Τράπεζα Κύπρου: Επιχειρείται ψηφιακή στροφή 180 μοιρών

  • Ο CEO Πανίκος Νικολάου ανοίγει τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις
  • To project της Πλατφόρμας Jinius για δημιουργία νέων πηγών εισοδημάτων
  • Σε εξέλιξη περαιτέρω αναδιάρθρωση καταστημάτων

                                                      
ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η Τράπεζα Κύπρου γυρίζει άλλη μια νέα σελίδα, μια στροφή 180ο στην ιστορία της, και εισέρχεται πλήρως στην ψηφιακή εποχή.

Διαβάστε ακόμα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου έδωσε την περασμένη βδομάδα σε εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος, μια πλήρη εικόνα για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη νέα ψηφιακή εποχή  με επίκεντρο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Κύριος στόχος είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των πελατών, να τύχουν εξορθολογισμού  οι εσωτερικές διαδικασίες και να εισαχθούν νέοι τρόποι εργασίας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.

Η Πλατφόρμα Ψηφιακής Οικονομίας

Μια από τις μεγαλύτερες και πρωτοποριακές αλλαγές είναι η δημιουργία της  Πλατφόρμας Ψηφιακής Οικονομίας (Jinius) η οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες πηγές εισοδημάτων μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας το ισχυρό μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, την τεχνογνωσία και την ψηφιακή της υποδομή.

Η πλατφόρμα στοχεύει να φέρει κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνδέσει τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και με τους καταναλωτές, και να δημιουργήσει ευκαιρίες στον τραπεζικό και στον ευρύτερο τομέα υπηρεσιών.

Επίσης αναμένεται να επιτρέψει στην Τράπεζα να ενισχύσει τη σχέση της με τους υφιστάμενους πελάτες της, να προσελκύσει νέους πελάτες και να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά της έξοδα.

Από την άλλη, καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια για ένα αποδοτικότερο λειτουργικό μοντέλο για προσφορά μεσοπρόθεσμης αξίας στους μετόχους και χρηματοδότησης της ψηφιακής μεταμόρφωσης.

Αναδιάρθρωση εξόδων

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος αναμένει σημαντική μείωση των εξόδων αναδιάρθρωσης καθώς έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί η μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό.

Γι’ αυτό, η Διεύθυνση επικεντρώνεται στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, μέσω βελτιστοποίησης του αριθμού των καταστημάτων και των επιλογών για την αποχώρηση εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ανοίγοντας τα χαρτιά του, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω αναδιάρθρωση καταστημάτων, με στόχο να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των καταστημάτων κατά 25% το α’ εξάμηνο του 2022.

Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης

Ο Πανίκος Νικολάου αναφέρθηκε και στις περαιτέρω λύσεις εξόδου για την αποχώρηση εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, με μία από τις θυγατρικές της Τράπεζας να έχει ολοκληρώσει μικρής κλίμακας Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ) το πρώτο τρίμηνο 2022. Με το Σχέδιο έχει αποχωρήσει μικρός αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος €3 εκατ. Ακόμη, όπως εξήγγειλε, το προσωπικό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2022, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων κατά περίπου 15%.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναμένεται να αυξηθεί το 2022, καθώς ασκούνται πιέσεις στα έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λόγω επενδύσεων στις αυτοματοποιήσεις και στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, προτού βελτιωθεί στο 50%-55% μέχρι το 2025.

Το γενικότερο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη και στοχεύει να επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο πραγματοποίησης τραπεζικών εργασιών, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών και των εσωτερικών λειτουργιών.

Μετασχηματισμός για πελάτες και προσωπικό

Ο συνολικός μετασχηματισμός στοχεύει:

Πρώτο, να οδηγήσει σε ένα πιο πελατοκεντρικό λειτουργικό μοντέλο με τον καθορισμό στρατηγικών ανά τμήμα πελατών.

Δεύτερο, να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο διανομής σε υπάρχοντα και νέα κανάλια.

Τρίτο, να μεταμορφώσει ψηφιακά τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών .

Τέταρτο, να βελτιώσει τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού συνόλου οργανωσιακών πρωτοβουλιών.

Να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο 2022, η Τράπεζα συνέχισε να επενδύει στις ψηφιακές της υπηρεσίες ενισχύοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το MoneyFit, η νέα υπηρεσία της Τράπεζας, διατίθεται μέσω της εφαρμογής BoC Mobile app και δίνει στους πελάτες καλύτερη εικόνα και πληροφορίες για τα οικονομικά τους δεδομένα.

Επίσης, η Τράπεζα προώθησε το ανανεωμένο 1bank Internet banking μέσω του οποίου προσφέρονται βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα.

Έχει ακόμη βελτιωθεί η δυνατότητα ψηφιακού ανοίγματος πελάτη/ψηφιακής ενσωμάτωσης (Digital OnBoarding) για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του IBU (International Business Unit) μέσω μιας νέας διαδικασίας και προσθήκης τεσσάρων νέων χωρών.

Μέσω του ψηφιακού ανοίγματος πελάτη προσφέρεται και το προϊόν της Τράπεζας που απευθύνεται σε νέους πελάτες ηλικίας 18 έως 25 χρόνων.

Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες

H υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες κερδίζει δυναμική από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και μετά.

Στα τέλη Απριλίου 2022, το 92.5% του αριθμού των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν μέσω των ψηφιακών καναλιών. Επιπλέον, το 79.6% των ιδιωτών πελατών επιλέγουν ψηφιακά κανάλια για την εκτέλεση των συναλλαγών τους (αύξηση κατά 19.4 ε.μ. από 60.2% τον Σεπτέμβριο 2017). Στα τέλη Απριλίου 2022, οι ενεργοί χρήστες της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και οι ενεργοί χρήστες QuickPay αυξήθηκαν κατά 22.3% και 40,0% αντίστοιχα τους τελευταίους 12 μήνες.

Επίσης, τον Απρίλιο 2022 καταγράφηκε ο ψηλότερος αριθμός χρηστών QuickPay με 138 χιλιάδες ενεργούς χρήστες. Αντίστοιχα, ο υψηλότερος αριθμός πληρωμών QuickPay καταγράφηκε επίσης τον Απρίλιο του 2022 με 402.000 συναλλαγές.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα θα προσφέρει στους πελάτες της νέες δυνατότητες όπως η διαχείριση λογαριασμών πάγιων καταθέσεων και η κατάθεση επιταγών μέσω του BoC Mobile app καθώς και το άνοιγμα νέων δανειοδοτικών προϊόντων εξ ολοκλήρου μέσω των ψηφιακών καναλιών του Συγκροτήματος.

Τι αναμένεται για έσοδα και έξοδα

Πέραν τούτων η Τράπεζα προχωρεί σε συντονισμένες ενέργειες:

  • Για την αύξηση χαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση τού νέου δανεισμού μεσοπρόθεσμα.
  • Για την ενίσχυση εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες, μέσω συνεχούς αναθεώρησης του καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών.
  • Για την αύξηση του μέσου αριθμού προϊόντων ανά πελάτη από διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling) και νέων πηγών εσόδων μέσω της εισαγωγής της Πλατφόρμας Ψηφιακής Οικονομίας.
  • Για κερδοφόρες ασφαλιστικές δραστηριότητες με ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, π.χ. μέσω προώθησης προϊόντων υψηλού περιθωρίου αξιοποιώντας την θέση του Συγκροτήματος στην αγορά και την πελατειακή βάση για πιο στοχευμένες πωλήσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο της μείωσης του προσωπικού μελετώνται λύσεις εξόδου για αποδέσμευση μόνιμου προσωπικού και για μείωσή του γύρω στο 15% το 2022 ενώ προχωρεί και ο εξορθολογισμός αριθμού καταστημάτων, με στόχο τη μείωσή τους πέραν του 25% το πρώτο εξάμηνο 2022.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1952