ΑΠΟΨΗ: Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ

Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΕΛΙΖΑ ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ*

Τα δεδομένα στις διεθνείς Κεφαλαιαγορές και ειδικότερα στις Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά κατά τα τελευταία χρόνια και ο ρυθμός αυτής της μετεξέλιξης, αναμένεται να συνεχιστεί. Η Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και έχει καταστεί ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μέσα στα Ευρωπαϊκά πλαίσια.

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) είναι Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης τίτλων και η λειτουργία της προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ, χαρακτηρίζεται ως μη Ρυθμιζόμενη Αγορά και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές.

Από το Μάρτιο του 2010 που τέθηκε σε λειτουργία η ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ παρατηρείται αυξητική τάση στην εισαγωγή τίτλων σ’ αυτήν. Σήμερα, η ΝΕΑ αγορά αριθμεί 64 εκδότες (69 τίτλους) με συνολική κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται στα €2,89 δισ. περίπου, ενώ έχουν γίνει αποδεκτοί από το ΧΑΚ στη Ν.Ε.Α. 56 Οργανισμοί - εταιρείες ως Σύμβουλοι Εισαγωγής, ως προβλέπεται στις σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις. Οι Σύμβουλοι Εισαγωγής υποβοηθούν στην υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή νέων εταιρειών, καθώς και μεριμνούν για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών, καθοδηγώντας τις σχετικά, κατά τη διάρκεια που είναι εισηγμένες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ σημειώνει αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια και σήμερα αισίως έχουν εισαχθεί σ’ αυτήν, ίσος περίπου αριθμός εισηγμένων εκδοτών με τον αριθμό των εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ. Οι επιχειρηματίες και άλλοι φορείς της Αγοράς, εκδηλώνουν πλέον έντονο ενδιαφέρον για εισαγωγή των τίτλων τους σε ΠΜΔ.

Η ΝΕΑ του ΧΑΚ, η οποία λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για τις εταιρείες οι οποίες εισάγουν αξίες τους στην αγορά αυτή, παράλληλα με νέες επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται για τους επενδυτές. 

Η εγγραφή σημαντικού αριθμού εταιρειών από το εξωτερικό στην Αγορά αυτή, θεωρείται ως ενθαρρυντική εξέλιξη για ανάπτυξη και καταξίωση της και συνεπώς η προσπάθεια του ΧΑΚ για συνεχή προβολή της σε Κύπρο και εξωτερικό, συνεχίζεται. 

Το ΧΑΚ πιστεύει στις δυνατότητες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΝΕΑΣ για εισαγωγή εταιρειών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η ΝΕΑ, συνιστά μία ιδανική λύση για εταιρείες που επιθυμούν να εισαχθούν σε χρηματιστηριακή αγορά, να αντλήσουν κεφάλαια και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά. Οι χρεώσεις του ΧΑΚ που επιβάλλονται είναι ελκυστικές, οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ταχύτητα, ενώ και οι υποχρεώσεις των εισηγμένων στη ΝΕΑ είναι διαφοροποιημένες, συγκριτικά με αυτές που καθορίζονται στη Ρυθμιζόμενη αγορά. 

Το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για έλκυση περισσότερων εταιρειών και για ενδυνάμωση της Αγοράς αυτής ευρύτερα, ώστε αυτή να καταστεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη Αγορά στην Κύπρο, εφόσον η τάση στο ευρύτερο χρηματιστηριακό πεδίο, τείνει προς την εισαγωγή τίτλων σε ΠΜΔ. 

Παρατίθεται πιο κάτω, εξελεγκτικά, η διαχρονική ανάπτυξη της ΝΕΑΣ Αγοράς σε αριθμούς:

Το 2010 υπήρξαν 6 εγγραφές, το 2011 υπήρξαν 10 εγγραφές, το 2012 υπήρξαν 21 εγγραφές, το 2013 υπήρξαν 20 εγγραφές, το 2014 υπήρξαν 24 εγγραφές, το 2015 υπήρξαν 42 εγγραφές, το 2016 υπήρξαν 61 εγγραφές, το 2017 υπήρξαν 64 εγγραφές, το 2018 υπήρξαν 58 εγγραφές, το 2019 υπήρξαν 65 εγγραφές και το 2020 έχουμε 69 εγγραφές (μέχρι σήμερα).

>>> Όλες οι απόψεις που φιλοξενεί η Brief <<<

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι και η Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ, είναι σε θέση για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες και στρατηγικές επιλογές μεγαλύτερων εταιρειών και θα πρέπει επίσης να αξιοποιείται ανάλογα, στην κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εντατικοποιεί τις πρωτοβουλίες του, για να διευρύνει τις προαναφερόμενες Αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες του προς τους συντελεστές της Αγοράς και το επενδυτικό κοινό. Οι πρωτοβουλίες αυτές, ως περιοδικά ανακοινώνονται, καλύπτουν όχι μόνο τις Αγορές του ΧΑΚ και τη «παραδοσιακή» λειτουργία του, αλλά επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες/ τομείς όπως π.χ. ενδεικτικά στον τομέα της Ενέργειας, όπου συνεχώς το ΧΑΚ προσπαθεί να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες και να διευρύνει το σημαντικό ρόλο του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και εταιρικό περιβάλλον.

*Η Ελίζα Στασοπούλου είναι Λειτουργός Α’ στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ελίζα Στασοπούλου
 
696