Η αγορά διψά για δανεισμό

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα

€ Μέσα στις δυσκολίες και παρά τις πιέσεις που δέχονται επιχειρήσεις και νοικοκυριά οι τράπεζες δίνουν δάνεια και μάλιστα αρκετά. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και οι δύο μεγάλες τράπεζες, Κύπρου και Ελληνική, ανακοίνωσαν ότι ο νέος δανεισμός ήταν μεγαλύτερος ακόμη και από τα προ πανδημία επίπεδα. Η εν λόγω εικόνα δείχνει δύο πράγματα: ότι η αγορά διψά για δανεισμό και ότι οι τράπεζες δίνουν νέα δάνεια, αν και με πιο αυστηρή -πλέον- πολιτική. Τα νέα αυτά δάνεια είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια περίοδο με τις έντονα υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, αφού δε θα διοχετευτούν στην κατανάλωση αλλά κυρίως για νέα κατοικία, αυτοκίνητο ή σπουδές. Βασικές ανάγκες οι οποίες με κάθε τρόπο πρέπει να καλυφθούν. Από ‘κει κι έπειτα οι επιχειρήσεις έχουν να χειριστούν προσωπικό, ρευστότητα, έσοδα και σαφώς αυξημένα έξοδα την ώρα που μοιραία οι νέες επενδύσεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι πιο δύσκολες. Σε όλα αυτά θα είναι κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο να διατηρηθεί η απασχόληση σε ικανοποιητικό επίπεδο προκειμένου ο πληθωρισμός να μη συνδυαστεί με υψηλή ανεργία που θα δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ύφεσης.