Οι προοπτικές του bitcoin μέσα από έξι διαγράμματα

Οι κύκλοι της ισοτιμίας του κρυπτονομίσματος με το δολάριο και η εξέλιξη των συναλλαγών

Η απόδοση μακροσκοπικής δομής της συμπεριφοράς της αγοράς είναι απαραίτητη για την κατανόηση της παρούσας κατάστασης της ισοτιμίας μεταξύ του κρυπτονομίσματος και του δολαρίου.

Το ζεύγος bitcoin-δολάριο (BTC/USD) σχηματίζει από τη γέννησή του μέχρι σήμερα αρκετά διακριτές φάσεις. Εξετάζουμε αυτό το ζεύγος σε αντίθεση με άλλα, καθώς είναι αυτό που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ρευστότητα. Κατ’ επέκταση, είναι πολύ πιθανό να είναι καθοριστικής σημασίας, της τεχνικής συμπεριφοράς των υπόλοιπων ισοτιμιών. Στο Γράφημα 1 διακρίνονται οι λεγόμενοι κύκλοι της ισοτιμίας bitcoin-δολαρίου.

Γράφημα 1: Με πράσινο σημαδεύονται οι περίοδοι markup, όπου η αγορά σχηματίζει χρονικά μακροσκελείς περιόδους ανοδικής τάσης, οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους markdown, δηλαδή μακροσκελείς χρονικά περιόδους καθοδικής τάσης.

>>> Όλες οι Blockchain/Crypto ειδήσεις <<<

Οι οριοθετήσεις στο Γράφημα 1 έχουν γίνει με βάση την ανάλυση κατά Wyckoff. Η τέλεια δομή αγοράς κατά Wyckoff απαιτεί και περιόδους πλάγιας μετακίνησης της τιμής για ικανά χρονικά διαστήματα, γνωστές και ως περίοδοι διανομής (distribution) ή συσσώρευσης (accumulation), ανάλογα με την τοπογραφία τους πάνω στους κύκλους της τιμής. Η περίοδος διανομής ακολουθεί την περίοδο ανοδικής τάσης, ενώ η συσσώρευση, την περίοδο καθοδικής τάσης. Ο ακριβής ορισμός (κατά Wyckoff) τους δεν αρκείται στην τοπογραφία, συμπεριλαμβάνει στοιχεία δομής αλλά και συγκεκριμένη συμπεριφορά στον όγκο των συναλλαγών.

Ο αιτιοκρατικός ορισμός των φάσεων είναι ασφαλής μόνο μετά το πέρας της εκάστοτε φάσης. Έτσι σε μια απόπειρα αντικειμενικής ματιάς και για ασφαλή χαρακτηρισμό χωρίς πιθανολογία, μπορούμε να διακρίνουμε μέχρι και την τελευταία περίοδο συσσώρευσης, αυτήν μεταξύ 26 Νοεμβρίου 2018 - τέλη Μαρτίου του 2019.

Στις αγορές μπορεί να αποδοθεί ότι είναι χαοτικά συστήματα, έτσι η παραπάνω δόμηση δεν έχει καμιά υποχρέωση να είναι συστηματική, ούτε και να ακολουθεί κάποια περιοδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία περίοδος (σημαδεμένη με κυανό πλαίσιο), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με βάση την παραπάνω δόμηση είτε ως αρχή περιόδου μακροσκελούς ανοδικής τάσης (θετικό σενάριο για το συνάλλαγμα) είτε ως περιορισμένης διάρκειας markup (αρνητικό σενάριο).

Ο ορισμός της φάσης εξαρτάται εν πολλοίς από τη συμπεριφορά της τιμής ως προς τις προηγούμενες περιόδους. Αν η τιμή συνεχίζει να σέβεται την περίοδο συσσώρευσης και δεν αρχίσει να ανταλλάσσεται εντός της, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το θετικό σενάριο είναι εν ισχύ, αλλά αυτή η υπόθεση θα ακυρωνόταν σε αντίθετη περίπτωση.

Προφίλ όγκου (Volume profile)

Σε μια περαιτέρω απόπειρα δόμησης και οριοθέτησης των φάσεων, είναι ωφέλιμη η συσχέτιση του όγκου με επίπεδα τιμής. Στο Γράφημα 2 απεικονίζονται τα προφίλ του όγκου και διακρίνεται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών (Κόκκινη γραμμή, Point Of Control).

Γράφημα 2: Απεικόνιση του προφίλ του όγκου πάνω στις περιόδους markdown και συσσώρευσης.

Παρατηρείται ότι η προηγούμενη περίοδος συσσώρευσης (το 2015) συμπίπτει με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών που δημιουργήθηκαν μετά το μεγαλύτερο υψηλό της τιμής. Προσπαθώντας κανείς να αιτιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να αποδώσει τον όγκο με το λεγόμενο θεσμικό ή έξυπνο χρήμα.

Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και στην παρούσα περίοδο συσσώρευσης. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε διαφορετικά ανταλλακτήρια παρατηρούνται και διαφορετικές συμπεριφορές στο προφίλ του όγκου. Ενώ στο Bitstamp παρατηρείται η παραπάνω συμπεριφορά, στο Coinbase το σημείο ελέγχου είναι μετατοπισμένο προς τα πάνω, υψηλότερα από την περιοχή συσσώρευσης. Παρατηρείται βέβαια οριακή διαφορά μεταξύ των όγκων της περιοχής συσσώρευσης και του σημείου ελέγχου στην Coinbase, που σημαίνει ότι η μετακίνηση αυτή είναι οριακά διαφοροποιημένη από το Bitstamp.

Γράφημα 3: Απεικονίζεται το διαφοροποιημένο σημείο ελέγχου του ανταλλακτηρίου Coinbase σε σχέση με το Bitstamp.

Βραχυπρόθεσμη εικόνα

Μετά τη θεωρούμενη συσσώρευση, παρατηρήθηκε μία ανοδική συμπεριφορά της τιμής μέχρι τις $14,000 περίπου. Μετά από αυτή την εκρηκτική συμπεριφορά, που έδωσε μία κίνηση της τάξεως του 350% από τα τοπικά χαμηλά, το bitcoin μπήκε σε μια φάση διόρθωσης, όπου, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων κινήσεων, σχηματίζει συστηματικά χαμηλότερα χαμηλά (Γράφημα 4). Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κίνηση στις 12 και 13 Μαρτίου 2020, όπου παρατηρήθηκε μια καθοδική κίνηση της τάξης του 63% από το κοντινότερο υψηλό (περίπου $10,500).

Έτσι, το παρόν πλαίσιο μελέτης δίνει μια αρνητική προδιάθεση (bearishbias) για την κινητικότητα της τιμής. Εφόσον το μοτίβο συνεχίσει στα πλαίσια που κινείται από το τοπικό υψηλό, το αρνητικό σενάριο θα υπαγόρευε τη δημιουργία ενός ακόμα χαμηλότερου χαμηλού και εισροή της τιμής στο πλαίσιο της συσσώρευσης. Ετσι θα ενεργοποιούνταν το αρνητικό σενάριο της μακροπρόθεσμης εικόνας.

>>> Όλες οι Blockchain/Crypto ειδήσεις <<<

Στο θετικό σενάριο, η παρούσα κίνηση θα σταματούσε σε ένα υψηλότερο τοπικό χαμηλό και αυτό θα σηματοδοτούσε αλλαγή της τεχνικής προδιάθεσης και θα επιβεβαίωνε το θετικό σενάριο της μακροπρόθεσμης ανάλυσης.

Γράφημα 4: Απεικονίζεται η ακολουθία χαμηλότερων χαμηλών, που έχουν σχηματιστεί κατά την παρούσα περίοδο διόρθωσης του bitcoin.

Τεχνικά στοιχεία του Blockchain του bitcoin

Μια άλλη τεχνική οπτική που αξίζει να προστεθεί στην τεχνική εικόνα είναι οι απεικονίσεις της κατάστασης του δικτύου του bitcoin. Η συμμετοχή στη διασφάλιση του δικτύου του bitcoin ή διαφορετικά o αριθμός-ισχύς των υπολογιστών που συμμετέχουν στο δίκτυο δείχνει το ενδιαφέρον του έξυπνου χρήματος στο δίκτυο, επειδή ουσιαστικά η ίδρυση και συντήρηση ενός «ορυχείου» bitcoin απαιτεί μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις.

Γράφημα 5: Διάγραμμα υπολογιστής ισχύος που συμμετέχει στο δίκτυο του bitcoin

Το δίκτυο του bitcoin έχει μία εκθετική αύξηση, η οποία δεν επηρεάζεται σημαντικά από τους κύκλους της ισοτιμίας. Αυτό δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν αθροιστικά να αυξάνουν τις εγκαταστάσεις τους αλλά μπαίνουν και νέοι συμμετέχοντας στην αγορά. Αυτό μάλιστα συμβαίνει ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς απώλειες της τιμής, που μπορεί να φτάνουν το 80-85%. Πρέπει να συνυπολογίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ, παράγονται συνεχώς πιο αποδοτικά μηχανήματα και ότι ο πληθωρισμός του bitcoin είναι μειούμενος. Υποδιπλασιάζεται δηλαδή κάθε 4 χρόνια. Γεγονότα που υπαγορεύουν τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού, αλλά και την αναζήτηση χαμηλότερου κόστους από τους συμμετέχοντες.

Η ποικιλομορφία της αγοράς ενέργειας ή και η ιδιωτική δυνατότητα παραγωγής καθιστά το τοπίο αρκετά πολυπαραγοντικό και ίσως αντικείμενο ευρύτερης διερεύνησης και ανάλυσης. Το δεδομένο είναι ότι το δίκτυο μεγαλώνει συνεχώς, γεγονός που συμφωνεί και με τη μεσοσταθμική αύξηση της τιμής.

Γράφημα 6: Συναλλαγές bitcoin ανά δευτερόλεπτο

Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι μαζί με την αύξηση του δικτύου και της τιμής, μακροπρόθεσμα αυξάνονται και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές στο δίκτυο. Η παραπάνω παρατήρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας δείκτης υιοθέτησης. Είναι δηλαδή μία ένδειξη ότι διευρύνεται η χρήση του συναλλάγματος.

Συμπεράσματα

Η μακροπρόθεσμη εικόνα του bitcoin δείχνει μια επιθετική στάση του δικτύου ως προς την εγκαθίδρυσή του. Τα τεχνικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο βλέπουν την ίδρυση μιας νέας μεθόδου αποθήκευσης αξίας. Βέβαια η παρελθοντική πορεία δεν υπαγορεύει ποτέ τη μελλοντική, έτσι δεν υπάρχουν εγγυήσεις συνέχειας της ίδιας πορείας.

Πηγή: Euro2day.gr ( του Γιάννη Λάιου)

Tags
 
491
Thumbnail

Είναι γεγονός πως το bitcoin και γενικότερα το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Λογικό. Δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς πως το bitcoin μπορεί να έχει μέλλον. Πρόκειται για μια άυλη νομισματική αξία που στηρίζεται μόνο στην πίστη. Που έχει εφευρεθεί από ανώνυμους κρυπτογράφους. Που δεν υποστηρίζεται από καμία κρατική οντότητα. Που δεν το εκδίδει καμία κεντρική τράπεζα. Που δεν έχει στρατό, αστυνομία, νόμους, για να επιβάλουν τη χρήση του. Που έχει κακή φήμη.

ad1mobile

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίστηκε τέτοιας μορφής νόμισμα. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε καν ως θεωρητική πιθανότητα. Με το bitcoin μπορείς να πραγματοποιήσεις συναλλαγές χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσος. Χωρίς να παρεμβάλλεται καμία τράπεζα. Οι τραπεζικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες, αλλά όχι οι τράπεζες. Όχι τουλάχιστον με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Όπως αναμόρφωσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο που επικοινωνούμε το Internet, το bitcoin και το blockchain φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Υπερβολικό; Θα δείξει το μέλλον. Το μεγάλο μυστικό όπου αντλεί τη δύναμή του το bitcoin είναι πως άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους (άρα δεν είχαν κανένα λόγο να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο) συναλλάσσονται σε ένα αξιοπερίεργο περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ενδεχομένως να κατοικούσαν στην άλλη άκρη του πλανήτη, ίσως σε εχθρικά κράτη. Κι όμως ανταλλάσανε χρήματα μεταξύ τους απευθείας, χωρίς να χαθεί ούτε σεντς. Αυτό ήταν κάτι επαναστατικό.

Σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσοι από εσάς έχετε χάσει χρήματα από κάποιον που γνωρίζετε προσωπικά; Είτε εσκεμμένα, είτε από αδυναμία του οφειλέτη. Αν όχι εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει συμβεί στον στενό σας κοινωνικό περίγυρο. Ακόμα και αν υπάρχει συμβολαιογραφικό έγγραφο που να πιστοποιεί την οφειλή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις τα χρήματά σου.

Στο δίκτυο του bitcoin πραγματοποιούνταν καθημερινά το 2019 κατά μέσο όρο 350.000 συναλλαγές. Και όμως, ποτέ δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Ποτέ δεν έχασε κανείς ούτε σεντ! Χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση κανενός. Ούτε τράπεζας, ούτε δικηγόρων, ούτε συμβολαίων. Τίποτα απολύτως. Κι όλα αυτά μεταξύ αγνώστων!

Πέρα όμως από αυτούς τους λόγους, υπάρχει η προοπτική της κερδοσκοπίας. Είναι ριψοκίνδυνη επένδυση τα κρυπτονομίσματα; Είναι. Χρειάζεται σύνεση και μελέτη πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση; Φυσικά χρειάζεται. Η γνώση αποτελεί τον καθοριστικότερο ρόλο για την επιτυχία. Το θέμα όμως είναι πως αυτή τη φορά, έχετε ρεαλιστικά καλές πιθανότητες να βγείτε ωφελημένοι.

Το πραγματικό ρίσκο δεν κρύβεται στην καθημερινή διακύμανση της τιμής του bitcoin όσο στην τελική επιβεβαίωση πως θα επαληθευτούν οι προσδοκίες που το οραματίζονται σαν μια καινοτόμα τεχνολογία, η οποία θα αλλάξει τον κόσμο. Όποιος πιστεύει στην προοπτική του bitcoin, τοποθετώντας ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου του, δεν έχει πολλά να χάσει. Η απώλεια σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας θα είναι ελάχιστη και εύκολα ανακτήσιμη. Μια ιδέα όσον αφορά τη στρατηγική έχουμε εδώ. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως θα έρθει αντιμέτωπος με την καζούρα όσων τον λοιδορούσαν για την επιλογή του.

Αν όμως η τάση της υιοθέτησης και της εμπιστοσύνης στο δίκτυο του bitcoin συνεχιστεί, θα βγει σημαντικά ωφελημένος από πολλές πλευρές. Από την εκτόξευση του επενδυμένου κεφαλαίου του, μέχρι την ικανοποίηση της προσωπικής δικαίωσης. Αντίθετα, οι υπόλοιποι θα αισθανθούν όπως πιθανώς αισθάνθηκαν όσοι γέλασαν στη θέα του πρώτου αυτοκινήτου, στον αλογοκρατούμενο τότε κόσμο, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Γιάννης Τσιρογιάννης.

Πόσο μακρινό είναι αυτό το μέλλον; Μια ιδέα μπορεί να μας δώσουν αυτές οι δύο φωτογραφίες του 1900 και του 1913. Στη μία, βλέπουμε μόνο ένα αυτοκίνητο ανάμεσα από άμαξες με άλογα. Στη δίπλα, μόλις λίγα χρόνια αργότερα, μία μόνο άμαξα ανάμεσα στα αυτοκίνητα που είχαν κατακλείσει την 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Προσοχή όμως. Ας έρθουμε στη θέση κάποιου μικροεπενδυτή του 1900, που ανακάλυψε και πίστεψε στην καινοτομία του αυτοκινήτου. Που διέβλεψε τα πλεονεκτήματα του μηχανοκίνητου οχήματος, έναντι του κάρου με τα άλογα. Αρκούσε η διορατικότητά του για να βγει κερδισμένος; Δυστυχώς, όχι. Κι αυτό γιατί ενώ υπήρχαν πολλά εργοστάσια που άρχισαν να παράγουν αυτοκίνητα, τελικά μόνο ένα μεγαλούργησε: του Henry Ford. Ο μικροεπενδυτής που είχε αγοράσει μετοχές μιας από τις υπόλοιπες εταιρείες ήταν θέμα χρόνου να χάσει τα χρήματά του. Εκτός αν είχε τοποθετήσει τις οικονομίες του στη Ford.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με την blockchain τεχνολογία. Τα περισσότερα από τα κρυπτονομίσματα που κυκλοφορούν σήμερα θα κλείσουν. Θα εξαφανιστούν στη λήθη. Όμως αν επιλέξουμε σωστά, θα έχουμε πετύχει τη νέα Google ή τη νέα Amazon. Τα crypto δεν είναι απλώς ψηφιακά χρήματα. Είναι ένα βλέμμα προς το μέλλον.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

 

Όταν εμφανίστηκε το Internet, λίγοι αντιλήφθηκαν την επανάσταση που θα επακολουθήσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι από τη φύση τους αρνητικοί στις επαναστατικές αλλαγές. Έντρομοι όσοι άκουγαν γι' αυτό πρώτη φορά, φοβήθηκαν πως θα το χρησιμοποιούν οι διεστραμμένοι για να διακινούν παιδική πορνογραφία ή οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Και ξαφνικά άρχισαν να βλέπουν χαριτωμένα μωράκια και σκυλάκια να παίζουν από το Youtube και να επικοινωνούν με τους φίλους που είχαν χάσει από το σχολείο.

Γι' αυτό χρειάζεται η ενημέρωση. Να μάθετε τη φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας του. Όπως εξάλλου συμβαίνει σε οποιαδήποτε επενδυτική αξία. Ενημέρωση δεν σημαίνει να κοιτάζω μόνο την τιμή στον ταμπλό αλλά και τι συμβαίνει από πίσω.

Τα νέα από την αγορά των crypto
Το Ethereum ήταν το κρυπτονόμισμα με τις περισσότερες συναλλαγές το πρώτο τρίμηνο του 2020. Πραγματοποίησε 753.500 συναλλαγές την ημέρα κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το CoinMetrics.

Περισσότερες από τις διπλάσιες του bitcoin, με το οποίο διενεργήθηκαν 298.900 συναλλαγές, στο ίδιο διάστημα. Πολύ μακριά σε επιδόσεις ήταν τα υπόλοιπα από τα κυριότερα κρυπτονομίσματα, όπως τα BitcoinCash, Litecoin, DASH, Monero, όπως φανερώνει το διάγραμμα.

Β

ad2mobile

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο, η τιμή του bitcoin ξεπέρασε την ενεργειακή του αξία. Όποτε συνέβη ξανά στο παρελθόν, αποτέλεσε την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής κίνησης, ειδικά μετά το halving. Αυτό δεν σημαίνει πως θα επαναληφθεί αναγκαστικά, αλλά σίγουρα αποτελεί μια ένδειξη που αξίζει να επισημανθεί.

euro2day.gr
 

article 1