ΑΠΟΨΗ: Η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αυτή η βδομάδα είδε την αναβολή των δημοτικών εκλογών να γίνονται γεγονός

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΗΒΗ ΛΑΜΠΡΟΥ*

Αναβολή για  να μην πούμε ακύρωση έχουν πάρει και οι οποίες αποφάσεις για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η σημαντικότητα της τοπικής  διακυβέρνησης αυξομειώνεται ανάλογα με τη σχέση που έχει με την κεντρική εξουσία. Αν η τοπική διακυβέρνηση ενσωματώνει την αποκέντρωση τότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύστημα που επιτρέπει στους πολίτες να διαχειρίζονται τις δικές τους τοπικές υποθέσεις. Η αποκέντρωση θεωρείται ως ένας τρόπος για να γίνει κυβέρνηση και περισσότερο  αποτελεσματική και προωθητική δημοκρατική πρακτική. Θα πρέπει συνεπώς να βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών και στόχων ως προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία της. Οι αποτελεσματικές τοπικές εξουσίες παρέχουν βελτιωμένες συνθήκες και ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους.

>> Όλες οι απόψεις που φιλοξενεί η Brief <<<

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής και κεντρικής κυβέρνησης. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και εύκολα αναγνωρίσιμη οριοθέτηση ευθυνών αλλά και λογοδοσίας. Κάθε τοπική διακυβέρνηση χρειάζεται μια οικονομική, γεωγραφική και δημογραφική βάση όπου μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα και να αναλάβει ευθύνες. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική εξουσία πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό από  φόρους  και κονδύλια της κεντρικής εξουσία ώστε να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες. 

Η λογική της αποκέντρωσης έχει να κάνει με τις έννοιες τις αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας  της διοίκησης αλλά και με την εξοικονόμηση πόρων και εν τέλει και με ένα πιο λειτουργικό κράτος.  Η Κύπρος παλεύει τουλάχιστον μια δεκαετία να εφαρμόσει μια καθ’ ομολογία μεγάλη  μεταρρύθμιση, ενώ υπάρχει μια δέσμευση πως μεχρι το 2024 αυτή η μεταρρύθμιση θα ναι η νομοθετικά κατοχυρωμένη πραγματικότητα
Μεταξύ άλλων – αντιγράφω από την Ένωση δήμων-  οι πυλώνες αυτής της αναδιαμόρφωσης είναι και οι πιο κάτω:

>> Όλες οι απόψεις που φιλοξενεί η Brief <<<

Οι νέοι Δήμοι θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Οι νέοι Δήμοι θα είναι οικονομικά ανεξάρτητοι από το Κεντρικό Κράτος. Δεν θα ασκείται πλέον έλεγχος σκοπιμότηας αλλά  έλεγχος νομιμότητας.

Οι νέοι Δήμοι θα είναι διοικητικά αυτοτελείς από το Κεντρικό Κράτος, ώστε να μπορούν να ασκούν πραγματική πολιτική στην τοπική κοινωνία.

Μια ισχυρή, ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές αλλά και να εισαγάγει καινούρια , διαφορετικά στοιχεία. παρακάμπτοντας τα  γραφειοκρατικά και όχι μόνον προβλήματα μιας κεντρικής εξουσίας. Μπορεί να εστιάσει ξεκάθαρα στα τοπικά θέματα και να προσφέρει στους πολίτες -πελάτες πια, λύσεις και άλλες ποιότητες. Μπορεί, αλλά θέλει;

*Η Ήβη Λάμπρου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick.
 

 
779