Υπερκέρδη ΑΠΕ - Από 8,61σεντ μέση τιμή, πουλούσαν 19σεντ

Η τιμή της κιλοβατώρας, η παρέμβαση της ΡΑΕΚ και τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας στη σύσκεψη στο προεδρικό

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

UPD: Πελεκάνος: Αυτές είναι οι 7 αποφάσεις για τις τιμές ενέργειας

Το γρίφο της αύξησης του κόστους παραγωγής που οδηγεί προς τα πάνω τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ειδικές συνθήκες στις τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ με αποτέλεσμα να επωφελούνται οι ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας θα προσπαθήσει να λύσει η σύσκεψη της Παρασκευής στο Προεδρικό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε σύσκεψη την 1/7 στο Προεδρικό στην οποία αναμένεται να λάβουν μέρος οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) και η ΑΗΚ. Οι παρευρισκόμενοι αναμένεται σε πρώτο στάδιο να καταθέσουν προτάσεις με στόχο τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εισηγήσεις θα γίνουν και για εξοικονόμηση ενέργειας. Συναφώς, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα, είναι τα υπερκέρδη, όπως έχουν χαρακτηριστεί, των ιδιωτών παραγωγών ενέργειας. Μια άποψη που έχει εκφραστεί, είναι αυτά να φορολογηθούν για να επιστραφεί πίσω ένα ποσό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος των καταναλωτών. Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη σύσκεψη στο Προεδρικό.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε παρέμβαση της ΡΑΕΚ, η οποία καθόρισε τη Μέγιστη Τιμή Αγορά από ΑΠΕ για τη Χαμηλή Τάση στα 11€σ/kWh, Μέση Τάση στα 10,5€σ/kWh και Υψηλή Τάση στα 10€σ/kWh. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην απόφαση της η ΡΑΕΚ, η σημερινή Τιμή Αγοράς ΑΠΕ είναι σημαντικά υψηλή λόγω της πρωτοφανούς έκτακτης ανάγκης που έχει παρουσιαστεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Η εν λόγω τιμή αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αποφέρει απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) στα έργα ΑΠΕ που είναι σήμερα συμβεβλημένα στο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθότι έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με την τιμή αγοράς κατά την ένταξή τους στο Σχέδιο και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την τιμή αγοράς με την οποία τα έργα είναι βιώσιμα σύμφωνα με τις τεχνοοικονομικές τους μελέτες.

Ενδεικτικά, η ΡΑΕΚ σημειώνει στην έκθεση της ότι σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνοοικονομικές Μελέτες που συνόδευαν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς τη ΡΑΕΚ για την έκδοση των σχετικών Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής των έργων για ένταξή τους στο εν λόγω Σχέδιο, η αναμενόμενη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία τα έργα που συμμετέχουν στο Σχέδιο θα αμείβονται και θα είναι βιώσιμα κυμαίνεται από τα 7 €c/kWh στα 11€c/kWh, με μέσο όρο στα 8,61€c/kWh. Για να προσθέσει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα (Απρίλιος 2022) η Τιμή Αγοράς ΑΠΕ για τα έργα ΑΠΕ που εμπίπτουν στο Σχέδιο είναι περί τα 19€σ/kWh. Επομένως, είναι φανερό ότι οι ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας είναι σε θέση να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη.

Πάντως, ακόμα και για τα 11 σεντ που έχει ορίσει η ΡΑΕΚ, ο κυπριακός σύνδεσμος καταναλωτών προβάλλει ενστάσεις θεωρώντας ότι και πάλι η τιμή είναι αρκετά ψηλή. Χαρακτηριστικά, μιλώντας στην Brief, ο πρόεδρος του συνδέσμου Μάριος Δρουσιώτης υποστήριξε ότι η τιμή δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 6 σεντ. Παράλληλα, τόνισε ότι η διαδικασία παραχώρησης των αδειών από πλευράς του Κράτους προς τους ιδιώτες ήταν λανθασμένη, καθώς θα έπρεπε να γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό και όχι με το να εγγυηθεί την τιμή αποφυγής.  Τι είναι το κόστος ή η τιμή αποφυγής; Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που είναι ενταγμένα σε ένα από τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Όλη η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται στην ΑΗΚ. Η ΑΗΚ αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή τυγχάνει ρύθμισης από τη ΡΑΕΚ. Η Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ είναι γνωστή και ως «κόστος αποφυγής». 

Εξάλλου, σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει προ ημερών ο σύνδεσμος καταναλωτών επισημαίνει ότι η μέγιστη τιμή των 11 σεντ ανά κιλοβατώρα, είναι πολύ ψηλότερη από την τιμή που μπορεί να θεωρηθεί ως λογική τιμή. Από το 2019 ο ΚΣΚ υποστήριξε ότι η λογική τιμή που θα έπρεπε να αγοράζεται η ενέργεια από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα ήταν τα 6 σεντ την κιλοβατώρα. Επιπρόσθετα, η ίδια η ΡΑΕΚ αναφέρει στην απόφασή της ότι η μέση τιμή που ζήτησαν οι ίδιοι οι παραγωγοί για να πωλήσουν την παραγωγή τους (περιλαμβάνει και το λογικό περιθώριο κέρδους τους) ήταν τα 8,61 σεντ την κιλοβατώρα. Το ερώτημά είναι γιατί η μέγιστη τιμή να οριστεί στα 11 σεντ και μάλιστα προσωρινά και για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, διερωτάται ο σύνδεσμος, ο οποίος σημειώνει ότι αυτή την περίοδο κάποιοι αποκομίζουν κέρδη μέχρι και 200%.

Και συνεχίζει ο σύνδεσμος καταναλωτών ότι η μέση τιμή Αγοράς από ΑΠΕ της δεκαετίας 2013 - Μάρτιος 2022 για τη χαμηλή τάση είναι 10,32 σεντ την κιλοβατώρα και όχι 11 σεντ που υποστηρίζει η ΡΑΕΚ. Αν ακόμα, που είναι και το πλέον ορθό κατά την εκτίμησή του ΚΣΚ, υπολογιστεί η μέση τιμή από το 2017 όταν άρχισαν να ετοιμάζονται τα σχέδια αδειοδότησης αυτού του σχεδίου, η μέση τιμή Αγοράς από ΑΠΕ είναι 8,3 σεντ /κιλοβατώρα, σημειώνει ο σύνδεσμος.

Καταλήγοντας, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά, επιπρόσθετα με την απόφαση της ΡΑΕΚ και την άμεση φορολόγηση όλων των απροσδόκητων κερδών και όχι μόνο αυτών που εμπίπτουν στο σχέδιο που αναφέρεται στην υπό αναφορά απόφαση της ΡΑΕΚ. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την φορολόγηση να δοθούν εκεί που τα έχουν ανάγκη περισσότερο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
2280