Να εστιάσουμε στο υφιστάμενο ενεργοβόρο κτηριακό μας απόθεμα

Το ζήτημα είναι περίπλοκο και αγγίζει σειρά κρίσιμων θεμάτων. Για το ΕΤΕΚ αποτελεί ξεκάθαρα θέμα προτεραιότητας

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ*

Η σύγχρονη κοινωνία
επιβάλλει την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και την ορθή μελέτη και σχεδιασμό και των νέων οικοδομών, έτσι ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Είναι γνωστό πως τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτηριακό τομέα είναι απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από κοινού με την αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην EE θα της επέτρεπαν τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς και την εκπλήρωση τόσο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της για τη διατήρηση της ανόδου της θερμοκρασίας της Γης κάτω από τους 2°C, όσο και της δέσμευσής της να μειώσει έως το 2020 τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτήρια θα διαδραματίσουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης.

Σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικών και ρυθμίσεων στον τομέα Ενέργεια και Κτήριο, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ήταν καθοριστική. Πλέον έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων και πολιτικών στο θέμα αυτό οι οποίες πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημαντική είναι η εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων. Η Οδηγία αυτή επικουρούμενη από την Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές και από την οριζόντια Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση συνθέτουν ένα σχετικά ολοκληρωμένο και φιλόδοξο πλέγμα πολιτικών στον τομέα
ενέργεια και κτίριο.

Σήμερα είμαστε στο μεταίχμιο μετάβασης για την υποχρεωτική κατασκευή νέων κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Όμως δεν μπορεί να είναι στην κορυφή της ατζέντας μας αυτή τη στιγμή, κυρίως διότι αφορά νέα κτήρια.

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Κύπρο, οφείλουμε να θέσουμε ως πρώτο ζήτημα και να εστιάσουμε στο υφιστάμενο πολυάριθμο και ενεργοβόρο κτηριακό μας απόθεμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βελτιωθεί περισσότερο αν πετύχουμε ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση 1,5% του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2010, παρά στο να ανεβάσουμε τον πήχη για τα νέα κτήρια από τις απαιτήσεις του 2010 στο κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.

Επί του προκειμένου το ΕΤΕΚ έχει κάνει σειρά παρεμβάσεων και έχει καταθέσει
διάφορες εισηγήσεις, οι οποίες αφορούσαν:

- αξιοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για κτήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και

- φιλόδοξα σχέδια επιδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους, και τη δημιουργία ενός καινοτόμου ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Το Επιμελητήριο με αυτή τη στόχευση έκανε παρέμβαση στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της τροποποίησης της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση, ζητώντας να εισαχθεί πρόνοια: «Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα, πριν από κάθε ενεργειακή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας η οποία αδειοδοτήθηκε πριν το 1994, οφείλει να διορίσει κατάλληλο μελετητή για να του ετοιμάσει έκθεση αποτίμησης φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τους εν ισχύ Ευρωκώδικες». Η έκθεση θα αφορά την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και την υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής της, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως, με στόχο την ενίσχυση των εργαλείων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα, μπορούν:

- να καθοριστούν αυστηρότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τη δομική κατάσταση των κτηρίων που θα αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης, και

- να καταβληθεί προσπάθεια όπως ενταχθούν στις επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες και ενέργειες που αφορούν τη δομοστατική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων τα οποία θα ανακαινιστούν ενεργειακά.

Για το ίδιο θέμα το ΕΤΕΚ συμμετέχει σε στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα υπό το συντονισμό του ΤΕΠΑΚ με στόχο την ανάπτυξη μιας ολιστικής και καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βέλτιστη ταυτόχρονη σεισμική και ενεργειακή αναβάθμισ υφιστάμενων κτηρίων.

Το ζήτημα είναι περίπλοκο και αγγίζει σειρά κρίσιμων θεμάτων. Για το Επιμελητήριο αποτελεί ξεκάθαρα θέμα προτεραιότητας στο οποίο αφιερώνει και θα συνεχίσει να αφιερώνει σημαντικό μέρος της δράσης του.

*Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Tags
Στέλιος Αχνιώτης
 
308
Thumbnail

Δεν θα περίμενα ποτέ πως θα ερχόταν αυτή η ώρα, αλλά προφανώς δεν έχω άλλη επιλογή. Αφού όντως πιστεύω στα χαμένα θαύματα και αγωνίζομαι, με την ελπίδα να πεθαίνει τελευταία, να τα ξαναζωντανέψω, θα πρέπει να τον φωνάξω τον παλιόφιλο τον Ηρακλή να με βοηθήσει. Θα του αναθέσω και εγώ  12  Άθλους.

ad1mobile

Βρήκα χορηγούς και θα καλοπληρωθεί. Βλέπετε τόσων χρονών που είναι τα έχει πλέον τα προβληματάκια υγείας του και θέλει να έχει και μια καβάτζα για τα υστερινά του. Μεταξύ μας, ό,τι και αν του είπα, όσο και αν προσπάθησα να τον πείσω,  δεν πιστεύει πως θα αντέξει το ΓΕΣΥ, άρα φασούλι φασούλι, φυλάει και για το γηροκομείο – έκλεισε ήδη θέση- αλλά και για πιθανά ιατρικά έξοδα που θα προκύψουν. Οι χορηγοί προέρχονται, για να κρατώ και τις πολιτικές ισορροπίες,  και από τις 3 εγγυήτριες χώρες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η Ελλάδα, ό,τι  μπορεί κάνει, αλλά πρέπει να ομολογήσω πως έχει την καλή θέληση. Συζητήσαμε ακόμη και την πιθανότητα να τον πληρώσει σε δραχμές.  Η Αγγλία συμφώνησε, με την επιφύλαξη να ολοκληρωθούν τα του Brexit και να δει τι δασμούς θα επιβάλει στο συνάλλαγμα που θα αποδεσμεύσει, αλλά σίγουρα κάτι θα πάρει μέσω του χαλουμιού. Η Τουρκία είπε πως θα το σκεφτεί σε σχέση και με την ΑΟΖ, μπορεί κάτι να του δώσει στα χωρικά ύδατα, αν μη τι άλλο κανένα τετραγωνικό μέτρο Μεσόγειο, να δένει τη βάρκα του όταν θα «αρμενίζει στο πέλαγο με βάρκα την ελπίδα».

Επειδή όμως ο Ηρακλής ο παλιόφιλος, ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιεί, δέχτηκε και με όρους αδιευκρίνιστους και ρευστούς. Καθίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια άσκηση επί χάρτου και να καθορίσουμε το περιεχόμενο των 12 άθλων, βάζοντας προτεραιότητες  αλλά και δίνοντας τους ένα σύγχρονο περιεχόμενο. Αν θα έγραφε ξανά μυθολογία είπε,  είχε αποφασίσει να την γράψει με στυλ και αν μη τι άλλο να την επανεκδώσει με τον πιο πάνω τίτλο. 

Άθλος αρ. 1: Να εξοντώσει το λιοντάρι της Νεμέας: Δύσκολος για πρώτος και είπαμε να τον αφήσουμε τελευταίο. Είχε βλέπετε με τις επιθέσεις του ερημώσει όλη τη χώρα. Ήταν αυτοκρατορικό και ναρκισσιστικό και εγωκεντρικό και αδίστακτο και Ερτογανικό . Θα βλέπαμε και θα κάναμε. Αν μας έπαιρνε θα το εξοντώναμε, αν δεν μας έπαιρνε θα το προσπερνούσαμε με διπλωματικούς ελιγμούς και τριμερείς συμφωνίες. «Δυσκολάκι» μου είπε και ήξερα πως είχε δίκαιο. 

Άθλος αρ. 2: Να εξοντώσει τη Λερναία Ύδρα το τέρας  με τα 9 κεφάλια: Ανέφικτο πήγε να μου δικαιολογηθεί στην αρχή. Το τέρας της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι καλά ριζωμένο πλέον. Έχει κλωνοποιηθεί. Δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Κόβεις ένα κεφάλι και ξεφυτρώνουν 2. Πού κρύβεται; Πίσω από κάθε οικονομικό οργανισμό. Πίσω από κάθε πολιτικό κόμμα. Πίσω από κάθε κυβερνητικό φορέα. Πίσω από κάθε ιδιωτική επιχείρηση. Του είπα το κόλπο με την φωτιά το παλιό που είχε ξεχάσει. Να καίει τα κεφάλια κάθε που τα κόβει. Μα η φωτιά προϋποθέτει κάθαρση και απόδοση ευθυνών ανταπάντησε. Είναι αυτό εφικτό, με ρώτησε, για το νησί αυτό εν έτη 2020; Ομολογώ πως δεν κατάφερα να πω ναι,  και ας πιστεύω στα χαμένα θαύματα. Έσκυψα το κεφάλι και πήγαμε παρακάτω.

Άθλος αρ. 3: Να συλλάβει ζωντανό το ελάφι με τα χάλκινα πόδια και τα χρυσά κέρατα :  Ισχυρίστηκε ο Ηρακλής ο μέγας- σε ηλικία πια- και τρανός- τα είχε πλέον και τα κιλάκια του- πως ήταν ο άθλος από τον οποίο ίσως να ξεκινούσε και πως είναι ευκολάκι, αφού τέτοιο ελάφι δεν υπάρχει. Κάτι αγρινά που έχει υπόψη του, ξέρει πολύ καλά το πώς θα τα παγιδεύσει. Τώρα όσο για το ζωντανό είπε να μην ανησυχώ γιατί το παράνομο θήραμα όταν καλομαγειρευτεί θα είναι σχεδόν «ζωντανό»

Άθλος αρ. 4: Ο Ερυμάνθιος Κάπρος: Είπε, και με άφησε άναυδο, πως αυτό είναι λες και το έχει κάνει. Συμβολίζει, λέει, ο άθλος αυτός την προσπάθεια να περιοριστούν οι καταστροφές από τις πλημμύρες των χειμάρρων με έργα υδραυλικά. Και άκουσε, είπε, πως όλα αυτά τα λύσαμε. Ποτέ ξανά δεν θα πλημμυρίσουμε με την πρώτη βροχούλα του καλού θεού. Δεν τον πίστεψα αλλά είπα να το προσπεράσω. Εδώ θα τα χαλούσαμε;

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Άθλος αρ. 5: Να καθαριστούν οι σταύλοι του Αυγεία: 3000 βόδια, να κοπρίζουν λέει για 30 χρόνια στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Χειραγωγημένοι – ωραία λέξη για το σικέ- αγώνες ποδοσφαίρου. Μεγάλα ποσά σε στοιχήματα. Έλεγχος του χώρου από στοιχεία του υποκόσμου. Δεν τρόμαξε ποσώς. Όλα αυτά εύκολα θα τα διαχειριστώ είπε και ελάλησε! Μια επιτροπή δεοντολογίας με αυξημένες αρμοδιότητες. Μια γραμμή καταγγελιών, 1460. Και ένα Red Button. Διατήρηση της ανωνυμίας και προστασία των μαρτύρων. Απορώ πως δεν το σκεφτήκατε τόσα χρόνια και αφήσατε τον σταύλο σε αυτό το χάλι, δήλωσε καταληκτικά.

Άθλος αρ. 6: Στυμφαλίδες όρνιθες: Ανθρωποφάγα πουλιά. Παντού γύρω μας. Θα κροταλίσω τα κρόταλα και θα τα ξεσηκώσω τρομαγμένα. Κάνουν τα γενναία αλλά είναι «κότες». Θα τα βάλω να φαγωθούν μεταξύ τους. Θα μετατρέψω την ανθρωποφαγία τους σε κανιβαλισμό.

Άθλος αρ. 7, 8, 9 : Ταύρος της Κρήτης- Αλογα του Διομήδη- Βόδια του Γηρυόνη:  Θα τα χειριζόταν είπε εύκολα αφού εν έτη 2020 τα δικαιώματα των ζώων είναι διασφαλισμένα, με νόμους και κανονισμούς. Φιλόζωος όντας θα δημιουργούσε ένα καταφύγιο για τα τερατώδη αυτά ζώα, που με τα μυθολογικά στερεότυπα που δημιουργήσαμε, και το μονόπλευρο αφήγημα μας, τα αδικήσαμε διαχρονικά. Θα αποκαθιστούσε είπε τη φήμη τους. Μανιακά; Ανθρωποφάγα; Όλα σχετικά. Θα δημιουργούσε ένα άλλο αφήγημα λοιπόν.

Άθλος αρ. 10: Ζώνη της Ιππολύτης:  Φοβήθηκε. Αρνήθηκε. Αυτός με φεμινίστριες δεν τα έβαζε. Το πυρ το πολεμούσε, τη θάλασσα τη δάμαζε, στη γυναίκα και στο μεγαλείο της υποκλινόταν είπε. Εξάλλου τι να την κάνει μια ζώνη; Δεν ήταν συμβατή με το στυλ του.

Άθλος αρ. 11: Τα Μήλα των Εσπερίδων: Δεν το συζήτησε καν. Δεν είναι εποχή για πορτοκάλια δήλωσε. Για εισαγόμενα δεν το συζητούσε. Τα τροφοχιλιόμετρα και την κλιματική αλλαγή αυτός την σεβόταν. Θα μέναμε λοιπόν χωρίς πορτοκάλια και ας είχαμε την  πορτοκαλιά του Καραβά. 

Άθλος αρ. 12: Να φέρει τον Κέρβερο. Τον φύλακα σκύλο του κάτω κόσμου στον πάνω κόσμο: Να φέρει με άλλα λόγια τα κάτω πάνω. Άρα και τα πάνω κάτω συμπέρανα εγώ. Θα ξεκινήσει από τον 12 άθλο είπε,  και ο Δίας βοηθός!

Υπογραφή 

ad2mobile

Ο Ρομπέν των Χαμένων Θαυμάτων

Υ.Γ.: Ποιο είναι το momentum σε όλα αυτά; Μα, η κάθαρση του ποδοσφαίρου με την καταπληκτική δημιουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, η πολιτική απόπειρα αυτοκτονίας της ΕΔΕΚ, η επανάσταση του Ακιντζί, και το πολεμικό καζάνι που σιγοβράζει μόνιμα πλέον στη γειτονιά μας. Όσο για τον Κορονοϊό, ας τον, αυτόν τον συνηθίσαμε. 
 

article 1