ΑΠΟΨΗ: Η Κύπρος επιβάλλεται να απεξαρτηθεί από τα διαβατήρια 

Αν είναι κάτι που έχουμε μάθει από την κρίση είναι πως πρέπει στην κατάλληλη στιγμή να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ
@acostouris

Μία είναι η σημαντικότερη αλλαγή, σε σχέση με το σχέδιο πολιτογραφήσεων έναντι επένδυσης και δείχνει -ουσιαστικά- τη συνετή κατεύθυνση που μπορεί να πάρεΙ η Κύπρος σε σχέση με το θέμα και υπό το βάρος αρνητικής κριτικής στο εξωτερικό. 

Η εν λόγω αλλαγή έχει να κάνει με το όριο που έχει τεθεί -ήδη από πέρσι αλλά φέτος θα τύχει εφαρμογής σε μια ολόκληρη χρονιά- στο ετήσιο όριο διαβατηρίων που μπορεί η Κύπρος να χορηγήσει. Το όριο των 700 διαβατηρίων αν και είναι κοντά στους αριθμούς διαβατηρίων που ήδη η Δημοκρατία παραχωρεί, αποτελεί μια καλή αρχή προκειμένου η χώρα να αρχίσει να περιορίζει την έκθεσή της σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για ευρύτερους πολιτικούς και λόγους που αφορούν στο όνομα της Κύπρου ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού και κέντρου παροχής υπηρεσιών. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Παρά την πρόσφατη εφαρμογή και την εξαγγελία νέων μέτρων -προς τη σωστή, πιστεύω κατεύθυνση- που θέτουν υπό πιο αυστηρό πλαίσιο τις διαδικασίες, τους ελέγχους και τους περιορισμούς, δύο σημαντικές κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή απεξάρτησης της οικονομίας από το σχέδιο πολιτογράφησης έναντι επένδυσης.

Οι πιέσεις από διεθνείς εταίρους, παρατηρητές και ΜΜΕ είναι διαρκείς και μάλιστα σε μια περίοδο που η οικονομική ανάπτυξη τρέχει με ικανοποιητικό ρυθμό και που ήδη έχουν γίνει πολλά και σε σχέση με τα θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Οι δύο κινήσεις, οι οποίες με λογική και συνετή διαχείριση, μπορούν να δώσουν διέξοδο στην Κύπρο και απαντήσεις σε αρνητική κριτική που δέχεται εκτός συνόρων είναι: 
Σταδιακή μείωση του ετήσιου, ανώτατου ορίου χορήγησης διαβατηρίων, σε σημείο που τόσο ο απόλυτος αριθμός υπηκοοτήτων, όσο και τα έσοδα να μην είναι σε βαθμό που να δικαιολογούν κριτική, αλλά και να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. 

Σταδιακή αύξηση του απαιτούμενου ποσού επένδυσης στα πλαίσια του σχεδίου. Το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό με το προηγούμενο δύναται να δώσει απάντηση στο ισχυρότερο, αρνητικό επιχείρημα που αφορά την Κύπρο, αυτού δηλαδή που λέει ότι: «η Κύπρος πουλά διαβατήρια».

Εάν, για παράδειγμα, σε τρία χρόνια το ανώτατο όριο περιοριστεί στο μισό και αντίστοιχα το ποσό της επένδυσης πολλαπλασιαστεί τότε η Κύπρος έχει να κερδίσει πολλά. Σημαντικότερα εξ αυτών θεωρώ πως είναι: 

Προσέλκυση μικρότερου αριθμού, αλλά μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας επενδυτών στην Κύπρο.

Πειστικές απαντήσεις ότι όντως το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με κάπως πιο χαλαρά κριτήρια, δεδομένα και διαδικασίες σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η χώρα χρειαζόταν άμεσες λύσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθει των μεγάλων προκλήσεων και οικονομικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν το 2013. 

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Αποσύνδεση ή περιορισμός της εξάρτησης εταιρειών ή ευρύτερα του κλάδου ανάπτυξης γης από τη συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική. Ήδη οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται είναι σημαντικές, ενώ παράλληλα δημιουργείται και κίνδυνος στον εν λόγω τομέα που στηρίζεται -σε μεγάλο βαθμό- στην εν λόγω αγορά. 

Περιορισμός των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ίδια την οικονομία, αφού οι συστάσεις από διεθνείς παρατηρητές και εταίρους της χώρας ενέχουν και το στοιχείο των ευρύτερων μηνυμάτων υπό το πρίσμα διεθνών, γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, ισορροπιών και παραμέτρων. 

Αν είναι κάτι που έχουμε μάθει από την κρίση είναι πως πρέπει στην κατάλληλη στιγμή να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις, προκειμένου να μην φτάσουμε ξανά στο σημείο των μηδενικών χρονικών και οικονομικών ορίων. Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έναντι επένδυσης έχει διαγράψει μια σημαντική και με κυρίως θετικά αποτελέσματα για τη χώρα. Ο χρόνος έχει ωριμάσει, ούτως ώστε η εξάρτηση της χώρας από το εν λόγω σχέδιο να αρχίσει να περιορίζεται μέχρι να φτάσει στο σημείο της μη εξάρτησης. 

Αντρέας Κωστουρής
 
752