Ξοφλήθηκε το ρωσικό δάνειο, παίρνουν σειρά το 7,2 δισ. της Τρόικα

•    Προς εξόφληση μακροπρόθεσμο χρέος €2,2 δισ. ετησίως από φέτος και μετά 
•    Το 45% και 43% του χρέους που λήγει τα επόμενα 6 -10 χρόνια αφορά δάνεια προς τον ΕΜΣ και διεθνή ομόλογα
•    Το 66% του χρέους που λήγει εντός 2 – 5 χρόνων αφορά εγχώρια ομόλογα προς τον Συνεργατισμό


Το δάνειο της Ρωσίας προς την Κύπρο εξοφλήθηκε χθες και πλέον το Υπουργείο Οικονομικών «ανάβει» όλες τις μηχανές του για αποπληρωμή του χρέους προς την Τρόικα. Από του χρόνου αρχίζει η σταδιακή καταβολή των δόσεων, με μικρές δόσεις, και από το 2025 και μετά αρχίζει η εξόφληση των μεγαλύτερων δόσεων. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η πρώτη δόση αφορά το έτος 2020 και ένα ποσό €38 εκατ. προς το  ΔΝΤ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  (ΕΜΣ). Αναλυτικότερα, τα επόμενα χρόνια θα καταβληθούν οι πιο κάτω δόσεις: 2021 €168 εκατ., 2022 €153 εκατ., 2023  €153 εκατ., 2024 €108 εκατ., 2025 €413 εκατ., 2026   €1,010 δις.,   2027 €1 δις.,  2028   €1 δις., 2029  €1,05 δις,   2030    €900 εκατ. και    2031  €1 δις.

Το χρέος των €2,2 δις

Με τις υπόλοιπες λήξεις δανείων, το μακροπρόθεσμο χρέος που πρέπει να εξοφληθεί από φέτος και μετά, φθάνει τα €2,2 δισ. ετησίως. Τα περισσότερα δάνεια ύψους €7,8 δισ. λήγουν σε χρονική περίοδο μεταξύ 6 και 10 ετών λόγω των δανείων του ΕΜΣ. 

Το 45% και 43% του χρέους που λήγει εντός αυτής της χρονικής περιόδου
αφορά αποπληρωμές δανείων προς το ΕΜΣ και λήξεις διεθνών ομολόγων. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία λήξεων χρέους ποσού ύψους €7,5 δισ.  εμπίπτει σε χρονική περίοδο μεταξύ 2 και 5 ετών. Το 39% περίπου των λήξεων της περιόδου αυτής αφορά λήξεις εγχώριων ομολόγων εκ των οποίων το 66% σχετίζεται με λήξεις εγχώριων ομολόγων προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το 33% του χρέους που λήγει στην υπό αναφορά περίοδο αφορά λήξεις τριών διεθνών ομολόγων στα έτη 2020, 2022 και 2023. 

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €2,1 δισ. που λήγει στην υπό αναφορά περίοδο αφορά δάνεια, εκ των οποίων το 59% την εξόφληση του δανείου προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, που ανακοινώθηκε χθες. 

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι μέχρι την ερχόμενη χρονιά λήγουν άλλα δυο διεθνή ομόλογα. Ένα τον Φεβρουάριο του 2020 (4,62%) και ένα τον Μάιο του 2020 (6,50%). 

Το 2020 λήγουν επίσης αξιόγραφα εσωτερικού και εξωτερικού ύψους €1,06 δις. Τα €786 εκατ. αποτελούν εξωτερικό δανεισμό. 

Οι οίκοι αξιολόγησης

Σημαντικό ρόλο στην πορεία του δανεισμού της Κύπρου στις κεφαλαιαγορές διαδραματίζουν οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης που κρίνουν την πιστοληπτική ικανότητα και τις προοπτικές της οικονομίας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως εκδότης αξιογράφων, διατηρεί συμβατική συμφωνία με τους 4 οίκους: DBRS, Fitch, Moody’s και Standard & Poor’s. 

Παρά τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας της οικονομίας και μετά από ένα θετικό ρυθμό ανάπτυξής της τα τελευταία 2 χρόνια, κρίνονται καθοριστικές οι νέες αξιολογήσεις.

Να σημειωθεί ότι, το αξιόχρεο του ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναβαθμίστηκε στην επενδυτική κατηγορία από τρεις οίκους αξιολόγησης με αλλαγή της προοπτικής από θετικό σε σταθερό ορίζοντα. Σημαντικός  παράγοντας για περαιτέρω αναβάθμιση είναι επίσης η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
336
Thumbnail

Η ΚΕΔΙΠΕΣ βρίσκεται σε επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. αναφορικά με την πρόθεση να πωληθεί το ποσοστό 49% που κατέχει το κράτος στην Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd. Η τελευταία κατέχει ποσοστό 51%. 

Η Κύπρος έχει δεσμευτεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που πέρασαν στη δικαιοδοσία της καθώς τα περιουσιακά της στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιό της είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κρατική βοήθεια που παρείχε.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Έτσι, όλα τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια.

Επίσης κριτήριο για της σχέσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira είναι τα αποτελέσματα και οι εισηγήσεις της μελέτης που πραγματοποιεί ο ιρλανδικός οίκος BDO, ο οποίος και ετοιμάζει το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όπως πληροφορείται η Brief, η απάντηση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνεται εξέχουσας σημασίας για την έκβαση της υπόθεσης. Η ΚΕΔΙΠΕΣ θεωρεί ότι, η Επιτροπή δεν θα φέρει ένσταση στο δεύτερο deal με την Altamira και για να ενισχύσει τη θέση της επικαλείται προηγούμενη θετική απόφασή της (Μάιος 2018) σε σχέση με κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ της Altamira Asset Management SA («Altamira», Ισπανία), που τελούσε τότε υπό τον έλεγχο της Apollo Capital Management, L.P. («Apollo», ΗΠΑ), της Cyprus Cooperative Bank («CCB», Κύπρος), και της Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd («Altamira Cyprus», Κύπρος). Στο θέμα η Επιτροπή κατέληξε ότι «η κοινοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων». 

ad2mobile

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Οι νέοι ιδιοκτήτες
Ωστόσο από τότε προέκυψαν εξελίξεις που αφορούν την Altamira και τους νέους της ιδιοκτήτες.


Η Altamira Asset Management SA («Altamira», Ισπανία), έχει περάσει στα χέρια της ιταλικής doBank, ιαπωνικών συμφερόντων Softbank. 

Η doBank, που μετονομάστηκε σε doValue, απέκτησε τις μετοχές που ήλεγχε το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Apollo. Η doBank μετονομάστηκε σε doValue και οι πληροφορίες φέρουν την Altamira Κύπρου να μετονομάζεται σε doValue Cyprus Limited. Η doValue, που ελέγχει το 51% και της κυπριακής εταιρείας, παρουσιάζεται έτοιμη να εξασκήσει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής και να αποκτήσει το ποσοστό που κατέχει το κράτος.

Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι και τόσο εύκολο,
όπως παρουσιάζεται από τις δυο πλευρές: Αltamira Κύπρου και ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η απαίτηση της Ε.Ε.
Η Ε.Ε. ζητά την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού για την εξεύρεση νέας εταιρείας διαχείρισης
ή, σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας με την Altamira, αυτή να γίνει κάτω από προϋποθέσεις. 

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση της συνεργασίας με την Altamira, τώρα doValue, η υφιστάμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει από αξιολόγηση ανεξάρτητου οίκου και να αναθεωρηθεί σε νέα βάση μέσα σε 15 μήνες.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Κύριο επιχείρημα είναι ότι η ανταμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας θα πρέπει να βασίζεται στην απόδοση που προκύπτει από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ της Altamira Asset Management υπογράφηκε στις 21/11/2017 και η λειτουργία της κοινής πλατφόρμας τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία από τα μέσα Ιανουαρίου 2018, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των ΜΕΧ και του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΣΚΤ. 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του πρώην Συνεργατισμού. 

article 1