Υποθήκες ακινήτων τους πρώτους 11 μήνες του 2018-2019 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πόσες έγιναν σε σύγκριση με πέρσι – Ποιες οι επαρχίες με τις περισσότερες υποθήκες

Υποθήκη ακινήτου καταρχάς είναι η εκούσια επιβάρυνση ακινήτου για εξασφάλιση οριστικού, μέλλοντος ή υπό αίρεση χρηματικού ποσού ή υποχρέωσης. Το πρόσωπο που υποθηκεύει το ακίνητό του ονομάζεται ενυπόθηκος οφειλέτης και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εγγράφεται η υποθήκη, ενυπόθηκος δανειστής.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απαραίτητη προϋποθέση σύστασης υποθήκης είναι η συμπλήρωση σχετικού Εντύπου (Ν.271). Το Έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε τρία αντίγραφα, ενώ αν η υποθήκη γίνει σε Κτηματολογικό Γραφείο άλλο από αυτό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, συμπληρώνεται επιπλέον ένα αντίγραφο. Αυτά υπογράφονται από τον οφειλέτη, τον δανειστή και τυχόν εγγυητές. Με το ίδιο Έντυπο, μπορούν να υποθηκευτούν προς όφελος του ιδίου δανειστή περισσότερα από ένα ακίνητα του οφειλέτη. Επίσης, ακίνητα πολλών οφειλετών μπορούν να περιληφθούν στην ίδια υποθήκη και στο ίδιο Έντυπο.

Στην Κύπρο τώρα όμως πόσες είναι οι υποθήκες που έγιναν φέτος σε σύγκριση με πέρσι; Σε ποια επαρχία έγιναν οι περισσότερες, σε ποια οι λιγότερες και ποια η συνολική αξία των ακινήτων ανά τον μήνα;

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα στοιχεία παγκύπρια για τους 11 πρώτους μήνες του 2018-2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τους πρώτους 11 μήνες (Ιανουάριο-Νοέμβρη) του 2018 έγιναν συνολικά 15.012 υποθήκες ακινήτων σε σύγκριση με τους πρώτους 11 μήνες του 2019 που είχαμε συνολικά 14.585.

Πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2018 έγιναν 1.298 υποθήκες με αξία ακινήτων 202,468,884€, τον Φεβρουάριο 1.323 αξίας 187,222,629€, τον Μάρτιο 1.804 αξίας 299,632,813€,  τον Απρίλη 1.317 αξίας 237,343,795€, τον Μάη 1.764 αξίας 322,885,389€, τον Ιούνιο 1.763 αξίας 325,652,377€, τον Ιούλιο 1.458 αξίας 316,120,385€, τον Αύγουστο 1445 αξίας 235,820,353€, τον Σεπτέμβρη 758 αξίας 334,443,259€, τον Οκτώβριο 934 αξίας 185,404,893€ και τον Νοέμβρη 1148 αξίας 179,626,285€.

Τους πρώτους 11 μήνες του 2018 αναλύοντας τα στοιχεία, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες υποθήκες έγιναν τον Μάρτιο (1.804) και οι λιγότερες τον Σεπτέμβρη (758).

Τώρα για το 2019 συγκεκριμένα τον Ιανουάριο υπήρξαν 881 υποθήκες με συνολική αξία ακινήτων 172,153,792€, τον Φεβρουάριο 891 212,158,857€., τον Μάρτιο 1.359 αξίας 259,932,096€,τον Απρίλη 1.598 αξίας 259,370,381€, τον Μάη 1.602 αξίας 272,476,779€., τον Ιούνιο 1.384 αξίας 272,531,078€, τον Ιούλιο 1.482 αξίας 390,087,158€, τον Αύγουστο 1.214 αξίας 261,658,082€, τον Σεπτέμβρη 1.412 αξίας 271,553,214€, τον Οκτώμβριο 1.350 αξίας 203,045,550€ και τον Νοέμβρη 1.412 αξίας 219,617,855€.

Ανάλογα για το 2019, ο μήνας με τις περισσότερες υποθήκες είναι ο Μάης με 1602 ενώ ο μήνας με τις λιγότερες είναι ο Ιανουάριος με 881 υποθήκες.

 

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Τα στοιχεία για Λευκωσία τους 11 πρώτους μήνες 2018-2019
Στην επαρχία Λευκωσίας τους πρώτους 11 μήνες είχαμε 5.636 υποθήκες ακινήτων σε σύγκριση με το 2019 που είχαμε 5.427 κάνοντάς την, την επαρχία με τις περισσότερες υποθήκες ακινήτων και το 2018 αλλά και το 2019.

Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους 11 μήνες του 2018 στην Επαρχία Λευκωσίας, υπήρξαν τον Ιανουάριο 503 υποθήκες αξίας 66,711,616€, τον Φεβρουάριο 459 αξίας 59,465,478€, τον Μάρτιο 643 αξίας 87,664,628€, τον Απρίλη 488 αξίας 101,934,679€, τον Μάη 601 αξίας 91,336,244€, τον Ιούνιο 666 αξίας 95,935,797€, τον Ιούλιο 603 αξίας 115,535,353€, τον Αύγουστο 518 αξίας 79,577,648€, τον Σεπτέμβρη 312 αξίας 48,501,363€, τον Οκτώβριο 368 αξίας 56,689,256€ και τον Νοέμβριο 475 αξίας 66,017,238€.

Το 2018 συγκεκριμένα στην επαρχία Λευκωσίας παρατηρούμε ότι οι περισσότερες υποθήκες έγιναν τον Ιούνιο (666 υποθήκες) ενώ οι λιγότερες τον Σεπτέμβρη με 312 υποθήκες.

Το 2019 τώρα στην Επαρχία Λευκωσίας είχαμε τον Ιανουάριο 332 υποθήκες αξίας 78,994,585€, τον Φεβρουάριο 349 αξίας 60,058,392€, τον Μάρτιο 495 αξίας 90,660,667€, τον Απρίλη 535 αξίας 97,983,836€, τον Μάη 658 αξίας 119,800,211€, τον Ιούνιο 481 αξίας 83,788,322€, τον Ιούλιο 549 αξίας 184,928,594€, τον Αύγουστο 432 αξίας 101,355,805€, τον Σεπτέμβη 522 αξίας 97,463,053€, τον Οκτώβριο 473 αξίας 72,774,464€ και τον Νοέμβρη 601 αξίας 91,968,402€.

Ανάλογα το 2019, στην επαρχία Λευκωσίας οι περισσότερες υποθήκες καταγράφηκαν τον μήνα Μάη (658 υποθήκες) και οι λιγότερες τον Ιανουάριο (332).

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Τα στοιχεία για Αμμόχωστο τους 11 πρώτους μήνες 2018-2019
Στην επαρχία Αμμοχώστου τους πρώτους 11 μήνες του 2018 είχαμε 915 υποθήκες ακινήτων ενώ το 2019 έγιναν 832 υποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους 11 μήνες του 2018 στην Επαρχία Αμμοχώστου έγιναν τον Ιανουάριο 103 υποθήκες συνολικής αξίας 21,120,415€, τον Φεβρουάριο 78 αξίας 17,823,722€, τον Μάρτιο 102 αξίας 19,843,703€, τον Απρίλη 76 αξίας 10,552,121€, τον Μάη 126 αξίας 17,295,994€, τον Ιούνιο 89 αξίας 12,355,121€, τον Ιούλιο 66 αξίας 25,423,908€, τον Αύγουστο 99 αξίας 16,894,380€, τον Σεπτέμβρη 59 αξίας 192,530,115€, τον Οκτώβριο 55 αξίας 13,693,181€ και τον Νοέμβρη 62 αξίας 7,516,903€.

Στο 2018 στην επαρχία Αμμοχώστου, παρατηρούμε ότι ο μήνας με τις περισσότερες υποθήκες είναι ο Μάης με 126 υποθήκες ενώ οι λιγότερες καταγράφηκαν τον μήνα Οκτώβριο (55).

Για το 2019 τώρα, έγιναν τον Ιανουάριο 63 υποθήκες αξίας 52,778,622€, τον Φεβρουάριο 48 αξίας 21,458,063€, τον Μάρτιο 92 αξίας 40,899,446€, τον Απρίλη 94 αξίας 28,887,772€, τον Μάη 101 αξίας 11,311,184€, τον Ιούνιο 85 αξίας 15,555,631€, τον Ιούλιο 85 αξίας 15,555,631€, τον Αύγουστο 72 αξίας 24,811,436€, τον Σεπτέμβρη 78 αξίας 13,156,406€, τον Οκτώβριο 59 αξίας 4,416,130€ και τον Νοέμβρη 55 αξίας 9,446,253€.

Ανάλογα για το 2019. ο μήνας με τις περισσότερες υποθήκες είναι ο Μάης (101) ενώ ο μήνας με τις λιγότερες υποθήκες είναι ο Φεβρουάριος (48).

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<<

Τα στοιχεία για Λάρνακα τους 11 πρώτους μήνες 2018-2019
Στην επαρχία Λάρνακας τους πρώτους 11 μήνες είχαμε 2.468 υποθήκες ακινήτων ενώ το 2019 έγιναν 2.435 υποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους 11 μήνες του 2018 στην Επαρχία Λάρνακας έγιναν τον Ιανουάριο  212 υποθήκες αξίας 22,135,509€, τον Φεβρουάριο 300 αξίας 33,322,530€, τον Μάρτιο 313 αξίας 34,465,769€, τον Απρίλη 245 αξίας 35,483,323€, τον Μάη 320 αξίας 60,490,266€, τον Ιούνιο 263 αξίας 25,856,644€, τον Ιούλιο 219 αξίας 35,131,742€, τον Αύγουστο 228 αξίας 25,408,750€, τον Σεπτέμβρη 99 αξίας 12,052,848€, τον Οκτώβριο112 αξίας 14,729,856€ και τον Νοέμβρη 157 αξίας 19,513,331€

Όπως παρατηρούμε, οι περισσότερες υποθήκες για την επαρχία Λάρνακας έγιναν τον  Μάη με 320 υποθήκες ενώ οι πιο λίγες τον Σεπτέμβρη με 99.

Συγκεκριμένα για το 2019, έγιναν τον Ιανουάριο 113 υποθήκες αξίας 19,737,839€, τον Φεβρουάριο 117 αξίας 13,256,798€, τον Μάρτιο 208 αξίας 28,903,929€, τον Απρίλη 320 αξίας 44,220,099€, τον Μάη 276 αξίας 41,103,939 €, τον Ιούνιο 238 αξίας 41,310,684€, τον Ιούλιο 238 αξίας 41,310,684€, τον Αύγουστο 218 αξίας  27,979,998€, τον Σεπτέμβρη 250 αξίας 52,638,788€, τον Οκτώβριο 238 αξίας 28,238,480€ και τον Νοέμβρη 238 αξίας 28,238,480€.

Ανάλογα για το 2019 στην Επαρχία Λάρνακας, οι περισσότερες έγιναν τον μήνα Απρίλη με 320 υποθήκες και οι πιο λίγες το μήνα Ιανουάριο (113).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ <<<

Τα στοιχεία για Λεμεσό τους 11 πρώτους μήνες 2018-2019
Στην επαρχία Λεμεσού τους πρώτους 11 μήνες έγιναν 4.100 υποθήκες ακινήτων ενώ το 2019 έγιναν 4.011 υποθήκες. Η Λεμεσός είναι η δεύτερη σε θέση επαρχία όπου έγιναν οι περισσότερες υποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους 11 μήνες του 2018 στην Επαρχία Λεμεσού έγιναν τον Ιανουάριο 332 υποθήκες αξίας 70,587,170€, τον Φεβρουάριο 355 αξίας 61,005,129€, τον Μάρτιο 509 αξίας 112,059,192€, τον Απρίλη 342 αξίας 71,207,523€, τον Μάη 500 αξίας 125,974,954€, τον Ιούνιο 500 αξίας 125,974,954€, τον Ιούλιο 368 αξίας 82,122,823€, τον Αύγουστο 406 αξίας 75,084,919€, τον Σεπτέμβριο 198 αξίας 33,878,725€, τον Οκτώβριο 270 αξίας 80,417,089€ και τον Νοέμβρη 320 αξίας 70,245,70€.

Το 2018 στην επαρχία Λεμεσού παρατηρούμε ότι τον μήνα Μάρτιο έγιναν οι περισσότερα υποθήκες (509) για το 2018 ενώ οι πιο λίγες έγιναν τον Σεπτέμβριο με 198 υποθήκες.

Συγκεκριμένα για το 2019,  έγιναν τον Ιανουάριο 227 υποθήκες αξίας 47,278,864€, τον Φεβρουάριο 255 αξίας 51,000,178€, τον Μάρτιο 346 αξίας 74,058,318€, τον Απρίλη 445 αξίας, 70,087,319€, τον Μάη 376 αξίας 69,954,278€, τον Ιούνιο 437 αξίας 120,828,859€, τον Αύγουστο 346 αξίας 76,265,512€, τον Σεπτέμβη 413 αξίας 90,717,040€, τον Οκτώβριο 422 αξίας 81,079,691€ και τον Νοέμβρη 359 αξίας 63,257,240€.

Ανάλογα για το 2019, οι περισσότερες υποθήκες έγιναν τον μήνα Απρίλη με 445 υποθήκες ενώ οι πιο λίγες έγιναν τον Ιανουάριο με 227 υποθήκες.

>>> ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΔΩ <<<

Τα στοιχεία για Πάφο τους 11 πρώτους μήνες 2018-2019
Στην επαρχία Πάφου τους πρώτους 11 μήνες του 2018 έγιναν 2.221 υποθήκες ακινήτων ενώ το 2019 έγιναν 1.823 υποθήκες.

Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους 11 μήνες του 2018 στην Επαρχία Πάφου έγιναν τον Ιανουάριο 148 υποθηκες αξίας 21,914,174€, τον Φεβρουάριο 131 αξίας 15,605,769€, τον Μάρτιο 237 αξίας 45,599,521€, τον Απρίλη 166 αξίας 18,166,148€, τον Μάη 252 αξίας 30,827,302€, τον Ιούνιο 245 αξίας 65,529,860€, τον Ιούλιο 202 αξίας 57,906,560€, τον Αύγουστο 194 αξίας 38,854,655€, τον Σεπτέμβρη 90 αξίας 47,480,207€, τον Οκτώβριο 120 αξίας 19,875,511€ και τον Νοέμβρη 134 αξίας 16,333,112€.

Το 2018 στην επαρχία Πάφου παρατηρούμε ότι τον Μάη έγιναν οι περισσότερες υποθήκες (252) ενώ τον Σεπτέμβρη έγιναν οι λιγότερες (90).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Συγκεκριμένα για το 2019 τώρα,  έγιναν τον Ιανουάριο 116 υποθήκες αξίας 13,368,947€, τον Φεβρουάριο 112 αξίας 26,380,360€, τον Μάρτιο 218 αξίας 25,409,735€, τον Απρίλη 204 αξίας 18,191,355€, τον Μάη 191 αξίας 30,307,167€, τον Ιούνιο 162 αξίας 19,144,721€, τον Ιούλιο 199 αξίας 20,904,000€, τον Αύγουστο 146 αξίας 31,245,331€, τον Σεπτέμβρη 149 αξίας 17,577,927€, τον Οκτώβριο 158 αξίας 16,536,784€ και τον Νοέμβρη 168 αξίας 24,414,973€.

Ανάλογα το 2019 οι περισσότερες έγιναν τον Μάρτιο με 218 υποθήκες και οι λιγότερες τον Ιανουάριο με 116 υποθήκες.

Κυπριάνα Σταύρου
 
1818