ΑΠΟΨΗ: Οι ενεργειακοί στόχοι της Κύπρου στα πλαίσια της ΕΕ

Χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη σημασία και το βήμα στους εμπειρογνώμονες για κάθε ενεργειακό θέμα

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ*


Για το ριζικό μετασχηματισμό της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου χρειάζεται η κατάρτιση ενεργειακών στόχων για την περιβαλλοντική, κοινωνική και παραγωγική μεταρρύθμιση οι οποίοι θα στηρίζονται στις πιο κάτω αρχές:

 • Την εκπόνηση ενεργειακού σχεδίου προσαρμογής της Κύπρου, στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, για τη διασφάλιση του διασυνδετικού διασυνοριακού οφέλους με τη σύνδεση στα ευρωπαϊκά δίκτυα, την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους.
 • Τη διαμόρφωση των απαραιτήτων όρων ένταξης και αποθήκευσης, των υψηλής στοχαστικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μελλοντική παραγωγή και διάθεση ενέργειας με δραστικά μειωμένες τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και άλλων αέριων ρύπων.
 • Τη προώθηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις πόλεις και στους αυτοκινητόδρομους, την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο ηλεκτρικό σύστημα με την ανάπτυξη ευέλικτων διατιμήσεων και προτύπων και την προώθηση μηχανισμών αποθήκευσης ενέργειας.
 • Τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, που όμως θα συνεχίζουν για πολλές δεκαετίες να είναι απαραίτητα σε πολλαπλές εφαρμογές, για την κάλυψη των πολύμορφων ανθρώπινων αναγκών και των μεταφορών.
 • Την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας με δραστικό περιορισμό των ανθρακούχων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη μεγέθυνση της ενεργειακής απόδοσης με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, στο κτηριακό απόθεμα, στις μεταφορές, στις ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα, στη θέρμανση και ψύξη.
 • Τον εκσυγχρονισμό, όλων των επιχειρήσεων ενέργειας ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
 • Την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και των γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της, για την προμήθεια και παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανάδειξή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Κύπρου με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Τη διασφάλιση της προμήθειας ενεργειακών καυσίμων από διαφορετικές πήγες, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τις αξιόπιστες έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους με ορούς αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας.
 • Την επεξεργασία μιας δημοκρατικής και κοινωνικά αποδεκτής ενεργειακής στρατηγικής, που θα συναρθρώνει αρμονικά στον ενεργειακό τομέα τη δημόσια, την κοινωνική και την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα προς μια οριζόντια, αποκεντρωμένη και συμμετοχική ενεργειακή βάση, αναπτυγμένη σε εθνικό, τοπικό ακόμη και κτιριακό επίπεδο, με ισότιμη κατανομή των ενεργειακών πόρων, με πρόσβαση όλων στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας με προσιτές τιμές, με τη συμμετοχή και των καταναλωτών στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσω των έξυπνων δικτύων και μετρητών, με τη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που οξύνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανθρώπινης και ενεργειακά αποδοτικής ανάπτυξης.
 • Την προσπάθεια συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού μοντέλου της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, εναρμονισμένου με την εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, ικανού να επηρεάσει και τις ενεργειακές εξελίξεις στην ΕΕ, προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών, της αειφόρας ανάπτυξης, της μείωσης των θερμοκηπιακών αερίων στο ενεργειακό μίγμα και της προστασίας του κλίματος.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Υιοθετώντας τις πιο πάνω αρχές η χώρα μας θα μπορέσει να προωθήσει τους εθνικούς ενεργειακούς της στόχους προς όφελος των πολιτών της στο έντονα ανταγωνιστικό́ περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ. Για αυτό χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη σημασία και το βήμα στους εμπειρογνώμονες για κάθε ενεργειακό θέμα.

Οι πολιτικές που θα αναπτύσσονται θα τυγχάνουν διαβούλευσης και αποδοχής από την Πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνούνται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ενεργειακών πολιτικών ανεξάρτητα με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες διακομματικές ενεργειακές συμφωνίες θα επιτυγχάνεται η συνέχεια στη μακροπρόθεσμη, πέραν του 2050, ενεργειακή στρατηγική που θα χαραχθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

*Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
 
152
Thumbnail

Δεν θα συμβιβαστούμε με μια λογική περί πολιτισμού που τον αντιμετωπίζει ως κάτι που ανήκει σε λίγους. Που τον περιορίζει σε αποθήκες, αρχειοφυλάκια και στασιμότητα. Η λογική του κατεστημένου μέσα από το οποίο οι πιο «προχωρημένοι» αποτελούσαν την εξαίρεση, δεν ταιριάζει στην εποχή μας

ad1mobile


Του Μιχάλη Περσιάνη*
Όταν το τέλος του 2014 η Τράπεζα Κύπρου άλλαξε διεύθυνση, μια από τις κινήσεις που άρχισαν να γίνονται, ήταν και ο ορθολογισμός των δύο πολιτιστικών ιδρυμάτων, (Κύπρου και Λαϊκής), τα οποία είχαν πλέον συνενωθεί. Η διαδικασία άρχισε με την διερεύνηση των δεδομένων που παραλήφθηκαν από την νέα διεύθυνση.

Η εικόνα ήταν μάλλον καταθλιπτική για δύο λόγους.

Πρώτο, η ποιότητα των διευθυντικών πρακτικών δεν ήταν στα απαιτούμενα επίπεδα.

Δεύτερο, ήταν ένα σύστημα ημετέρων προς ημετέρους, με ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις από άτομα με μεράκι. Ορισμένοι συνεχίζουν ένα εξαίρετο έργο από άλλους ρόλους και συχνά με προσωπικό κόστος.

Το έργο απευθυνόταν σε ένα στενό ακροατήριο, αυτοαναφορικό, ομφαλοσκοπικό και αναχρονιστικό. Η λογική που επικρατούσε ήταν πως δεν αξίζει στην υπόλοιπη κοινωνία να έχει πρόσβαση στο έργο που γίνεται, αφού «οι πολλοί» δεν αξίζουν τέτοιας ευκαιρίας.

Αυτές οι καταστάσεις βρήκαν τέλος.

Όσον αφορά στις εκδόσεις, υπήρχαν τότε 537 τίτλοι και 237 χιλιάδες αντίτυπα στις αποθήκες. Κλειστά, αδιάθετα, εγκλωβισμένα, φυλαγμένα σε συνθήκες πολύ χειρότερες από τις σημερινές.

>>> Όλες οι ειδήσεις χρονολογημένες - επιλεγμένο περιεχόμενο <<< 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε είναι πως ο πολιτισμός δεν είναι για τους λίγους.

Δεν είναι προνόμιο μιας αστικής ελίτ που αποκλείει τους άλλους με την πρόφαση μιας δήθεν υψηλής ποιότητας.

Οι εκδόσεις διατέθηκαν, διατίθενται και θα διατίθενται. Επίσης ψηφιοποιούνται για τον απλούστατο λόγο πως βρισκόμαστε στο 2019 αλλά και για να ενισχυθεί η περεταίρω διάχυσή τους στην κοινωνία.

Χιλιάδες αντίτυπα διατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας για να παραχωρηθούν σε σχολεία. Άλλα τόσα παραχωρήθηκαν στην Αρχιεπισκοπή για τις κατά τόπους βιβλιοθήκες της αλλά και στις τοπικές αρχές και κοινότητες για ενίσχυση της δικής τους προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Έγιναν παζαράκια με πολύ υψηλές εκπτώσεις και μαζικές αγορές από το κοινό.

Το επόμενο βήμα είναι η διάθεση σε νοικοκυριά σε συνδυασμό και με την ψηφιοποίηση τους. Αυτό θα συνεχιστεί.

>>> Ειδήσεις από Bloomberg <<<

Η λογική πως τα βιβλία πρέπει να κοσμούν αποθήκες, έστω και πολύ καλύτερες από το χάλι που παραλάβαμε, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Τα βιβλία ανήκουν στις βιβλιοθήκες. Σχολείων, κοινοτήτων, εκκλησιών και σπιτιών. Και στα tablet. (Όπως το Read)

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις συλλογές, όπου η πρόοδος ήταν και είναι πολύ πιο αργή, λόγω και ζητημάτων ασφάλειας, καταγραφής, προστασίας των αντικειμένων και γενικότερων διαδικασιών. Κι αυτό, όμως, γίνεται, όπως προχωρεί (πιο αργά από ό,τι θα επιθυμούσαμε) και η ψηφιοποίησή τους.

Πάνω από όλα, δεν θα συμβιβαστούμε με μια λογική περί πολιτισμού που τον αντιμετωπίζει ως κάτι που ανήκει σε λίγους. Που τον περιορίζει σε αποθήκες, αρχειοφυλάκια και στασιμότητα. Η λογική του κατεστημένου μέσα από το οποίο οι πιο «προχωρημένοι» αποτελούσαν την εξαίρεση, δεν ταιριάζει στην εποχή μας.

Στην εποχή μας δεν ταιριάζει ούτε η λογική πως οτιδήποτε εμπεριέχει τεχνολογία «δεν είναι τέχνη» ή πως εκδίδουμε βιβλία με δεδηλωμένο στόχο και δεδηλωμένο σχεδιασμό που αποσκοπεί στην μαζική φύλαξη.

>>> Αρθρογραφία Brief <<<

Ο Πολιτισμός αλλά και η Έρευνα πρέπει να διαχέονται. Ο καιρός του κατεστημένου των λίγων-για-τους-λίγους, έχει παρέλθει. Ο επιθανάτιος ρόγχος του, μάλλον επιβεβαιώνει πως η πορεία μας είναι σωστή.

ad2mobile

Όσον αφορά στην διάθεση βιβλίων, αυτή θα συνεχιστεί, ελπίζω με την ίδια επιτυχία. Ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επίσης συνεχίζονται.

*Ο Μιχάλης Περσιάνης είναι Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, υπεύθυνος Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου
 
 

article 1