Τράπεζες: Τρέχουν να προσαρμοστούν με αντίπαλο τον χρόνο

•    Ανάπτυξη στρατηγικής για μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 

•    Επαναξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων

•    Αντιμετώπιση των τεχνολογικών αντιπάλων και της περίπλοκης τεχνολογικής υποδομής.

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Με γρήγορους ρυθμούς κινούνται οι τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι κυπριακές, ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους που επιτάσσει η ψηφιακή επανάσταση.  Ήδη, τράπεζες, κυρίως της λιανικής τραπεζικής, επαναξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους, με την αναβάθμιση των διαδικτυακών πλατφόρμων ώστε να τους προσφέρουν καλύτερη εμπειρία.

Πηγές των τραπεζών εξηγούν πως «η ευρεία αποδοχή των υπηρεσιών εξ αποστάσεως που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας βοηθά τις τράπεζες να αποφύγουν την επιστροφή τους στα προς της κρίσης επιχειρηματικά μοντέλα τους, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στα φυσικά καταστήματά τους».

Προς τον σκοπό αυτό, πολλές τράπεζες επιλέγουν:
Πρώτο
, να εστιάσουν στην ανάπτυξη της μελλοντικής επιχειρηματικής τους στρατηγικής σε μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους. 

Δεύτερο, να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους από την οπτική της παροχής ψηφιακών /εξ αποστάσεως υπηρεσιών ώστε να έχουν νέες πηγές εισοδημάτων (δεδομένου ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και τα μικρότερου μεγέθους δάνεια δεν αποτελούν σημαντικό μοχλό κερδοφορίας). 

Τρίτο, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που δημιουργούνται από τη χρήση περίπλοκης τεχνολογικής υποδομής.

Δυνατοί ανταγωνιστές
Ήδη, σε όλο τον κόσμο έχουν εισέλθει στην αγορά δυνατοί ανταγωνιστές που κινούνται με κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα την  ταχύτητα (εταιρείες fintech και challenger banks) και που καινοτομούν δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να πλησιάσουν την αγορά-στόχο, κυρίως τους νέους καταναλωτές.

Οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google, η Apple, η Amazon και το Facebook έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στην παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των δυνατών τους σημείων σε επίπεδο τεχνολογίας, δεδομένων και καταναλωτικής έρευνας. Η εμφάνιση αυτών των παικτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα ασκεί πίεση όχι μόνο στην ψηφιακή ατζέντα των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και στα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα τους.

Έτσι, η ψηφιοποίηση απαιτεί την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών συστημάτων, ώστε οι παραδοσιακές τράπεζες να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις εταιρείες fintech οι οποίες, ωστόσο, προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όμως δεν είναι επαρκώς ρυθμισμένες (τουλάχιστον τώρα). 

Προκλήσεις και για τις fintech 
Πάντως, οι εταιρείες fintech βρίσκουν μπροστά τους επίσης μεγάλες προκλήσεις που αφορούν τις χαλαρότερες ρυθμίσεις που ακολουθούν για να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο. Οι Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών, μεταξύ των οποίων και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισαν να κινούνται για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων τους. 

Ο έλεγχός τους έχει επεκταθεί και στις αγορές πληρωμών και η Ε.Ε. έχει αρχίσει την έρευνα υψηλού επιπέδου στην υπηρεσία Apple Pay.  Η ανάπτυξη κι άλλων εφαρμογών – ανεξάρτητα από την πανδημία – μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι Επόπτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εποπτεία περίπλοκων εταιρικών σχημάτων μέσα στα οποία περιλαμβάνονται εταιρείες τεχνολογίας και ρυθμιζόμενες οντότητες με ένα μεγάλο βαθμό κοινών υπηρεσιών.

Υπάρχει ωστόσο και η αντίθετη άποψη, που συσπειρώνει το «κοινό» της. Πολλά παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιστεύουν πως είναι αναγκαίο να συνεχίσουν την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε μετρητά στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά σε όσους λόγω ηλικίας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην τεχνολογία ή σε όσους κατατάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1749