Ευκαιρίες και προκλήσεις από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) αυξήθηκε σημαντικά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τις ρυθμιστικές Αρχές. Το ζητούμενο, μέσα από αυτές τις εξελίξεις, είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των καταναλωτών και επενδυτών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), έχει δεσμευτεί να προωθήσει την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών. Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη κανονιστική νομοθεσία, η ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες θα ενισχυθεί, αφού οι καταναλωτές θα εμπιστεύονται περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες και τους παρόχους τους.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων στην Κύπρο συμμετέχουν στην επανάσταση του Fintech με τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιουργώντας ένα χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Παρακολουθώντας τη χρηματοπιστωτική καινοτομία
Η ΕΚΚ εξετάζει τρόπους
με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει τις νέες χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα αυτές που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, δεσμεύεται να προστατεύσει τους επενδυτές με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου και υιοθέτηση μιας κουλτούρας χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε τον Κόμβο Καινοτομίας, με σκοπό να εξετάσει τις εξελίξεις στον τομέα του FinTech και της Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech). 

Έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με περισσότερες από 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς FinTech/RegTech, προτού λανσάρουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους και τους παρείχαμε συμβουλές αναφορικά με την εφαρμογή των κανονισμών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των επενδυτών. 

Ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι 
Μέσα από τις επαφές της με τη συγκεκριμένη αγορά, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, η ΕΚΚ διαπιστώνει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για εφαρμογή του blockchain, το οποίο είναι μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του FinTech. Επιπλέον, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι βασισμένα στο blockchain, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελλοντική ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών. Παράλληλα, όμως, έχουν συνδεθεί και με κινδύνους, κυρίως λόγω της μεταβλητότητας των τιμών στις οποίες συναλλάσσονται. Η αστάθεια των τιμών τους, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, να κοστίσει στους επενδυτές ολόκληρη την επένδυσή τους, ενώ υπήρξαν και περιστατικά απάτης σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.

Ως ΕΚΚ πιστεύουμε ότι όλα τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι σχετικές δραστηριότητες, θα έπρεπε να υπάγονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT). Από την έναρξη λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, έχουν προσεγγίσει την ΕΚΚ οντότητες που ασχολούνται με δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένως, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων προνοιών της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘Οδηγία AMLD5’) -που αφορούν στις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων- στο εθνικό δίκαιο

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η ΕΚΚ προτείνει τον κανονιστικό υπερθεματισμό κατά τη μεταφορά της Οδηγίας AMLD5 στην εθνική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή την υπέρβαση των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, με την υπέρβαση, η ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, η μεταφορά τους και η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με την προσφορά ενός εκδότη ή/και η πώληση ενός κρυπτοπεριουσιακού στοιχείου, θα υπάγονται στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Η ΕΚΚ θεωρεί ότι η εν λόγω επέκταση της σχετικής νομοθεσίας θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. 

Το ρυθμιστικό πρόγραμμα της ΕΚΚ έχει ως γνώμονα τη διαφύλαξη των υψηλών προτύπων προστασίας και εμπιστοσύνης των επενδυτών, επιτρέποντας έτσι στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, να αναπτυχθεί με έναν βιώσιμο τρόπο. 

* Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Δήμητρα Καλογήρου
 
396
Thumbnail

Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή όλοι κρίνονται και ευτυχώς που οι εκλογές είναι μόλις σε 11 μήνες διότι οι ψηφοφόροι γενικώς έχουν κοντή μνήμη και ξεχνούν αλλά αυτή τη φορά επειδή τα πράγματα θα είναι ακόμη νωπά θα μπορούν οι πολίτες να τιμωρήσουν αυτούς που θέλουν και να επιβραβεύσουν αυτούς που θέλουν... 

ad1mobile


ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
Twitter: @tsangarisp

Τελικά ο Αναστασιάδης τα κατάφερε; Ούτε εγγυήσεις, ούτε Γενικούς Ελεγκτές, ούτε και εγκρίσεις από την Βουλή των Αντιπροσώπων; Ήθελε να δώσει ένα γενναίο πακέτο προς τις επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες, μεγάλες- όπως και προς τους αυτοτελώς εργαζομένους για το restart της Οικονομίας και φαίνεται πως βρήκε τον τρόπο, αλλά την ίδια ώρα ακόμη δεν ξεκαθάρισε κατά πόσο για κάποια μέτρα απαιτείται η έγκριση ή όχι από τη Βουλή. Στο ίδιο πακέτο, η Κυβέρνηση πρόσθεσε και «κοινωνικές πινελιές» για ιδιώτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά ή να κτίσουν το δικό τους σπίτι. Στα 13 μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, την Τετάρτη (27/5) περιλαμβάνονται και προτάσεις στήριξης του Τουρισμού.

Το δεύτερο πακέτο του Νίκου Αναστασιάδη (αυτό που εξήγγειλε δηλαδή την 27η Μαΐου) είναι πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (είναι γύρω στα 1,9δισεκατομμύρια η εφάπαξ χρηματοδότηση μαζί με τα διάφορα κονδύλια για δάνεια και επιπλέον τα ποσά που θα δαπανηθούν για την επιδότηση των επιτοκίων) ενώ το πρώτο πακέτο (ειδικά ανεργιακά επιδόματα, επιδόματα φοιτητών, επιδόματα φροντίδας, κτλ) ήταν ύψους 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ

Με λίγα λόγια η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έριξε (και θα ρίξει) χρήμα στην αγορά ύψους περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ

Άλλαξε όμως το κλίμα της αγοράς; Το χρήμα αυτό, το οποίο ρίχτηκε και θα ριχτεί στο παζάρι μέσω διαφόρων προγραμμάτων, αυτό υποτίθεται πως πρέπει να κάνει. Να διαδραματίσει το δικό του ρόλο ώστε να αλλάξει το κλίμα και να αρχίσει η οικονομία να εξέρχεται από την ύφεση. Τα δεδομένα είναι εκεί: Οι  μισθοί των εργαζομένων «επιδοτούνται» από το κράτος βοηθώντας την ίδια ώρα κατ’ αυτό τον τρόπο τους εργοδότες να παίρνουν οικονομικές ανάσες, από την άλλη, τώρα, θα διατεθεί «φτηνό χρήμα» στους επιχειρηματίες ώστε να κάνουν reboost. Οι μεν εργαζόμενοι μέσω των πρώτων προγραμμάτων στα οποία μετείχαν οι εργοδότες τους μπορούν να νιώθουν επαγγελματική σιγουριά αφού δεν μπορούν να απολυθούν… τουλάχιστον για την ώρα! 

Το κλίμα πάντως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα θετικό. Οι απόψεις διίστανται με κάποιους να εμφανίζονται αισιόδοξοι αλλά με κάποιους άλλους να εμφανίζονται απαισιόδοξοι. 

Ευτυχώς όμως που έρχονται και εκλογές. Βουλευτικές. Για δυο λόγους: 

Ο πρώτος λόγος, που ίσως να ακούγεται και οξύμωρο (διότι αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ακριβώς λόγω εκλογών και λόγω πολιτικών παίγνιων το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων αρχικώς ακυρώθηκε (λόγω ασυμφωνίας) και μετέπειτα ακόμη και το Plan B καθυστέρησε τόσο πολύ που τώρα -κάποιοι υποστηρίζουν- είναι δώρο άδωρο), είναι πως τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν πολύ χειρότερα αν δεν βρισκόμασταν τόσο κοντά στις βουλευτικές εκλογές 

ad2mobile

Διότι αν τώρα οι πολιτικές που ανακοινωθήκαν και εφαρμόζονται διαθέτουν φιλολαϊκή προσέγγιση, υπάρχουν αμφιβολίες αν θα διέθεταν αυτή την προσέγγιση αν δεν είχαμε εκλογές. Αν τώρα τα πακέτα προστατεύουν έστω και λίγο τους εργαζομένους, υπάρχουν αμφιβολίες αν θα τους προστάτευαν αν δεν είχαμε εκλογές. Αν τώρα είναι όλοι «στην πρίζα» για τα μέτρα, υπάρχουν αμφιβολίες αν θα ήταν alert αν δεν είχαμε εκλογές. Αν τώρα δεν μπήκαμε σε Μνημόνιο, υπάρχουν αμφιβολίες αν δεν θα μπαίναμε αν δεν είχαμε εκλογές (όχι πως αυτό είναι απαραίτητα αρνητικό). Αν τώρα συντηρήθηκαν οι μισθοί στο Δημόσιο χωρίς παγοποιήσεις, υπάρχουν αμφιβολίες αν θα έμεναν ανέγγιχτοι αν δεν είχαμε εκλογές. 

Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή όλοι κρίνονται και ευτυχώς που οι εκλογές είναι μόλις σε 11 μήνες διότι οι ψηφοφόροι γενικώς έχουν κοντή μνήμη και ξεχνούν αλλά αυτή τη φορά επειδή τα πράγματα θα είναι ακόμη νωπά θα μπορούν οι πολίτες να τιμωρήσουν αυτούς που θέλουν και να επιβραβεύσουν αυτούς που θέλουν... 

article 1