Η Λακατάμεια ενισχύει σημαντικά τη Μητρόπολη Ταμασού & Ορεινής

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα

€ Αν τελικώς ο Μητροπολίτης Ησαΐας πάρει και την υπόλοιπη Λακατάμεια, υπό τις αρχιερατικές περιφέρειες που ελέγχει η Μητρόπολη Ταμασού & Ορεινής θα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη. Και αυτό διότι η Κάτω Λακατάμεια την οποία φαίνεται να διεκδικεί και να κερδίζει ο Μητροπολίτης Ησαΐας είναι μια περιοχή με χιλιάδες κατοίκους, ίσως περισσότερους από όλους τους κατοίκους στην υπόλοιπη μητροπολιτική περιφέρεια Ταμασού & Ορεινής, εξαιρουμένων των περιοχών Τσερίου και της Πάνω Λακατάμειας. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερό γεωγραφικό εύρος για τη Μητρόπολη, περισσότερο κόσμο, περισσότερους ναούς και συνεπώς μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Η στήλη σχολιάζει πως αν όντως προκύψει η συγκεκριμένη εξέλιξη θα πρόκειται για ένα καλό deal από πλευράς του Μητροπολίτη Ησαΐα. 

 
1282