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Eκτός από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Διευθυντή Προϋπολογισμού. 

article 1