ΑΠΟΨΗ: Μεγάλα έργα υποδομής και ξένες επενδύσεις 

Η κυπριακή οικονομία χρειάζεται έργα που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητά της

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ

Πέραν του τουρισμού και της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών η κυπριακή οικονομία χρειάζεται έργα που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητά της, θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και θα καταστήσουν πιο οικονομικές τις επιλογές τους, αφήνοντας έτσι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά περισσότερα χρήματα για επενδύσεις ή σημαντικές αγορές. 

Το έγραψα ξανά ότι σημαντικά έργα υποδομής πρέπει να προχωρήσουν για να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Αυτά αφορούν από σημαντικές αναβαθμίσεις στο οδικό δίκτυο, μέχρι τη δημιουργία ή διεύρυνση υποδομών για παραγωγή ενέργειες, για γρηγορότερο ίντερνετ ή αναβάθμιση κτηρίων για τους εργαζόμενους, τους μαθητές ή τους ασθενείς. 

Ταυτόχρονα, η χώρα οφείλει να βρει τους τρόπους που θα καταστήσουν αξιόπιστο, αποτελεσματικό, διαφανές και ελκυστικό το περιβάλλον για ξένες επενδύσεις που θα δώσουν ώθηση τόσο στα επιμέρους κομμάτια που αναφέρονται πιο πάνω αλλά και θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα δημιουργώντας θέσεις εργασίας και υποδομές που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τον τόπο. 

Οι ευκαιριακές, επιφανειακές και κοντόφθαλμες προσεγγίσεις μας οδήγησαν πολλές φορές σε περιπέτειες και μάλιστα μεγάλες. Οι οικονομικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2013 απλώνονται μέχρι σήμερα, οκτώ και πλέον χρόνια μετά, ταλαιπωρώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σήμερα, σε πολλά επίπεδα πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα και πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Είναι για τον ίδιο λόγο που πιστεύω ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ωθήσει πολλά δεδομένα προς τα εμπρός, τόσο σε επίπεδο υποδομών και έργων όσο σε επίπεδο προσέγγισης και προσανατολισμού με έμφαση στην ψηφιοποίηση και την πράσινη ανάπτυξη.

Συνεπώς στο τρίπτυχο στο οποίο πρέπει πλέον να επικεντρωθεί η πολιτεία είναι: προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, παροχή κινήτρων (φορολογικά, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, για διεύρυνση της χρήσης των συγκοινωνιών, για δημιουργία υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων) και επενδύσεις σε σημαντικά έργα υποδομής από το ίδιο το κράτος. Για παράδειγμα το κυκλοφοριακό στη Λευκωσία, αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για τους χρήστες του οδικού της δικτύου για το οποίο απαιτείται η συνδυαστική εφαρμογή μέτρων, άμεσων και μεσοπρόθεσμων, τόσο με έργα υποδομής όσο και με αποφάσεις πολιτικής. 

Με αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, η Κύπρος υστερεί και συνεπώς οφείλει να σχεδιάσει το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίας. Ναι στη βάση της παροχής υπηρεσιών αλλά και με διευρυμένους ορίζοντες έναντι αυτών που θέλει να κάνει και βεβαίως των τρόπων με τους οποίους θα επιλέξει να εισέλθει σε μια νέα εποχή, η οποία δίχως άλλη συζήτηση πρέπει να είναι πιο διαφανής, πιο πράσινη, πιο παραγωγική και τεχνολογικά προηγμένη. 
 

Ανδρέας Κωστουρής
 
779