ΕΦΑΠΑΞ* - Η Τράπεζα Κύπρου, η φυγή των 460 και ο Πανίκος Νικολάου

Ο Πανίκος δικαιούται τα εύσημα για το εθελούσιο. 

Ανέλαβε μετά από τον superstar Hourican, νέος και αδοκίμαστος. 

Σε 2 μήνες έκλεισε το εθελούσιο, 460 άτομα, πολύ πιο ομαλά από εκείνο του 2016 και χωρίς να χαλάσει η σχέση με τη συντεχνία

φ

Πάνω από όλα προχώρησε ραγδαία τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναδόμηση εργασιών, τα νέα προϊόντα και την αναδιοργάνωση των τμημάτων

Ανέλαβε Σεπτέμβρη και σήμερα, αρχές Νοεμβρίου, μπορεί να δείξει ήδη έργο

Γερμανός ο Πανίκος Νικολάου και μπράβο του. Ικανότατος μέχρι στιγμής και πολύ υποσχόμενος για την Τράπεζα Κύπρου. 

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα.

 
1234