Στήνουν ανάχωμα σε ρευστοποιήσεις οι κυπριακές εταιρείες

* Στήλη «Εφάπαξ»: Παραοικονομία, παραπολιτική, οικονομικά κους-κους και άλλα

 Όλο και περισσότερες εταιρείες στην Κύπρο ακολουθούν πλέον το αμερικανικό μοντέλο του buy back. Όσοι παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σίγουρα έχουν προσέξει το γεγονός ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον ένα μέρος από τα κέρδη για τη στήριξη των μετοχών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για την αγορά ιδίων μετοχών που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό και γιατί αρκετές κυπριακές εταιρείες έχουν υιοθετήσει το συγκεκριμένο μοντέλο; Σύμφωνα και με την ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπρατσιάκου στην Brief (Διαβάστε την αυτούσια εδώ) γίνεται με σκοπό τη προστασία των μετόχων, καθώς σε ένα κακό οικονομικά περιβάλλον – όπως αυτό που ισχύει σήμερα – μια τέτοια κίνηση μπορεί να βάλει ανάχωμα σε κύμα ρευστοποιήσεων, αλλά και να ανακόψει την πτωτική πορεία των μετοχών.

 
1284