Οι προοπτικές του bitcoin μέσα από έξι διαγράμματα

Οι κύκλοι της ισοτιμίας του κρυπτονομίσματος με το δολάριο και η εξέλιξη των συναλλαγών

Η απόδοση μακροσκοπικής δομής της συμπεριφοράς της αγοράς είναι απαραίτητη για την κατανόηση της παρούσας κατάστασης της ισοτιμίας μεταξύ του κρυπτονομίσματος και του δολαρίου.

Το ζεύγος bitcoin-δολάριο (BTC/USD) σχηματίζει από τη γέννησή του μέχρι σήμερα αρκετά διακριτές φάσεις. Εξετάζουμε αυτό το ζεύγος σε αντίθεση με άλλα, καθώς είναι αυτό που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ρευστότητα. Κατ’ επέκταση, είναι πολύ πιθανό να είναι καθοριστικής σημασίας, της τεχνικής συμπεριφοράς των υπόλοιπων ισοτιμιών. Στο Γράφημα 1 διακρίνονται οι λεγόμενοι κύκλοι της ισοτιμίας bitcoin-δολαρίου.

Γράφημα 1: Με πράσινο σημαδεύονται οι περίοδοι markup, όπου η αγορά σχηματίζει χρονικά μακροσκελείς περιόδους ανοδικής τάσης, οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους markdown, δηλαδή μακροσκελείς χρονικά περιόδους καθοδικής τάσης.

>>> Όλες οι Blockchain/Crypto ειδήσεις <<<

Οι οριοθετήσεις στο Γράφημα 1 έχουν γίνει με βάση την ανάλυση κατά Wyckoff. Η τέλεια δομή αγοράς κατά Wyckoff απαιτεί και περιόδους πλάγιας μετακίνησης της τιμής για ικανά χρονικά διαστήματα, γνωστές και ως περίοδοι διανομής (distribution) ή συσσώρευσης (accumulation), ανάλογα με την τοπογραφία τους πάνω στους κύκλους της τιμής. Η περίοδος διανομής ακολουθεί την περίοδο ανοδικής τάσης, ενώ η συσσώρευση, την περίοδο καθοδικής τάσης. Ο ακριβής ορισμός (κατά Wyckoff) τους δεν αρκείται στην τοπογραφία, συμπεριλαμβάνει στοιχεία δομής αλλά και συγκεκριμένη συμπεριφορά στον όγκο των συναλλαγών.

Ο αιτιοκρατικός ορισμός των φάσεων είναι ασφαλής μόνο μετά το πέρας της εκάστοτε φάσης. Έτσι σε μια απόπειρα αντικειμενικής ματιάς και για ασφαλή χαρακτηρισμό χωρίς πιθανολογία, μπορούμε να διακρίνουμε μέχρι και την τελευταία περίοδο συσσώρευσης, αυτήν μεταξύ 26 Νοεμβρίου 2018 - τέλη Μαρτίου του 2019.

Στις αγορές μπορεί να αποδοθεί ότι είναι χαοτικά συστήματα, έτσι η παραπάνω δόμηση δεν έχει καμιά υποχρέωση να είναι συστηματική, ούτε και να ακολουθεί κάποια περιοδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία περίοδος (σημαδεμένη με κυανό πλαίσιο), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με βάση την παραπάνω δόμηση είτε ως αρχή περιόδου μακροσκελούς ανοδικής τάσης (θετικό σενάριο για το συνάλλαγμα) είτε ως περιορισμένης διάρκειας markup (αρνητικό σενάριο).

Ο ορισμός της φάσης εξαρτάται εν πολλοίς από τη συμπεριφορά της τιμής ως προς τις προηγούμενες περιόδους. Αν η τιμή συνεχίζει να σέβεται την περίοδο συσσώρευσης και δεν αρχίσει να ανταλλάσσεται εντός της, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το θετικό σενάριο είναι εν ισχύ, αλλά αυτή η υπόθεση θα ακυρωνόταν σε αντίθετη περίπτωση.

Προφίλ όγκου (Volume profile)

Σε μια περαιτέρω απόπειρα δόμησης και οριοθέτησης των φάσεων, είναι ωφέλιμη η συσχέτιση του όγκου με επίπεδα τιμής. Στο Γράφημα 2 απεικονίζονται τα προφίλ του όγκου και διακρίνεται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών (Κόκκινη γραμμή, Point Of Control).

Γράφημα 2: Απεικόνιση του προφίλ του όγκου πάνω στις περιόδους markdown και συσσώρευσης.

Παρατηρείται ότι η προηγούμενη περίοδος συσσώρευσης (το 2015) συμπίπτει με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών που δημιουργήθηκαν μετά το μεγαλύτερο υψηλό της τιμής. Προσπαθώντας κανείς να αιτιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να αποδώσει τον όγκο με το λεγόμενο θεσμικό ή έξυπνο χρήμα.

Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και στην παρούσα περίοδο συσσώρευσης. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε διαφορετικά ανταλλακτήρια παρατηρούνται και διαφορετικές συμπεριφορές στο προφίλ του όγκου. Ενώ στο Bitstamp παρατηρείται η παραπάνω συμπεριφορά, στο Coinbase το σημείο ελέγχου είναι μετατοπισμένο προς τα πάνω, υψηλότερα από την περιοχή συσσώρευσης. Παρατηρείται βέβαια οριακή διαφορά μεταξύ των όγκων της περιοχής συσσώρευσης και του σημείου ελέγχου στην Coinbase, που σημαίνει ότι η μετακίνηση αυτή είναι οριακά διαφοροποιημένη από το Bitstamp.

Γράφημα 3: Απεικονίζεται το διαφοροποιημένο σημείο ελέγχου του ανταλλακτηρίου Coinbase σε σχέση με το Bitstamp.

Βραχυπρόθεσμη εικόνα

Μετά τη θεωρούμενη συσσώρευση, παρατηρήθηκε μία ανοδική συμπεριφορά της τιμής μέχρι τις $14,000 περίπου. Μετά από αυτή την εκρηκτική συμπεριφορά, που έδωσε μία κίνηση της τάξεως του 350% από τα τοπικά χαμηλά, το bitcoin μπήκε σε μια φάση διόρθωσης, όπου, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων κινήσεων, σχηματίζει συστηματικά χαμηλότερα χαμηλά (Γράφημα 4). Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κίνηση στις 12 και 13 Μαρτίου 2020, όπου παρατηρήθηκε μια καθοδική κίνηση της τάξης του 63% από το κοντινότερο υψηλό (περίπου $10,500).

Έτσι, το παρόν πλαίσιο μελέτης δίνει μια αρνητική προδιάθεση (bearishbias) για την κινητικότητα της τιμής. Εφόσον το μοτίβο συνεχίσει στα πλαίσια που κινείται από το τοπικό υψηλό, το αρνητικό σενάριο θα υπαγόρευε τη δημιουργία ενός ακόμα χαμηλότερου χαμηλού και εισροή της τιμής στο πλαίσιο της συσσώρευσης. Ετσι θα ενεργοποιούνταν το αρνητικό σενάριο της μακροπρόθεσμης εικόνας.

>>> Όλες οι Blockchain/Crypto ειδήσεις <<<

Στο θετικό σενάριο, η παρούσα κίνηση θα σταματούσε σε ένα υψηλότερο τοπικό χαμηλό και αυτό θα σηματοδοτούσε αλλαγή της τεχνικής προδιάθεσης και θα επιβεβαίωνε το θετικό σενάριο της μακροπρόθεσμης ανάλυσης.

Γράφημα 4: Απεικονίζεται η ακολουθία χαμηλότερων χαμηλών, που έχουν σχηματιστεί κατά την παρούσα περίοδο διόρθωσης του bitcoin.

Τεχνικά στοιχεία του Blockchain του bitcoin

Μια άλλη τεχνική οπτική που αξίζει να προστεθεί στην τεχνική εικόνα είναι οι απεικονίσεις της κατάστασης του δικτύου του bitcoin. Η συμμετοχή στη διασφάλιση του δικτύου του bitcoin ή διαφορετικά o αριθμός-ισχύς των υπολογιστών που συμμετέχουν στο δίκτυο δείχνει το ενδιαφέρον του έξυπνου χρήματος στο δίκτυο, επειδή ουσιαστικά η ίδρυση και συντήρηση ενός «ορυχείου» bitcoin απαιτεί μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις.

Γράφημα 5: Διάγραμμα υπολογιστής ισχύος που συμμετέχει στο δίκτυο του bitcoin

Το δίκτυο του bitcoin έχει μία εκθετική αύξηση, η οποία δεν επηρεάζεται σημαντικά από τους κύκλους της ισοτιμίας. Αυτό δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν αθροιστικά να αυξάνουν τις εγκαταστάσεις τους αλλά μπαίνουν και νέοι συμμετέχοντας στην αγορά. Αυτό μάλιστα συμβαίνει ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς απώλειες της τιμής, που μπορεί να φτάνουν το 80-85%. Πρέπει να συνυπολογίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ, παράγονται συνεχώς πιο αποδοτικά μηχανήματα και ότι ο πληθωρισμός του bitcoin είναι μειούμενος. Υποδιπλασιάζεται δηλαδή κάθε 4 χρόνια. Γεγονότα που υπαγορεύουν τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού, αλλά και την αναζήτηση χαμηλότερου κόστους από τους συμμετέχοντες.

Η ποικιλομορφία της αγοράς ενέργειας ή και η ιδιωτική δυνατότητα παραγωγής καθιστά το τοπίο αρκετά πολυπαραγοντικό και ίσως αντικείμενο ευρύτερης διερεύνησης και ανάλυσης. Το δεδομένο είναι ότι το δίκτυο μεγαλώνει συνεχώς, γεγονός που συμφωνεί και με τη μεσοσταθμική αύξηση της τιμής.

Γράφημα 6: Συναλλαγές bitcoin ανά δευτερόλεπτο

Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι μαζί με την αύξηση του δικτύου και της τιμής, μακροπρόθεσμα αυξάνονται και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές στο δίκτυο. Η παραπάνω παρατήρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας δείκτης υιοθέτησης. Είναι δηλαδή μία ένδειξη ότι διευρύνεται η χρήση του συναλλάγματος.

Συμπεράσματα

Η μακροπρόθεσμη εικόνα του bitcoin δείχνει μια επιθετική στάση του δικτύου ως προς την εγκαθίδρυσή του. Τα τεχνικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο βλέπουν την ίδρυση μιας νέας μεθόδου αποθήκευσης αξίας. Βέβαια η παρελθοντική πορεία δεν υπαγορεύει ποτέ τη μελλοντική, έτσι δεν υπάρχουν εγγυήσεις συνέχειας της ίδιας πορείας.

Πηγή: Euro2day.gr ( του Γιάννη Λάιου)

Tags
 
516
Thumbnail

Η σπανιότητα ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι πάντα σταθερή στον χρόνο. Είναι θέμα τεχνολογικών δυνατοτήτων και ζήτησης. Μεταβάλλεται όσο οι τεχνολογικές δυνατότητες εξελίσσονται. Τα κοχύλια χρησίμευαν ως χρήμα όσο ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν σε μαζική κλίμακα. Όταν φτιάχτηκαν πιο μεγάλα πλοία και βρέθηκαν περισσότερα, έχασαν την αξία τους. Μόλις ένα εμπόρευμα χάσει τη σπανιότητά του, γίνεται πολύ πιο αδύναμο και λιγότερο αξιόπιστο. Το χρήμα που είναι εύκολο να φτιαχτεί, δεν είναι χρήμα.

ad1mobile

>>> Διαβάστε επίσης: Μικρές Αποδράσεις στην Κύπρο - Νέα πρωτοποριακά πακέτα διακοπών

Αντίθετα, ο χρυσός έμεινε ως κορυφαία νομισματική αξία τόσο καιρό, επειδή ήταν δύσκολο να παραχθεί. Ακόμα και όταν αυξάνεται πολύ η τιμή του, η ετήσια παραγωγή του δεν θα αυξηθεί ανάλογα. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει εξορυχτεί στη σύγχρονη ιστορία, σε σχέση με την υφιστάμενη ποσότητα, ήταν το 1940, με 2,6%. Από το 1942 μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έχει ξεπεράσει το 2%.

Ο χρυσός, ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη, έχει τον μεγαλύτερο λόγο αποθέματος προς ροή. Σύμφωνα με τη US Geological Survey, έχουν εξορυχθεί λίγο περισσότεροι από 190.000 τόνοι. Τα τελευταία χρόνια, περίπου 3.100 τόνοι χρυσού εξορύσσονται ετησίως. Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω αριθμούς, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τον λόγο αποθέματος προς ροή του χρυσού: 190.000 τόνοι / 3.100 τόνοι= 61. Σε 61 χρόνια, η ποσότητά του θα έχει διπλασιαστεί.

Για αυτό ο χαλκός δεν πρόκειται να πάρει ποτέ τη θέση του χρυσού. Αν ανέβει πολύ η τιμή του, τότε θα δοθεί το κίνητρο να εξαχθεί μεγαλύτερη ποσότητα, κάτι σχετικά εύκολο και άμεσο να επιτευχθεί, καθώς τα αποθέματα είναι τεράστια. Έτσι η αυξημένη προσφορά θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις τιμές προς τα κάτω. Κάθε χρόνο βγαίνει όση περίπου ποσότητα απαιτείται για βιομηχανικούς σκοπούς.

>>> Διαβάστε επίσης:Ταξίδι στην Ελλάδα/Τι γίνεται με όσους νοσήσουν, ποιος πληρώνει

Για να υπάρξει κάτι που να χρησιμεύσει ως διαφύλαξη αξίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την παγίδα. Να μην αυξηθεί η προσφορά, αν οι τιμές ανέβουν αρκετά. Το μόνο εμπόρευμα που το κατάφερε στην ιστορία είναι ο χρυσός, ο οποίος έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα: πρώτον, είναι ανθεκτικός στον χρόνο και στις κακουχίες, δεύτερον, δεν μπορεί να φτιαχτεί από μείγμα άλλων φτηνότερων υλικών, ενώ είναι δαπανηρό να εξορυχτεί. Ωστόσο ο χρυσός εξορύσσεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, χωρίς να έχει εξαντληθεί.

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία δεν έχουμε μείνει ποτέ ούτε από μια πρώτη ύλη, όσο σπάνια και αν φαινόταν. Όσο προχωράει η τεχνολογία και υπάρχει ζήτηση, πάντα βρίσκεται τρόπος. Για παράδειγμα το πετρέλαιο. Όσο ανέβαινε η ανάγκη γι' αυτό τόσο ανέβαινε και ο ρυθμός παραγωγής. Ποτέ δεν μείναμε από πετρέλαιο ή χρυσό ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πόρο. Μέχρι τώρα, πάντοτε υπήρχαν τεχνολογικές λύσεις στο ζήτημα της σπανιότητας.

Όταν η κατανάλωση αυξανόταν, τότε συνέβαιναν δύο πράγματα:

Η τιμή ανέβαινε έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο να βρουν ή να παράγουν περισσότερα.
Οι άνθρωποι είτε έφτιαχναν νέα εργαλεία είτε εξέλισσαν τις τεχνικές ανεύρεσης, με την αρωγή της επιστήμης.

Στο παρακάτω διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η παραγωγή χρυσού τα τελευταία 500 χρόνια, αποδεικνύεται πως ο ανθρώπινος χρόνος, η προσπάθεια και η εφευρετικότητα είναι τα μόνα πεπερασμένα. Οτιδήποτε άλλο είναι πρακτικά απεριόριστο, θα μπορεί να παραχθεί αν ξοδευτούν αρκετοί πόροι.

f

Αυτό αναδεικνύει μια εκπληκτική πτυχή, ένα μοναδικό επίτευγμα του bitcoin. Για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο, του οποίου η προσφορά είναι αυστηρά περιορισμένη. Ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το δίκτυο, πόσο αυξάνεται η αξία του και πόσο προηγμένος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, θα υπάρξουν μόνο 21 εκατομμύρια bitcoin. Δεν εξαρτάται ο αριθμός της παραγωγής νομισμάτων από καμία τεχνολογική καινοτομία, καμία κυβέρνηση και καμία νομοθετική ρύθμιση. Γιατί; Επειδή πρόκειται για μαθηματικούς αλγόριθμους. Καμία ανθρώπινη παρέμβαση δεν μπορεί να αλλάξει τους αθάνατους νόμους των μαθηματικών.

Ενώ όσον αφορά τον χρυσό, αγνοούμε την ποσότητα που υπάρχει ακόμα στον πλανήτη. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Άραγε δεν αποτελεί αυτό ένα βασικό δεδομένο για να βάλουμε τα χρήματά μας;

Το bitcoin είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε όσο και να ενδυναμώνει το κίνητρο από την άνοδο της τιμής του, δεν μπορούν να παραχθεί παραπάνω ποσότητα από την αυστηρά καθορισμένη. Το μόνο που αυξάνεται, είναι η ασφάλεια του δικτύου από τις κακόβουλες ενέργειες. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση τόσο αυξάνεται η αξία του, άρα και η ανταμοιβή των εξορυκτών. Τους συμφέρει να προστατέψουν το δίκτυο.

Όταν υπάρχει μεγάλη αύξηση της ζήτησης για bitcoin, οι ανθρακωρύχοι δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή πέρα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί στην αγορά η αυξανόμενη ζήτηση είναι η τιμή να αυξηθεί αρκετά, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο στους κατόχους να πουλήσουν μερικά από τα νομίσματά τους.

Το bitcoin μπορεί να μην αστράφτει όπως ο χρυσός, αλλά όσο και αν ακούγεται παράδοξο, επειδή πρόκειται για ψηφιακό αντικείμενο, είναι πιο σπάνιο. Είναι προγραμματισμένο να αυξηθεί κατά 15% τα επόμενα 25 χρόνια, σε σχέση με την υφιστάμενη ποσότητα, ενώ ο χρυσός υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 52%.

g

Ο χρυσός έχει ένα ακόμα μειονέκτημα όσον αφορά τη φερεγγυότητα και την σπανιότητά του. Οι ποσότητες που διακινούνται, είτε ψηφιακά είτε με χάρτινα πιστοποιητικά κατοχής, είναι πολλές φορές πολλαπλάσια από την πραγματική φυσική ποσότητα. Υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά χρυσού που δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε πραγματικό χρυσό. Αν δεν το κατέχεις, είναι σαν να μην το έχεις, υποστηρίζουν πολλοί.

ad2mobile

Εάν η τιμή ανεβαίνει στα ύψη για οποιονδήποτε λόγο, ορισμένοι τίτλοι με βάση τον χρυσό δεν είναι σίγουρο ότι θα πληρωθούν. Μπορεί να μη διαθέτουν στην πραγματικότητα τον υποκείμενο χρυσό που νομίζετε ότι κατέχουν. Τα πιστοποιητικά είναι έγκυρα όσο υπάρχει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό ίδρυμα που τα εκδίδει. Αν δεν τον κατέχουν, ενέχουν κίνδυνο ακύρωσης.

Αν αποφασίσουν αρκετοί να αποκτήσουν σε φυσική μορφή τις ποσότητες χρυσού που διαθέτουν στα χαρτιά, θα δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα κάλυψης της ζήτησης. Είτε κάποιοι θα μείνουν με τον μουτζούρη στο χέρι είτε η τιμή του θα εκτοξευτεί σε επίπεδα που μέχρι σήμερα μοιάζουν αδιανόητα. Ίσως βέβαια και τα δύο ταυτόχρονα.

euro2day.gr- Βασίλης Παζόπουλος

article 2