Οδυσσέας: Γράφετε Ελληνικά να καταλαβαίνουμε...

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα

€ Στον Έλεγχο λογαριασμών 3 πρεσβειών της Κύπρου (Μαδρίτης, Κιέβου, Βελιγραδίου) προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο του Ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι της Ελεγκτικής χάθηκαν κυριολεκτικά στην μετάφραση λόγω μη κατανόησης του περιεχομένου των εγγράφων αφού τα τιμολόγια, οι αποδείξεις και τα στοιχεία ήταν όλα στην τοπική γλώσσα κάθε πρεσβείας. Έτσι, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχώρησε με σύσταση προς τις Πρεσβείες την οποία υπογραμμίζει στην Έκθεση της. «Στα τιμολόγια/αποδείξεις να καταγράφονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες (περιγραφή των δαπανών) και στα ελληνικά/αγγλικά από το προσωπικό της Πρεσβείας, το οποίο να υπογράφει δίπλα από το μεταφρασμένο κείμενο». Πάντως αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν τελικά ο έλεγχος έγινε με την βοήθεια μεταφραστών ή του google translate… 

 
1098