Τράπεζες: Από τις ισχυρότερες θέσεις ρευστότητας

•    Διπλάσιος ο δείκτης κάλυψης από αυτόν της Ε.Ε.
•    Μειώθηκαν κατά 89,8% τα ΜΕΔ από τον Δεκέμβριο 2014
•     ΚΤΚ:«Αναδιάρθρωση δανείων 1,7 δισ. ευρώ εντός του 2021»

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας διαθέτει από τις ισχυρότερες θέσεις ρευστότητας στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  ανέρχεται στο 305% τον Μάρτιο του 2022, σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 175%. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΚΤΚ στο οικονομικό της δελτίο, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του 2022, «είναι ακόμη νωρίς για να αποκλειστεί η πιθανότητα επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ένεκα της γεωπολιτικής κρίσης».

>>Διαβάστε επίσης: Πανδημία: Πλήγμα για τις ευρωπαϊκές τουριστικές χώρες του ΠΟΥ<<

Η ΚΤΚ θεωρεί πως «η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει διάφορες πτυχές και κινητήριους παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η αύξηση των τιμών ενέργειας, οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς και η ασθενέστερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών». 

Στρατηγική για τα ΜΕΔ

Πηγή της Τράπεζας εξηγούσε στη Brief ότι «ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του θέματος των εναπομεινάντων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και να λάβει μέτρα για την αποτροπή νέων αθετήσεων. Για μας είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα του νομοθετικού πλαισίου».

>>Διαβάστε επίσης: Τελώνης: Πάμε σε σταδιακό εξορθολογισμό της αγοράς επιτοκίων<<

Η ΚΤΚ θεωρεί πως το νομοθετικό πλαίσιο που λειτουργεί επηρεάζει τις τράπεζες, το κόστος του μελλοντικού νέου δανεισμού και τις επενδύσεις αξίας δισεκατομμυρίων στη χώρα. Γι’ αυτό:

Πρώτο, παρακολουθείται εντατικά η ποιότητα ενεργητικού των δανειακών συμβάσεων.

Δεύτερο, εκδίδονται εγκύκλιοι προς τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καλώντας τις να εντείνουν τις δραστηριότητες αναδιαρθρώσεων. 

>>Διαβάστε επίσης: Αναστολή Εκποιήσεων: Κίνδυνος για πολλές ανατροπές από ΕΕ<<

Επιτυχία

Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται από την ΚΤΚ ως επιτυχείς αφού οδήγησαν σε αναδιάρθρωση δανείων ύψους 1,7 δισ. ευρώ από τα τραπεζικά ιδρύματα εντός του 2021. Το επίπεδο αυτό είναι πέραν από τρεις φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2020 που ανερχόταν μόλις στα 0,5 δισ. ευρώ. 

Με τις βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης προσφέρεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να επιφορτίζονται με κεφαλαιοποιήσεις τόκων.

>>Διαβάστε επίσης: Επανέρχονται και εντείνονται οι απειλές για την οικονομία<<

Να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα, μειώθηκαν κατά 89,8%, από 28,4 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014 σε 2,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2022, λόγω των ενεργειών που έχουν ληφθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες. 

Ωστόσο, ο δείκτης ΜΕΧ κατά την 31η Μαρτίου 2022 ανήλθε στο 11%, σημαντικά ψηλότερος από το 1,9%, που θεωρείται ο μέσος δείκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Επομένως, είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες μείωσης των ΜΕΧ των μικρότερων τραπεζών επιδεικνύοντας αντίστοιχη πρόοδο με αυτή των μεγαλύτερων τραπεζών, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη θετική πορεία που καταγράφουν στον τομέα αυτό» επισημαίνει η ΚΤΚ. 

Τέλος, η ΚΤΚ υπογραμμίζει ότι «με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνονται οι ισολογισμοί των τραπεζών με νέες αθετήσεις ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων περιορίζοντας τις πτωχεύσεις και κατ’ επέκταση συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2129