Ευκαιρίες και προκλήσεις από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) αυξήθηκε σημαντικά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τις ρυθμιστικές Αρχές. Το ζητούμενο, μέσα από αυτές τις εξελίξεις, είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των καταναλωτών και επενδυτών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), έχει δεσμευτεί να προωθήσει την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών. Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη κανονιστική νομοθεσία, η ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες θα ενισχυθεί, αφού οι καταναλωτές θα εμπιστεύονται περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες και τους παρόχους τους.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων στην Κύπρο συμμετέχουν στην επανάσταση του Fintech με τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιουργώντας ένα χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Παρακολουθώντας τη χρηματοπιστωτική καινοτομία
Η ΕΚΚ εξετάζει τρόπους
με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει τις νέες χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα αυτές που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, δεσμεύεται να προστατεύσει τους επενδυτές με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου και υιοθέτηση μιας κουλτούρας χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε τον Κόμβο Καινοτομίας, με σκοπό να εξετάσει τις εξελίξεις στον τομέα του FinTech και της Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech). 

Έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με περισσότερες από 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς FinTech/RegTech, προτού λανσάρουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους και τους παρείχαμε συμβουλές αναφορικά με την εφαρμογή των κανονισμών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των επενδυτών. 

Ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι 
Μέσα από τις επαφές της με τη συγκεκριμένη αγορά, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, η ΕΚΚ διαπιστώνει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για εφαρμογή του blockchain, το οποίο είναι μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του FinTech. Επιπλέον, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι βασισμένα στο blockchain, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελλοντική ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών. Παράλληλα, όμως, έχουν συνδεθεί και με κινδύνους, κυρίως λόγω της μεταβλητότητας των τιμών στις οποίες συναλλάσσονται. Η αστάθεια των τιμών τους, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, να κοστίσει στους επενδυτές ολόκληρη την επένδυσή τους, ενώ υπήρξαν και περιστατικά απάτης σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.

Ως ΕΚΚ πιστεύουμε ότι όλα τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι σχετικές δραστηριότητες, θα έπρεπε να υπάγονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT). Από την έναρξη λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, έχουν προσεγγίσει την ΕΚΚ οντότητες που ασχολούνται με δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένως, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων προνοιών της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘Οδηγία AMLD5’) -που αφορούν στις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων- στο εθνικό δίκαιο

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η ΕΚΚ προτείνει τον κανονιστικό υπερθεματισμό κατά τη μεταφορά της Οδηγίας AMLD5 στην εθνική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή την υπέρβαση των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, με την υπέρβαση, η ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, η μεταφορά τους και η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με την προσφορά ενός εκδότη ή/και η πώληση ενός κρυπτοπεριουσιακού στοιχείου, θα υπάγονται στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Η ΕΚΚ θεωρεί ότι η εν λόγω επέκταση της σχετικής νομοθεσίας θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. 

Το ρυθμιστικό πρόγραμμα της ΕΚΚ έχει ως γνώμονα τη διαφύλαξη των υψηλών προτύπων προστασίας και εμπιστοσύνης των επενδυτών, επιτρέποντας έτσι στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, να αναπτυχθεί με έναν βιώσιμο τρόπο. 

* Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Δήμητρα Καλογήρου
 
236
Thumbnail

Το Μαρί πυροδότησε την αρχή του τέλους της διακυβέρνησης για το ΑΚΕΛ, σε μια πορεία που ήδη στιγματίστηκε από τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις αγορές και συνεπώς προδιέγραψε την πορεία της χώρας προς το Μνημόνιο. Ήταν μια πολιτική κρίση διαρκείας που «χάρισε» στον σημερινό Πρόεδρο, δύο θητείες κάτι που μόνον ο διαμορφωτής και ιστορικός ηγέτης της σύγχρονης Δεξιάς, Γλαύκος Κληρίδης, πέτυχε.

ad1mobile

Παρόλο που η όποια απόπειρα αντιστοιχίας της όποιας κακής πολιτικής, σκανδάλου ή λανθασμένων χειρισμών με την τραγωδία του Μαρί είναι τουλάχιστον ατυχής, με πολιτικούς -αποκλειστικά- όρους κάτι παρόμοιο φαίνεται να συμβαίνει με τη σημερινή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ. Βέβαια, το ΑΚΕΛ είχε και την ατυχία να χειριστεί επί διακυβερνήσεώς του πολλά, κακά γεγονότα που καταγράφηκαν σε μια περίοδο ενάμιση έτους, στην οποία καταγράφεται ο αποκλεισμός από τις αγορές, η έκρηξη στο Μαρί, η εφαρμογή των πρώτων πακέτων μέτρων, το κλείσιμο της Λαϊκής και η κάθοδος της τρόικας. Κάτι που στην περίπτωση του ΔΗΣΥ δεν ισχύει αφού έχει πλέον παρέλθει ενάμιση χρόνος από το κλείσιμο του Συνεργατισμού, ενώ μεσολαβεί μακρά χρονική περίοδο έως τις Προεδρικές Εκλογές.

Πάντως, η κόπωση είναι πέραν από εμφανής, η αδυναμία εξασφάλισης συγκλίσεων για προώθηση μεταρρυθμίσεων (μεγάλων και απαραίτητων για τον τόπο) σχεδόν δεδομένη, όπως εμφανής είναι και η αμηχανία με την οποία παρατηρεί άλλες δυνάμεις να ωθούν την όποια εξέλιξη στο Κυπριακή. Ταυτόχρονα ο ΔΗΣΥ και η διακυβέρνηση Αναστασιάδη εμφανίζονται εμφανώς αδύναμοι να απαντήσουν πειστικά  επί θεμάτων βαραίνουν τον ρόλο και την καθαρότητα της σχέσης τους επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, διαδικασίες και θεσμούς.

 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η κόπωση μεταφράζεται σε περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και ενίοτε ανούσια λεκτική επικοινωνία, με λόγο που δεν εμπνέει, απαντήσεις που δεν πείθουν και κινήσεις που δεν συνοδεύονται από μακρόπνοο σχεδιασμό, όραμα και πλάνο δράσης. Το πολιτικό κλίμα έχει καταστεί τοξικό σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και η -τυπική- υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού θα περάσει οριακά, ως συνήθως με τη στήριξη του ΔΗΚΟ το οποίο «ράβει κοστούμι» για πιο δυναμικό ρόλο ρυθμιστή, δείχνοντας παράλληλα ότι δύσκολα θα δώσει θετικές ψήφους σε προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος ή της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος που διάνυσε μια απόσταση 15 και πλέον ετών από την μέχρις εσχάτων στήριξή του στο Σχέδιο Ανάν, έχει καταλήξει να παραλληλίζεται με τον Τάσσο Παπαδόπουλο σε σχέση με την οξύτητα, τη ρητορική και τη στάση με την οποία χειρίζεται το Κυπριακό, ακόμη και από Συναγερμικούς ή και μέχρι προσφάτως ένθερμους υποστηρικτές του.

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο ΔΗΣΥ έχουν πολλές απαντήσεις να δώσουν και συνεπώς να πείσουν για το περιεχόμενο των θέσεων, την ειλικρίνεια των προθέσεων και για την αποφασιστικότητα αλλά κυρίως για την ικανότητά τους να διακυβερνήσουν παραγωγικά τα επόμενα χρόνια.

Βέβαια, πριν τις εκλογές του 2023 μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις καθώς και ο επικείμενος ανασχηματισμός, ο οποίος θα καθορίσει και το περιεχόμενο και τον τόνο της κυβέρνησης για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κόπωση, περιορισμένο περιεχόμενο θέσεων, αδυναμία πειθούς για την ικανότητα τόσο παραγωγής πολιτικών θέσεων μα κυρίως υλοποίησης εφαρμόσιμων λύσεων εντοπίζω και στην πλευρά του ΑΚΕΛ, το οποίο περιορίζεται σε καθαρά αντιπολιτευτικό ρόλο. Δεν στήνει συμμαχίες με άλλους χώρους ή κόμματα για προτάσεις που θα μπορούσε να οδηγήσει στη Βουλή, έχει χάσει το μομέντουμ αξιοποίησης τόσο του Σταύρου Μαλά, όσο και υποψηφίων στις Ευρωεκλογές που κέρδισαν -έστω και για μικρό χρονικό διάστημα- εντυπώσεις και έδαφος στην πλατιά ΑΚΕΛική μάζα.

Το ΑΚΕΛ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδειχθεί αρκετά ικανό, παραγωγικό, αποτελεσματικό και πως αντιλαμβάνεται νέες τάσεις και αντιλήψεις, προκειμένου να εισέλθει σε μια νέα φάση εκσυγχρονισμού θέσεων, φρεσκαρίσματος σε επίπεδο προσώπων και ενίσχυσης της εικόνας ότι πραγματικά μπορεί να διακυβερνήσει ή έστω να συγκυβερνήσει τον τόπο.

ad2mobile

Το θέμα με τα διαβατήρια, όπως και το κλείσιμο του Συνεργατισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα σβήσουν από την επικαιρότητα σε μια βδομάδα ή ένα μήνα. Μετά και η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί θέματα που απλώνονται από την κομβικής σημασίας περίοδο για το Κυπριακό και το φυσικό αέριο, μέχρι καθημερινά προβλήματα και προκλήσεις που καθορίζονται τόσο από εσωτερικές συνθήκες και τάσεις όσο και από απρόσμενες διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ έχει στη διάθεσή του και χρόνο και περιβάλλον, τέτοιο που του δίνει την ευχέρεια και να κάνει κριτική αλλά και να διαμορφώνει νέες θέσεις, νέες προτάσεις, να συστήνει νέα πρόσωπα προκειμένου να φτάσει σε εκλογικές αναμετρήσεις με σαφώς ανανεωμένη εικόνα, έχοντας και το πλεονέκτημα της φθοράς που η εξουσία προκαλεί στον βασικό πολιτικό του αντίπαλο. 


 

article 1