Υπερτιμημένα τα ακίνητα στη Λεμεσό-Συμφωνεί το 100% των επενδυτών

Τι κατέδειξε έρευνα της ΔΑΝΟΣ για την Κυπριακή Κτηματαγορά - Σε ποιά συμφωνούν οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου

Η ΔΑΝΟΣ Διεθνής Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων, διεξήγαγε στατιστική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου, με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα για την Κυπριακή Κτηματαγορά.

Θέμα της έρευνας ήταν το «Real Estate Market Sentiment in Cyprus».

Η εν λόγω έρευνα συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες του χώρου (Κτηματομεσίτες, Εκτιμητές, Developers, Επενδυτές), και από τις απαντήσεις τους προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση "Ποιές επαρχίες παρουσιάζουν την ευκαιρία να αγοράσεις σε χαμηλότερη τιμή", το 38,9% απάντησε στη Λάρνακα, το 33,3% στην Πάφο, το 16,7% στην Αμμόχωστο και το 11,1% τη Λευκωσία, ενώ 0% συγκέντρωσε η Λεμεσός.   

Ταυτόχρονα στην ερώτηση "Ποιές επαρχίες είναι υπερτιμημένες σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς" το 100% των επαγγελματικών του χώρου απάντησε η Λεμεσός

Παράλληλα, από τις απαντήσεις, φαίνεται πως η πανδημία επηρέασε και την αγορά Ακινήτων, καθώς στην ερώτηση "πώς επηρεάζει ο κορωνοϊός την κτηματαγορά" το 66,7% των ερωτηθέντων απάντησε "πολύ", το 33,3% απάντησε "λίγο", ενώ η επιλογή "καθόλου" συγκέντρωσε 0%. 

Σχετικά με την ερώτηση "Ποιές επαρχίες πιστεύετε ότι θα δουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2021", το 38,9% των ερωτηθέντων απάντησε η Λεμεσός, το 27,8% την Λάρνακα, το 22,2% τη Λευκωσία, το 11,1% την Πάφο, ενώ η επιλογή "Αμμόχωστος" συγκέντρωσε 0%

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

 
1705