Τρέχουν όλοι για φωτοβολταϊκά-Αυξήθηκε η χορηγία αλλά & το κόστος

''Βροχή'' οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά λόγω των αυξήσεων στο ρεύμα - Πόσα κοστίζουν, πόσα παίρνεις χορηγία

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Το ενδιαφέρον για φωτοβολταϊκά μέρα με την μέρα μεγαλώνει, 
κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές εδώ και μήνες.

Αυτό άλλωστε διαφαίνεται και από το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι καταναλωτές για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά αλλά και θερμομόνωση στις οροφές τους, μέσω του νέου σχεδίου χορηγιών του Υπουργείο Ενέργειας, για το οποίο οι αιτήσεις άνοιξαν την 1η Ιουνίου.

>>> Διαβάστε επίσης: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Σχέδιο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών <<<

«Βροχή» από αιτήσεις

Σύμφωνα με λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, που μίλησε στην Brief, φαίνεται ότι αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον για τις χορηγίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Όπως μας έχει αναφερθεί, το ενδιαφέρον αυξήθηκε κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές ρεύματος.

«Τα φωτοβολταϊκά πάντα ήταν μια συμφέρουσα επένδυση αφού είναι επένδυση που αποσβένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον όσο υπάρχει τώρα που αυξήθηκε το ρεύμα», εξήγησε ο λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Να σημειώσουμε ότι αν και οι αιτήσεις για το σχέδιο έχουν ανοίξει, η έγκριση τους θα ξεκινήσει μετά από περίπου τρεις μήνες.

Λιγότερο ενδιαφέρον για εγκατάσταση θερμομόνωσης 

Όσο αφορά τις αιτήσεις για εγκατάσταση θερμομόνωσης, η ίδια πηγή σημείωσε ότι η πρώτη σκέψη των καταναλωτών είναι κυρίως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και όχι η εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να επιτευχθεί με την θερμομόνωση.

«Στο Υπουργείο προσπαθούμε να προωθήσουμε την θερμομόνωση αλλά και γενικά τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί η λογική είναι ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και μετά να βάζουμε φωτοβολταϊκά», ανέφερε. 

Όπως μας έχει τονιστεί, επειδή γενικότερα κυριαρχεί η νοοτροπία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών παρά θερμομόνωσης, υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον.

Λεπτομέρειες για το σχέδιο χορηγιών

Το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής σε οικίες για τα έτη 2022-2023 έχει προϋπολογισμό €30 εκατ. και υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν πάνω από 10.000 αιτητές.

Το σχέδιο προκηρύχθηκε φέτος με σημαντικές αυξήσεις στις χορηγίες σε σχέση με τα σχέδια που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι επιχορηγήσεις είναι αυξημένες κατά 50%. Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί και η εισαγωγή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering), για καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω τεχνικών περιορισμών, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των οικιών τους.

Το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών. Προνοείται χορηγία 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης/κατοικίας, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €2.250. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. (Περισσότερα ΕΔΩ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering ή Virtual Net Metering). Προνοείται χορηγία 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.750 και χρηματοδότηση €450 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4.550. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. (Περισσότερα ΕΔΩ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €375 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α) (Περισσότερα ΕΔΩ). Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. Το ποσό αυξάνεται στα €1.000 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). (Περισσότερα ΕΔΩ)

Σημειώνεται ότι η κατηγορία 3Α είναι γενική κατηγορία η οποία παρέχει κίνητρα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering ενώ η κατηγορία 3Β είναι ειδική κατηγορία που παρέχει αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σχέδιο επιλέξιμες είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας, έχει κατατεθεί:

  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 πριν την 21/12/2007.
  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3Α και 3Β πριν την 01/01/2017.

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ ώστε να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου του 2021. Συνεπώς, επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά και την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης. Επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/08/2021, δεν είναι επιλέξιμες.

Οι λόγοι απόρριψης μιας αίτησης

Σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίουαν ο αιτητής διαπιστωθεί ότι εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, θα απορριφθεί:

  • Έχει υποβάλει ψευδείς ή/και παραπλανητικές ή/και απατηλές ως προς ουσιώδες στοιχείο τους δηλώσεις ή αξιώσεις ή έχει παραλείψει να υποβάλει πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
  • Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου ή δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες.
  • Υφίσταται εις βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ή/και του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή/και άλλων αρμόδιων Αρχών ή απόφαση του ΥΕΕΒ ή/και της Επιτροπής (ΦΥ) για τον αποκλεισμό του από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή/και του Ταμείου ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.
  • Έχει υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση σε άλλο Σχέδιο ή πρόγραμμα, από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους, για τις ίδιες δαπάνες.
  • Αν οι επενδύσεις δεν είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του ΜΑΑ και, ειδικότερα, με τα άρθρα 15 και 16 για την τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», κατα την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 και όπου απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Σχεδίου.

>>> Δείτε ΕΔΩ τον οδηγό με όλες τις πληροφορίες για το σχέδιο

Αυξήθηκε το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Μιλώντας στην Brief, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Φάνος Καραντώνης, σημείωσε ότι το κόστος για να εγκαταστήσεις φωτοβολταϊκά έχει αυξηθεί, αφού για μια οικία πλέον θες γύρω στις 5000 ευρώ (αναλόγως μεγέθους), ενώ τους προηγούμενους μήνες, μέσα στο 2021, θα σου κόστιζε 4500 ευρώ.

>>> Διαβάστε επίσης: Φωτοβολταϊκά: Πόσο % χάνουν απόδοση από περιστέρια και σκόνη <<<

Σύμφωνα με τον κ. Καραντώνη, τα φωτοβολταϊκά έχουν αρκετό οικονομικό όφελος για ένα νοικοκυριό, αφού όσο πιο ακριβό είναι το ρεύμα, τόσο πιο πολύ είναι και το όφελος. 

Για παράδειγμα αν είναι 20 σεντ η κιλοβατώρα, για κατανάλωση 6,500 χιλιάδων κιλοβατώρων σε μια οικία, το καθαρό όφελος είναι γύρω στα 1100 ευρώ. Τώρα αν η κιλοβατώρα κοστίζει για παράδειγμα 30 σεντ, τότε το οικονομικό όφελος είναι ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον ο κ. Καραντώνης ανέφερε ότι ο χρόνος απόσβεσης των φωτοβολταϊκών κυμαίνεται γύρω στα τέσσερα χρόνια ενώ έχουν τουλάχιστο 20-25 χρόνια ωφέλιμης ζωής.

Όσο αφορά το κόστος εγκατάστασης θερμομόνωσης, σύμφωνα με ενδεικτικό παράδειγμα για οικία με οροφή 130m2 από το Υπουργείο Ενέργειας, είναι €5.460 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με την θερμομόνωση είναι 6.782 kWh  ανά έτος και  μπορείς να έχεις ετήσιο οικονομικό όφελος μέχρι και €1.590.

Όσο αφορά τον χρόνο απόσβεσης για θερμομόνωση είναι 2 έτη και 1,3 έτη για τις ορεινές περιοχές.

δβφ
 

Κυπριάνα Σταύρου
 
2250