Σε φάση κατασκευής το νέο Lidl στην Τσερίου

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα

€ Η πόρτα που ανοίγει μόνο για είσοδο ατόμων και μηχανημάτων στο εργοτάξιο, οδηγεί στο τεμάχιο όπου ανεγείρεται το νέο τύπου Lidl στη λεωφόρο Τσερίου στον Στρόβολο. Το ΕΦΑΠΑΞ έγραψε προ μηνών ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα αποτελέσει τον νέο σταθμό του καταστήματος της αλυσίδας. Αυτό επίσης που μαθαίνει η στήλη είναι πως το νέο κατάστημα θα είναι μεγαλύτερο και με διαφορετική διαρρύθμιση σε σχέση με τα υφιστάμενα μαγαζιά της αλυσίδας στην Κύπρο. Φίλος της στήλης που είναι καλός γνώστης του λιανικού εμπορίου τόνισε ότι 12 χρόνια μετά την κάθοδό του στην Κύπρο το Lidl φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση με κατάστημα που θα μοιάζει περισσότερο με άλλες υπεραγορές παρά με το ειδικό μοντέλο που μέχρι στιγμής εφαρμόζει. Θα έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το νέο κατάστημα Lidl στην Τσερίου, το οποίο εκτιμάται να είναι έτοιμο κατά το πρώτο μισό του επόμενου έτους. 

 
996