ΑΠΟΨΗ: Χρειαζόμαστε κατώτατο μισθό; Πόσα ευρώ θα είναι; 

Τι ισχύει σήμερα στην Κύπρο, τι ισχύει στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ και στα πόσα ευρώ περίπου θα καθοριστεί ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός στην Κύπρο
 

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
Twitter: @tsangarisp

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου δήλωσε την περασμένη Τετάρτη (28/8) ότι «σύντομα θα θεσπιστεί εθνικός κατώτατος μισθός στην Κύπρο». Η Ζέτα είπε συγκεκριμένα: «έχουν γίνει ήδη δύο συναντήσεις με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας(ΔΓΕ), ενώ η Κομισιόν θα μας βοηθήσει στις αναγκαίες μελέτες πριν τον καθορισμό του εθνικού κατώτατου μισθού και αυτός ο καθορισμός εξαρτάται πάντοτε από τις μελέτες και τα αποτελέσματα τους και από την τεχνογνωσία της Κομισιόν και του ΔΓΕ. Τα αναμένουμε μέχρι τέλους του έτους και μόλις υπάρχουν οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης - δηλαδή κάτω του 5%, σήμερα η ανεργία είναι στο 6,5% από 17% το 2013 - πιστεύουμε σύντομα, θα μπορέσουμε να έχουμε εθνικό κατώτατο μισθό».

Χρειάζεται να θεσπίσει όμως η Κύπρος Εθνικό Κατώτατο Μισθό; Πριν εισέλθουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να δούμε δυο συνιστάμενες. Πρώτον, τι ισχύει σήμερα στην Κύπρο και Δεύτερον, τι ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Σήμερα στην Κύπρο ισχύει κατώτατος μισθός αλλά αυτός καλύπτει μόνο συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν καλύπτει δηλαδή ΟΛΑ τα επαγγέλματα και άρα ΔΕΝ υπάρχει Εθνικός Κατώτατος Μισθός. Ο κατώτατος μισθός για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα καθορίζεται μέσω Διατάγματος και σήμερα βρίσκεται σε ισχύ το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012 (του 2012; Οκ!). Με βάση λοιπόν τις πρόνοιες του Διατάγματος αυτού:

Κάθε πωλητής/πωλήτρια, γραφέας, νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός παιδοκόμου, βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός βοηθός και φροντιστής ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €924 ακαθάριστα. (σ.σ. Με λίγα λόγια ο κατώτατος μισθός σε καθαρά λεφτά είναι στα περίπου 780 ευρώ στους πρώτους έξι μήνες και μετά τους έξι μήνες γύρω στα 840 ευρώ καθαρά – υπολογισμένες και οι αποκοπές για το ΓΕΣΥ). 

Κάθε φρουρός ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα.

Κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα.

Τι γίνεται όμως στην ΕΕ; Στην ΕΕ μόνο έξι χώρες κράτη - μέλη ΔΕΝ έχουν Εθνικό Κατώτατο Μισθό. Αυτές είναι οι Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιταλία Αυστρία και η Κύπρος. 

>>> Όλες οι ειδήσεις χρονολογημένες - επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όλες οι υπόλοιπες έχουν καθορισμένο Εθνικό Κατώτατο Μισθό. «Την 1η Ιανουαρίου 2018, οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί διέφεραν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνονταν από, από 261 EUR στη Βουλγαρία σε 1 999 EUR στο Λουξεμβούργο», γράφει η Eurostat στην έκθεσή της για τις κατώτατες αποδοχές, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία για το θέμα μας είναι πως 22 από τα 28 κράτη – μέλη της ΕΕ διαθέτουν Εθνικό Κατώτατο Μισθό. 

Στην Κύπρο αναπτύσσονται δυο σχολές σκέψης ως προς τον καθορισμό Εθνικού Κατώτατου Μισθού. 

Η μια, που τάσσεται κατά, προβάλει κατά κύριο λόγο το επιχείρημα ότι ο καθορισμός Εθνικού Κατώτατου Μισθού «θα περιορίσει την ανάπτυξη και την απασχόληση» και ότι στόχος του Κράτους θα πρέπει να είναι η αύξηση των μισθών μέσω απόδοσης και παραγωγικότητας και όχι ο καθορισμός Κατώτατου Μισθού. 

Αυτό το επιχείρημα βεβαίως δεν ευσταθεί. Διότι, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή ο Κατώτατος Μισθός περιορίζει την ανάπτυξη και την εργοδότηση, τότε για παράδειγμα οι 7 χώρες που βρίσκονται στην «Ομάδα 3» (με τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ οι οποίες είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ιρλανδία) θα είχαν πρόβλημα ανάπτυξης και πρόβλημα ανεργίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Στους δε δείκτες ανεργίας νέων εντός της ΕΕ η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν και τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων. Αυτό σημειώνεται όχι ως επιχείρημα ότι με τον καθορισμό κατώτατου μισθού μειώνεται η ανεργία αλλά ως αντεπιχείρημα στη λογική που θέλει τον καθορισμό κατώτατου μισθού ως παράμετρο αύξησης της ανεργίας. 

Η άλλη σχολή σκέψης που τάσσεται υπέρ επίσης προβάλλει επιχειρήματα, τα οποία αγγίζουν τα όρια της υπερβολής. Δηλαδή, ο καθορισμός του Εθνικού Κατώτατου Μισθού δεν γίνεται και δεν εφαρμόζεται για να εντάξει τους εργαζόμενους αυτόματα σε ένα «άνετο» βιοτικό επίπεδο αλλά για να προστατεύσει τους εργαζόμενους ώστε να βρίσκονται σε ένα «ελάχιστα υποφερτό βιοτικό επίπεδο»

Για παράδειγμα στις χώρες της ΕΕ το ύψος του Ελάχιστου Κατώτατου Μισθού κυμαίνεται από περίπου 30% έως και 50% του μέσου μισθού του κράτους. 

Αν δηλαδή ο Μέσος Μισθός στην Κύπρο είναι γύρω στα 1950ευρώ ακάθαρτα (το τέταρτο τρίμηνο του 2018 βρισκόταν στα €1.949) συνεπάγεται πως αν υπολογιστεί με το ελάχιστο αναλογικό ποσοστό που ισχύει σε κάποιες χώρες της ΕΕ που είναι το 30% σημαίνει πως ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός θα καθοριστεί στα περίπου 585ευρώ και αν υπολογιστεί με το υψηλότερο αναλογικό ποσοστό (50%) ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 975ευρώ ακάθαρτα μηνιαίως. 

Ωστόσο επειδή ήδη ισχύει για κάποια επαγγέλματα ο Κατώτατος Μισθός και είναι καθορισμένος στα 870ευρώ, ήτοι 44% του μέσου μισθού, και στα 924 ευρώ (47% του μέσου μισθού) μετά από 6μηνη εργασία, τα περιθώρια αλλαγών στον καθορισμό του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι περιορισμένα. 

Δηλαδή ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός δεν θα μπορεί να είναι λιγότερος από τα 870ευρώ που ισχύει σήμερα αλλά ούτε και περισσότερα των 975ευρώ που είναι το 50% του μέσου μισθού στην Κύπρο.

>>> Αρθρογραφία Brief <<< 

Όπως και να έχει, ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός πρέπει να εφαρμοστεί και είναι επιβεβλημένο να εφαρμοστεί

Ως γενικότερη Αρχή η Στήλη τάσσεται κατά των καθορισμών μισθών και επιδομάτων διότι είναι άλλοι παράγοντες που τα καθορίζουν αυτά, όπως η προσφορά και η ζήτηση, η ικανότητα, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός κτλ. Και ακριβώς εδώ έγκειται και το κομβικό σημείο με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, για τον οποίο κάποιος ενδεχομένως να υποστηρίξει ότι έρχεται σε σύγκρουση με την πιο πάνω γενικότερη αρχή, την οποία η Στήλη θεωρεί ορθή. 

Και το σημείο είναι πως, όπως γράψαμε και πιο πάνω, ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός δεν εφαρμόζεται για να ρυθμίσει καθολικά την αγορά μισθών αλλά για να λειτουργήσει ως δικλίδα ασφαλείας υπέρ των εργαζομένων και υπέρ της Κοινωνίας ευρύτερα αφού δεν θα υπάρχει εργαζόμενος, ο οποίος θα αμείβεται λιγότερα απ’ ότι προνοείται με τον Κατώτατο Μισθό, τουτέστιν να λαμβάνει τα ελάχιστα εισοδήματα για να βρίσκονται σε ένα «ελάχιστα υποφερτό βιοτικό επίπεδο». Πρόκειται δηλαδή για μια ρύθμιση ως προς τον χαμηλότερο μισθό και όχι της αγοράς μισθών ευρύτερα.

Ας ελπίσουμε ότι η ανεργία θα μειωθεί ακόμη περισσότερο (με στοιχεία Ιουνίου 2019 βρίσκεται στο 6.5%) και θα βρεθούμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης (δηλαδή με ανεργία μικρότερη του 3.5% - 4%) και θα εφαρμοστεί και ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός. Αν και πρόκειται περισσότερο για μια Σοσιαλιστική Πολιτική, ας την εφαρμόσει μια έστω και κατ' όνομα φιλελεύθερη Κυβέρνηση. Το οφείλει στον κόσμο...    

Παναγιώτης Τσαγγάρης
 
195
Thumbnail

Αν η Άγκυρα θέλει άτυπη Διάσκεψη, τότε γιατί όχι μια τυπική και επίσημη Διάσκεψη στην οποία να ξεκαθαριστούν τα πάντα συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσο η Τουρκία είναι έτοιμη να μην έχει εγγυήσεις και στρατό στην επανενωμένη Κύπρο… Τολμά η Άγκυρα; Ας την δοκιμάσει ο Νίκος Αναστασιάδης

ad1mobile


ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
Twitter: @tsangarisp

Αρκετός ντόρος και «ττόζι» προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επισκέφτηκε τα κατεχόμενα από τις 8 Σεπτεμβρίου και αναχώρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019. Τόσος ντόρος και τόση θολούρα που αμφιβάλλω αν εντοπίστηκαν τα κύρια σημεία των (πολλών) δηλώσεων του που προέβαινε ο Τσαβούσογλου σε κάθε περιοχή των κατεχομένων που επισκεπτόταν αλλά και μετ’ έπειτα ενώ βρισκόταν στην Τουρκία. 

Πολλά τα σημεία, πολλές οι λέξεις, πολλές οι αναφορές. Αλλά ποια ήταν τα κυριότερα και τα ουσιαστικότερα απ’ όσα είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ; 

Ουσιαστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μας είπε τέσσερα πράματα: 

Πρώτον. Ότι οι Όροι Αναφοράς πρέπει να συμφωνηθούν σε μια 5μερή Διάσκεψη, στην οποία η κάθε πλευρά να ξεκαθαρίσει και τι θέλει. 

Στις 8/9/19 ο Μ. Τσαβούσογλου μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων εκ Τουρκίας – εποίκων – από χωριά της Καρπασίας, στην Γιαλούσα, είπε επί τούτου: «Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα τύχει διαπραγμάτευσης». 

Στις 9/9/19 κατά την Κοινή Διάσκεψη με τον Μ. Ακκιντζί δήλωσε: «Η άποψη ‘να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και βλέπουμε’ δεν είναι αποδεκτή, συνέχισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, «το δοκιμάσαμε αυτό για 50 χρόνια και δεν πέτυχε». Πρόσθεσε δε πως «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ειδήμονας στο να λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά άτομα». Γι’ αυτό, συνέχισε, «σε μια πενταμερή άτυπη συνάντηση είπαμε, να ξεκαθαριστούν αυτά. Το τί θα διαπραγματευτούμε να το αποφασίσουμε μαζί. Αφού ξεκαθαρίσει αυτό, όπως έχει πει και ο κ. Ακιντζί, τότε μπορεί να υπάρξει λεπτομερής σαφήνεια του εγγράφου για τους όρους αναφοράς. Δηλαδή, να δούμε ξεκάθαρα τί διαπραγματευόμαστε και μετά μαζί να ξεκαθαρίσουμε με λεπτομέρεια το έγγραφο των όρων αναφοράς. Και μετά θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Χωρίς το έγγραφο των όρων αναφοράς Τουρκία και τ/κ πλευρά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Στις 10/9/19  κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου Τσαβούσογλου με τον ομόλογό του του Μαυροβουνίου στην Άγκυρα επανήλθε στο θέμα και είπε: «Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης πρώτα είπε για λύση δύο κρατών, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους Ε/Κ και στην Ελλάδα και στον Ακιντζί το είπε. Μετά είπε συνομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία, αποκεντρωμένη. Διαφορετικές ιδέες συνεχώς», ανέφερε. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι «εμείς τότε είπαμε στα Ηνωμένα Έθνη να συναντηθούν οι πέντε, δηλαδή οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και οι δύο πλευρές στο νησί, και να πουν όλοι τί θέλουν. Μετά που θα καθοριστεί αυτό, να διαμορφώσουμε μαζί αυτό το έγγραφο αναφοράς. Επειδή αν κοιτάξουμε την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το έγγραφο αναφοράς διαμορφώνεται από όλες τις πλευρές. Αυτό που λέμε είναι να πάμε σε μια διαπραγμάτευση που να είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα, το έγγραφο πλαισίου αναφοράς να είναι πολύ ξεκάθαρο».


Δεύτερον. Ότι η Τουρκία και οι Τ/κ δεν πρόκειται να παρακαθίσουν σε διαπραγματεύσεις ως συνέχιση των συνομιλιών απ’ εκεί που έμειναν στο Crans Montana και επιπλέον δεν πρόκειται να συνομιλήσουν εάν η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδεχθεί ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ την πολιτική ισότητα και την εκ περιτροπής προεδρία. 

Ο Μ. Τσαβούσογλου αναφέρθηκε τέσσερεις φορές σε αυτό. Στις 8/9/19 μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων εκ Τουρκίας – εποίκων – από χωριά της Καρπασίας, στην Γιαλούσα, είπε: «Δεν είναι εφικτό να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα» και πρόσθεσε «για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων, η πολιτική ισότητα, η εκ περιτροπής προεδρία, υπάρχουν; Υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που θα διαφυλάττουν τα δικαιώματα των Τ/κ; Να ξεκαθαρίσουν αυτά και θ’ αρχίσουμε μια διαδικασία όπου μια διαπραγμάτευση θα είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα».

Κατά την Κοινή Διάσκεψη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στις 9/9/19, ο τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «η ουσία του πράγματος είναι η ε/κ πλευρά να αποδεχθεί την πολιτική ισότητα, με όλα τα στοιχεία που εμπεριέχει, εκ των προτέρων». Ενώ πρόσθεσε: «Εάν η ε/κ πλευρά θέλει να διαμοιραστεί με την τ/κ πλευρά την εξουσία και την ευμάρεια, στη βάση της πολιτικής ισότητας, αυτό πρώτα συμφωνείται στην βάση αρχών και μετά αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Εάν λες ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, τότε αυτό που προσπαθείς να κάνεις δεν είναι ένας συνεταιρισμός στη βάση της πολιτικής ισότητας, αλλά στη βάση της κυριαρχικής ισότητας».

Στις 10/9/19, ο τούρκος υπεξ επανήλθε επί του συγκεκριμένου (κατά την Συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό του του Μαυροβουνίου στην Άγκυρα), και είπε: «Για μας και για τους Τ/Κ υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η πολιτική ισότητα, η αποτελεσματική συμμετοχή, η εκ περιτροπής προεδρία. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν από προηγουμένως με ένα ξεκάθαρο τρόπο και να είναι εκτός διαπραγμάτευσης».

>>> Όλες οι ειδήσεις χρονολογημένες - επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τρίτον. Ότι δεν πρέπει να διανοείται κανείς ότι μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς τουρκικές εγγυήσεις. 

Με το που κατέφθασε στα κατεχόμενα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ στις 8/9/19 μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων εκ Τουρκίας – εποίκων – από χωριά της Καρπασίας, στην Γιαλούσα, είπε ως προς το θέμα των εγγυήσεων: «η τουρκική πλευρά είναι υπέρ μιας λύσης που θα διασφαλίζει την πολιτική ισότητα της τ/κ πλευράς και τα άλλα της δικαιώματα, αλλά μια λύση με μηδέν ασφάλεια και μηδέν εγγυήσεις δεν μπορεί να είναι ούτε στην φαντασία»… 

Και ξεκαθαρίζει πως εννοεί τις Τουρκικές Εγγυήσεις, λέγοντας «υπάρχει ανάγκη για τις εγγυήσεις και την ασφάλεια της Τουρκίας τώρα πιο πολύ από ποτέ» και προχωρά για να προειδοποιήσει Τουρκοκύπριους που τάσσονται κατά της συνέχισης των Εγγυήσεων λέγοντας, «και εάν κάποιος λέει ότι οι εγγυήσεις και η ασφάλεια είναι μόδα που πέρασε, να ξέρουν ότι είναι απερίσκεπτοι και προδότες, είναι λυπηρό να βλέπουμε τέτοια άτομα».


Τέταρτον. Ότι θα αξιοποιηθεί η κατεχόμενη Αμμόχωστος και η περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. 

Ο Τσαβούσογλου στις 8/9/19 (μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων εκ Τουρκίας – εποίκων – από χωριά της Καρπασίας, στην Γιαλούσα) ανακοίνωσε το άνοιγμα «προξενείου» στην Αμμόχωστο, λέγοντας πως αυτό γίνεται με εντολή του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «για να μην πηγαίνουν οι Τούρκοι πολίτες της περιοχής της Καρπασίας στην Λευκωσία για την διεκπεραίωση προξενικών υποθέσεων.. Έχει καθορισθεί και το μέρος», είπε χωρίς να το ανακοινώσει, ενώ ανέφερε ότι «πρόξενος» θα είναι ο Κασίμ Καμπάν. «Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη της περιοχής της Καρπασίας», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη του στο CNN Turk (προγραμματισμένη για μετάδοση Σάββατο (14/9) βράδυ) και αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στις 12/9/19, ο Τούρκος ΥΠΕΞ για το θέμα των Βαρωσίων δήλωσε πως «γίνονται προετοιμασίες για το άνοιγμα των Βαρωσίων».

>>> Αρθρογραφία Brief <<< 

Λοιπόν. Αυτά τα τέσσερα πράματα μας είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Συνοπτικά: 
1/ Πρώτα άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μετά Όροι Αναφοράς, 
2/ Όχι συνέχιση των συνομιλιών απ’ εκεί που έμειναν στο Crans Montana και εκ των προτέρων αποδοχή πολιτικής ισότητας και εκ περιτροπής προεδρίας θέματα τα οποία θα θεωρούνται συμφωνημένα και θα είναι εκτός διαπραγματεύσεων, 
3/ Δεν νοείται λύση χωρίς την συνέχιση των Τουρκικών Εγγυήσεων στην επανενωμένη Κύπρο και 
4/ Προχωρούν σε ανάπτυξη της περιοχής των Βαρωσίων. 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει σε ένα σημείο δίκαιο. Ότι όντως επιβάλλεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και όντως μια Διάσκεψη θα βοηθούσε

Αλλά γιατί άτυπη; Γιατί όχι τυπική και επίσημη; 

Και γιατί να ξεκαθαρίσει μόνο η βάση; Να ξεκαθαρίσουν όλα όσα εκκρεμούν. 

Να πάμε στη Διάσκεψη και να ξεκαθαρίσει και η Βάση και να ξεκαθαρίσει και η Άγκυρα αν επιμένει ή όχι σε Τουρκικές Εγγυήσεις μετά τη λύση. Να ξεκαθαρίσει και η πλευρά μας ότι αποδέχεται την πολιτική ισότητα και την εκ περιτροπής. 

Και αν ξεκαθαρίσουν αυτά και συμφωνηθούν αυτά και μείνουν εκτός της διαπραγμάτευσης για τις τελικές λεπτομέρειες σε άλλα θέματα τότε να ορίσουν νέα Διάσκεψη σε 30 μέρες και να υπογραφεί η λύση.

ad2mobile

Τολμά η Άγκυρα να πάμε σε μια Διάσκεψη αυτού του τύπου και με αυτή την ατζέντα;

Ας την δοκιμάσει ο Νίκος Αναστασιάδης… 

article 1