Παρέμβαση: 6 σημεία για English School και η λύση

1/ Το ES δεν είναι ο χώρος για ανάδειξη εθνικών ή/και πολιτικών ή/και συνδικαλιστικών «ηρώων».

2/ Το ΕS είναι Εκπαιδευτικός Οργανισμός και είναι χώρος ή πρέπει να είναι χώρος Αριστείας.  Όσοι δεν υπηρετούν αυτό τον στόχο δεν έχουν χώρο στο ES. Είτε Προσωπικό είτε Καθηγητές είτε η Διεύθυνση είτε μέλη του Board.

3/ Σε περίπτωση κρίσης, στην οποία επηρεάζεται τρίτος και μάλιστα ο αδύναμος και στην προκειμένη τα παιδιά, κανένα από τα δυο μέρη (Board & ESSAδεν έχει δίκαιο, αφού τα δυο μέρη βρίσκονται εκεί και υπάρχουν ουσιαστικά για να υπηρετήσουν τον τρίτο (τα παιδιά).

4/ Αποστολή του Board ανάμεσα σε άλλα είναι και η Ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Σε αυτό απέτυχε. Όπως και αποστολή των καθηγητών είναι η παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά κατά το ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτό απέτυχαν.

5/ Έως τη Δευτέρα 11/10 θα πρέπει το Σχολείο να επαναρχίσει κανονικά και να επανέλθει στην Ομαλότητα.

6/ Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, Board και Επιτροπή ESSA πρέπει να παραιτηθούν και να γίνει restart.
ΘΜ/ΤΠ 

​​​​​​​ΘΜ/ΤΠ 
 
779