Τον Σεπτέμβρη θα ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν τα €2,7 εκ.

Πότε οινοποιητικές επιχειρήσεις δικαιούνται χορηγία 50% επί των επιλέξιμων δαπανών

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€2.750.000) διεκδικούν 33 οινοποιητικές επιχειρήσεις με δυνατότητα εκταμίευσης από 16 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023, μέσω της 10ης προκήρυξης του Σχεδίου,  «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις το οποίο ολοκλήρωσε τον Ιούλιο το στάδιο αποδοχής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους.

Στόχος είναι μέσω του σχεδίου οι οινοποιητικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να βελτιώσουν την συνολική απόδοση τους, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς καθώς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ειδικότερα, η νέα προκήρυξη του Σχεδίου, όπως αναφέρθηκε στην Brief από την Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας ,θα βοηθήσει  τις οινοποιητικές μονάδες να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσω της περαιτέρω τεχνολογικής αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της βελτίωσης ή και επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε ότι, «οι ενισχύσεις είναι σημαντικές σε μία δύσκολη περίοδο για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις λόγω των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία».

Κατόπιν της επικοινωνίας της Brief με την Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, ενημερωθήκαμε για το πώς προχωράνε οι διαδικασίες αφού η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε την 2α Ιουλίου 2021 αλλά και πως το Σχέδιο αυτό έχει βοηθήσει και στο παρελθόν αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Τέλη Σεπτέμβρη τα αποτελέσματα

Όπως μας λέχθηκε, κατατέθηκαν 33 αιτήσεις και η αξιολόγηση τους έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Στην ερώτηση αν το ενδιαφέρον είναι ικανοποιητικό, σημειώθηκε ότι δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα λόγω της πανδημίας είναι ικανοποιητικός.

Αξίζει να ειπωθεί ότι οι Συμφωνίες Δημόσιας Ενίσχυσης για όσους τελικά θα ενταχθούν στο Μέτρο υπολογίζεται ότι θα υπογραφούν το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021. 

Μάλιστα, για όσες Συμφωνίες Δημόσιας Ενίσχυσης υπογραφούν μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021, το ποσοστό της χορηγίας θα φθάσει το 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. «Πρόκειται για έκτακτη προσωρινή αύξηση του ποσοστού της χορηγίας λόγω της πανδημίας που θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της 10ης προκήρυξης, για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων», ανέφερε η αρμόδια λειτουργός.

13, 5 εκατομμύρια στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα

Το Υπουργείο, όπως αναφέρθηκε στην Brief, εφαρμόζει το συγκεκριμένο Μέτρο από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί συνολική χορηγία ύψους €13,5εκ. περίπου προς όφελος 40 οινοποιητικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων 11 αφορούν νέα οινοποιεία. Η συνολική πληρωθείσα χορηγία για την περίοδο 2014 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε €12,3εκ. περίπου. 
      
Δικαιούχοι του σχεδίου

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του Μέτρου είναι υφιστάμενα και νέα οινοποιεία και η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15-40%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη λειτουργό η οποία απάντησε τα ερωτήματα μας, η Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης του Μέτρου που αφορά τις επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα, το οποίο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.
 


 

 
1729