ΑΠΟΨΗ: Η καινοτομία στις προτεραιότητες της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Νέες προοπτικές, αλλά και ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων

Της Δήμητρας Καλογήρου*

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί ένα έντονα διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με νέες ευκαιρίες και προοπτικές, αλλά και προκλήσεις και κινδύνους, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις εποπτικές Αρχές. Ανταποκρινόμενη στην αποστολή της για συνεχή ανάπτυξη αλλά και αποτελεσματική εποπτεία της κυπριακής κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) στηρίζει ενεργά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα υποδομής τα οποία έχουν ως βάση τους τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, ταυτόχρονα, όμως, ενημερώνεται συνεχώς, παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεμβαίνει, όπου κρίνει σκόπιμο, για την προστασία των επενδυτών. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ΕΚΚ ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων η δημιουργία, τον Σεπτέμβριο του 2018, του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub). Στόχος του Κόμβου είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και των χρήσεων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και της κανονιστικής τεχνολογίας (RegTech), όπως blockchain, εικονικά νομίσματα, Crypto Exchanges και DLT. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν οι μελλοντικές απαιτήσεις για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και εποπτικές προτεραιότητες και να διασφαλιστεί ότι η προστασία των επενδυτών δεν υπονομεύεται. 

Μέσα από τον Κόμβο Καινοτομίας, η ΕΚΚ επιδιώκει να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχουν αλλά και τα οφέλη που προσφέρουν τα καινοτόμα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT), κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός πληροφορημένου κανονιστικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, ο Κόμβος Καινοτομίας παρέχει τη δυνατότητα σε εποπτευόμενες και μη οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στην ΕΚΚ για να υποβοηθούνται στην πληρέστερη κατανόηση της εφαρμογής των ρυθμιστικών απαιτήσεων. Η ΕΚΚ δημιούργησε ειδική Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από τεχνοκράτες που εργάζονται σε διάφορα τμήματα της Επιτροπής, στην οποία μπορούν να αποταθούν καινοτόμες επιχειρήσεις για καθοδήγηση. Όλες οι πληροφορίες και τα ειδικά έντυπα επικοινωνίας είναι αναρτημένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ www.cysec.gov.cy. 

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 21 εταιρείες από Κύπρο και εξωτερικό. Κάποιες από αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της εποπτικής τεχνολογίας Regtech, άλλες στον τομέα των ICOs, ενώ ορισμένες θέλουν να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν κατά πόσο αυτά θεωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα.   

H ΕΚΚ συμμετέχει επίσης στην Ad-hoc Επιτροπή που δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική σε σχέση με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT).  

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

 

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί και λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με απώτερο στόχο την οριστικοποίηση και υιοθέτηση ομοιόμορφης ρύθμισης της διασυνοριακής μικροχρηματοδότησης (crowdfunding).  Μέσω του κανονισμού που θα οριστικοποιηθεί θα ρυθμίζονται τόσο η δανειακή όσο και η επενδυτική μικροχρηματοδότηση σε νεοσύστατες εταιρείες, για να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θεωρεί ότι η ορθή και υπεύθυνη αξιοποίηση των διαφόρων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, καινοτομιών και εφαρμογών, αποτελεί  προϋπόθεση για διατήρηση της δυναμικής και της αξιοπιστίας της Κύπρου στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, τόσο στη διάρκεια του 2019 όσο και τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως και να εργάζεται εντατικά στη βάση πάντα του στρατηγικού της σχεδιασμού και των επιδιώξεών της.  

*Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Δήμητρα Καλογήρου
 
824